Przemek Wójcik półfinalistą międzynarodowego konkursu w zakresie programowania

Pix Programming Challenge to międzynarodowy konkurs programistyczny dla dzieci i młodzieży. Organizowany jest w pięciu krajach Europy, Indiach oraz w Nigerii i przeprowadzany za pośrednictwem aplikacji PixBlocks. Składa się z trzech etapów: eliminacji, półfinałów oraz finałów. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do nauki programowania oraz popularyzacja jej w szkołach.

Uczestnicy konkursu muszą rozwiązać zadania z zakresu programowania, które  dostosowane są do różnych grup wiekowych. Starsi uczestnicy konkursu wykonują zadania z zakresu programowania tekstowego w języku Python. Do konkursu przystąpiło 5318 uczestników.

W listopadzie 2019 r. odbyły się eliminacje do konkursu, w których nasze liceum reprezentowali Przemysław Wójcik, Filip Surdyk i Jan Homoncik z klasy I a. Przemek, rozwiązując poprawnie 20 zadań eliminacyjnych (uzyskał 100% poprawnych odpowiedzi), zakwalifikował się do półfinałów.

5 grudnia w godz. od 9.00 do 21.00 zmagał się z zestawem zadań półfinałowych. Tym razem liczył się również czas i pomimo osiągniętego wysokiego wyniku punktowego, nie zakwalifikował się do finału.

Gratulujemy Przemkowi zakwalifikowania się do półfinałów. To przedsięwzięcie wymagające wiedzy, skupienia i samodyscypliny. Warto również nadmienić, że Przemek uczęszcza na zajęcia programowania w ramach grantu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Projekt realizowany w liceum od września prowadzony jest przez nauczyciela informatyki, p. Piotra Kutra.

P.I.K.