Centrum dietetyczne on-line i poradnia zdrowia psychicznego

W ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej we współpracy 
z Ministerstwem Zdrowia powstało także Centrum Dietetyczne Online (CDO), czyli bezpłatna internetowa poradnia dietetyczna, do której dostęp jest możliwy poprzez stronę internetową www.poradnia.ncez.pl            
Za pośrednictwem CDO każda osoba może skorzystać z profesjonalnej konsultacji dietetycznej. W konsultacjach mogą brać udział rodzice, którzy chcą zapewnić swoim dzieciom prawidłowy sposób odżywiania, zmienić niewłaściwe nawyki żywieniowe czy zastosować dietoterapię w przypadku nadwagi i otyłości.

Na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej www.ncez.pl zamieszczone są materiały na temat żywienia dzieci 
i młodzieży (np. zbilansowane jadłospisy) oraz informacje o aktualnych wydarzeniach i kampaniach edukacyjnych kierowanych do rodzin i szkół.

Plakat do pobrania w pdf:
Centrum dietetyczne

Poradnia zdrowia psychicznego

Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Powiatu Legionowskiego z zakresu (3 konsultacje dla każdego mieszkańca):
– psycholog /psychoterapeuta, 
– neuropsychologa,
– diagnoza logopedyczna, 
– diagnoza zaburzeń rozwojowych. 
ZAPISY: TEL. 505 68 54 54 

Bezpłatne konsultacje prowadzane przez Fundacje Psyche – Strefa Pozytywnych Myśli (1 konsultacja dla każdej osoby) z zakresu: 
– psycholog /psychoterapeuta, 
– neuropsychologa, 
– lekarz psychiatra od 18 r.ż. 
– grupy wsparcia, warsztaty terapeutyczna, w tym: 
– grupa samopomocowa (6 bezpłatnych spotkań) 
– warsztaty na trening umiejętności społecznych (4 bezpłatnych spotkań), 
– grupa wsparcia dla rodzin i opiekunów osób chorujących (14 bezpłatnych spotkań), 
– warsztaty terapii zajęciowej dla osób chorujących (6 bezpłatnych spotkań), 
– trening funkcji poznawczych (4 bezpłatnych spotkań), 
– zajęcia terapii ruchowej, gimnastycznej i tanecznej (4 bezpłatnych spotkań), 
– warsztaty grupowe dla osób chorujących (8 bezpłatnych spotkań). ZAPISY: TEL.  505 68 54 54