Konkurs Szkoła wolna od używek

Główny Inspektorat Sanitarny planuje przeprowadzić w pierwszej połowie 2020 roku IV edycję konkursu „Szkoła wolna od używek”. Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim, skierowanym do szkół ponadpodstawowych, organizowanym w ramach programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.
W przedsięwzięciu mogą wziąć udział również szkoły ponadpodstawowe, które nie uczestniczą w tym programie.
Głównym celem konkursu jest edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych.
Zadanie konkursowe będzie polegało na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego dotyczącego profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.
Prace konkursowe szkoły będą przesyłać do właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych (pion oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia) do dnia 8 kwietnia 2020 r. Prace będą oceniane na trzech poziomach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym.
Wszelkie informacje na temat konkursu, w tym regulamin są dostępne pod adresem: http://www.szkolawolnaoduzywek.pl/.

Pliki do pobrania
Regulamin_konkursu
Deklaracja_uczestnictwa
Zgoda_na_wykorzystanie_wizerunku