Nowe informacje z MEN – bezpieczne korzystanie z transportu publicznego

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wspólny list (OTWÓRZ LIST) dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust.

Załącznikiem do listu są Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce (OTWÓRZ ZAŁĄCZNIK). Zostały one opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym. W wytycznych zostały wymienione obowiązki, jakie leżą po stronie pasażera, kierowcy i obsługi pojazdu oraz przedsiębiorcy w czasie korzystania z transportu zbiorowego.