WYNIKI 1 ETAPU KONKURSU „PATRON SZKOŁY”

W dniu 31 października 2019 r.  jury rozstrzygnęło konkurs dotyczący wyboru Patrona liceum. Spośród 13 zgłoszeń wybrano następujące kandydatury:

Jerzy Boski – kandydatura zgłoszona przez Mikołaja Jacynę, ucznia z klasy I b Liceum Ogólnokszałcącego w Stanisławowie Pierwszym,

Stanisław Lem – kandydatura zgłoszona przez Wiktorię Borek, uczennicę klasy VII Szkoły Podstawowej w Wólce Radzymińskiej,

Maria Skłodowska – Curie – kandydatura zgłoszona przez Otylię Konwalską, uczennicę klasy VI b Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym,

Anna Czachorowska – kandydatura zgłoszona przez Zuzannę Wróbel, uczennicę klasy VI b Szkoły Podstawowej w Białobrzegach,

Józef Piłsudski – kandydatura zgłoszona przez Hannę Woźnicką, uczennicę klasy VI b Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszm.

Osoby, których kandydatury zostały wybrane, zgodnie z regulaminem, proszone są o przygotowanie prezentacji multimedialnej o Patronie (załącznik nr 2) do 22 listopada 2019 r.

Prace można zaprezentować osobiście lub dostarczyć w formie nagrania (krótki filmik z prezentacji) do sekretariatu liceum – w temacie PREZENTACJA O PATRONIE.

Wszystkim laureatom gratulujemy i zachęcamy do dalszej zabawy. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w grudniu podczas Wieczoru Wigilijnego.