MIKOŁAJ JACYNA WYRÓŻNIONY W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE

Mikołaj Jacyna wyróżniony w XI Ogólnopolskim Konkursie Historyczno – Literacki „II wojna światowa i czasy powojenne we wspomnieniach”

Mimo że w całej Polsce trwa pandemia, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym nie tracą czasu, by sięgać po laur zwycięzcy.

W połowie maja został rozstrzygnięty XI Ogólnopolski Konkurs Historyczno – Literacki „II wojna światowa i czasy powojenne we wspomnieniach”, organizowany przez SP nr 15 w Raciborzu, którego celem było spisanie wspomnień członków rodziny, którzy przeżyli II wojnę światową oraz podkreślenie ich wkładu w odzyskanie niepodległości przez Polskę. 

Mikołaj Jacyna

Naszą szkołę reprezentował Mikołaj Jacyna, uczeń klasy I B. Pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego, pani Iwony Kutra, napisał ciekawą pracę poświęconą swojemu pradziadkowi, Władysławowi Jacynie, za którą otrzymał wyróżnienie.  

W formie wspomnień przedstawił losy dziadka, którego tak naprawdę poznał dzięki relacjom swojej babci. Opowiedział o młodości pana Władysława Jacyny, o trudach podróży z Wileńszczyzny do Lublina, gdzie wstąpił do wojska, a także jego losach powojennych. Pracę opatrzył licznymi zdjęciami, na których widnieją odznaczenia, dokumenty czy legitymacje. Dzięki fotografiom poznajemy również sylwetki wojskowych kolegów pana Jacyny, a także chwile z życia osobistego.

Władysław Jacyna

Praca przepełniona jest niezwykłą wnikliwością i starannością. Mikołaj pragnął jak najdokładniej opowiedzieć o życiu wojskowym i rodzinnym swego pradziadka. Zwraca uwagę na najdrobniejsze szczegóły, rozważając, czy dziadek szedł pieszo, czy jechał koleją. Pokazuje także trud, jaki musiał włożyć w poznanie pradziadka, w przybliżenie go czytelnikom, by stał się w ich oczach postacią niezwykle wyjątkową. A taki był pan Władysław Jacyna.

Wyróżnienie przyznane Mikołajowi w Ogólnopolskim Konkursie Historyczno – Literackim pokazuje, że wartości patriotyczne wśród młodzieży nie zgasły. A dzięki pracy zatytułowanej „Mój dziadzio, Władysław Jacyna” rozsławił imię swego przodka i sięgnął po laur.  

Warto dodać, że Honorowy patronat nad konkursem objęło wiele instytucji m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach, Śląski Kurator Oświaty, Starosta Raciborski, Prezydent Miasta Raciborza, Muzeum w Raciborzu, Związek Sybiraków czy przede wszystkim Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Raciborzu Pan Marian Szlapański, z którego inicjatywy kilkanaście lat temu, narodził się pomysł organizacji konkursu. 

Z reportażem Mikołaja Jacyny można się zapoznać tutaj –> otwórz