Szkolne prawo

Dokumenty wewnątrzszkolne

Statut ze szkolnym systemem oceniania (po zmianach wprowadzonych uchwałą RP dnia 10.01.2024 r.)

Wymagania programowe z poszczególnych przedmiotów

Program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2023/2024

WYCIECZKI:

Standardy Ochrony Małoletnich
Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Procedura Wydawania Opinii o Uczniu
Procedura przyjmowania ucznia do Liceum i zmiany klasy przez ucznia Liceum

Regulamin Szkolnego Wolontariatu
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin Biblioteki Szkolnej

Szkolne Procedury Bezpieczeństwa
Procedury – nauczanie zdalne (od 2022 r.)

Zasady zwolnień z lekcji

Procedury związane z zagrożeniem pandemią – nauczanie stacjonarne (2022/2023)
Procedury w czasie trwania pandemii – nauczanie stacjonarne (2021/2022 i 2022/2023)

Podanie o egzamin poprawkowy – podanie wypełnia Rodzic wraz z Uczniem
Procedura przeprowadzania egzaminu poprawkowego

Nauka zdalna 2021/2022

Procedury obowiązujące od dnia 1 czerwca 2020 r. (dotyczące konsultacji grupowych i indywidualnych na terenie szkoły)

Miłego dnia 🙂

Skip to content