Harmonogram rekrutacji

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
na rok szkolny 2022/2023

HARMONOGRAM MEN –> OTWÓRZ

HARMONOGRAM REKRUTACJI, WERSJA BARDZIEJ PRZYSTĘPNA – Patrz poniżej oraz w wersji PDF –> OTWÓRZ

Rekrutacja dodatkowa, uzupełniająca – po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej, zasadniczej

Jeśli po przeprowadzeniu rekrutacji właściwej oraz rekrutacji uzupełniającej szkoła dysponuje wolnymi miejscami, może przeprowadzić dodatkową rekrutację uzupełniającą.

  1. Dodatkowa rekrutacja uzupełniająca odbywa się bez użycia elektronicznego systemu rekrutacji.
  2. Podania o przyjęcie w dodatkowej rekrutacji uzupełniającej do szkoły składa się w formie papierowej w terminie od 23 sierpnia  (na drukach szkolnych).
  3. Do podania należy dołączyć kopie świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Do podania dołącza się także dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych, oraz Kwestionariusz kandydata.
  4. Podanie do porania –>OTWÓRZ
    Kwestionariusz –> OTWÓRZ

Regulamin rekrutacji wraz ze szczegółowym harmonogram rekrutacji -> OTWÓRZ

Skip to content