Harmonogram rekrutacji

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Rekrutacja uzupełniająca – od 3 sierpnia

Jeśli po przeprowadzeniu rekrutacji właściwej szkoła dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się rekrutację uzupełniającą.

  1. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się bez użycia elektronicznego systemu rekrutacji.
  2. Podania o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej do szkoły składa się w formie papierowej w terminie od 3 sierpnia  (na drukach szkolnych).
  3. Do podania należy dołączyć kopie świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Do podania dołącza się także dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych, oraz Kwestionariusz kandydata.
  4. Podanie do porania –>NIEBAWEM
    Kwestionariusz –> NIEBAWEM – trwa uaktualnianie

Regulamin rekrutacji wraz ze szczegółowym harmonogram rekrutacji -> OTWÓRZ