Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień w Gminie Nieporęt

W związku z realizacją Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2020 – (oraz innych uzależnień) – Gmina Nieporęt prowadzi:

Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie prowadzi konsultacje przy pomocy urządzeń pozwalających się komunikować na odległość (Telefon, Skype). 

Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie, Nieporęt, ul. Podleśna 4
tel. 790 304 341, poniedziałki w godz. 18-20, środy w godz. 17-20.
Przyjmuje w nim pedagod resocjalizacyjny, który jest jednocześnie socjoterapeutą, coachem, mediatorem, trenerem treningu zastępowania agresji).

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień, Stanisławów Pierwszy, ul. Izabelińska 8 (budynek przy Parafii – wejście z lewej strony budynku).
tel. 606 353 263, środy w godz. 12-18
Przyjmuje w nim certyfikowany specjalista terapii uzależnień; pedagog resocjalizacyjny.

Skip to content