Covid, zdalne – zasady

2022/2023

Zasady nauczania zdalnego – wprowadzonego nie tylko z uwagi na COVID

Uwaga!

 1. Działalność dydaktyczno-wychowawcza szkoły może być organizowana w formie zajęć 
  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w sytuacji zawieszenia zajęć na czas oznaczony. Konieczność zawieszenia zajęć może wynikać z:
  • zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
  • występowania temperatury zagrażającej zdrowiu uczniów na zewnątrz lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami,
  • zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
  • nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż określone w pkt 1-3.

2021/2022

Drodzy Rodzice i Uczniowie

W załączeniu przekazuję treść procedur związanych z codziennymi zasadami funkcjonowania w szkole w obecnej sytuacji epidemicznej. 
Bardzo proszę o uważne zapoznanie się z nimi, jednocześnie zobowiązuję młodzież, nauczycieli i rodziców do stosowania opisanych poniżej zasad. Liczę na Państwa wsparcie i wyrozumiałość oraz na odpowiedzialne zachowanie naszych uczniów. 
Dziękuję za dotychczas okazywaną serdeczność i pomoc.

Procedury związane z COVID-19 – nauczanie stacjonarne (2021/2022)

Zasady_organizacji_nauki_zdalnej

Szczegółowy_regulamin_oceniania_podczas_pracy_zdalnej

Informacje na temat szczepień znajdziesz w zakładce SZCZEPIENIA

2020/2021

25.02.2021 – List do uczniów – przypomnienie o zasadach dotyczących zdalnego nauczania ––> OTWÓRZ

Zasady obowiązujące od 26.10.2020 r. – korzystanie z zajęć na terenie szkoły

Od dnia 26.10.2020 r. małoletni do ukończenia 16 roku życia od poniedziałku do piątki w godzinach 8.00-16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczenie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz. U. 2020.1758 §26 ust. 2b).

Zgodnie z wytycznymi MEN, jeżeli uczeń ma problem z dostępem do lekcji zdalnych, może z nich korzystać na terenie szkoły. Stacjonarnie mogą być prowadzone także konsultacje, rewalidacja, terapia pedagogiczna. Spotkania odbywają się zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarnymi (maseczka, dezynfekcja lub/i mycie rąk, dystans).

Uczeń, który przychodzi do szkoły, powinien mieć przy sobie oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego): „Oświadczam, że moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby (podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).”

Po przyjściu do szkoły uczniowie nie zostawiają kurtek w szatni, zakładają kapcie (przy pierwszej wizycie można je pobrać z szatni, jeżeli uczeń nie przyniesie z domu obuwia na zmianę) lub jednorazowe osłony na buty, które można zakupić przy wejściu głównym do szkoły za 1 zł.

Uczniowie, którzy nie ukończyli 16 roku życia i będą podróżować samodzielnie do szkoły, muszą przestrzegać wszystkich sanitarnych wymogów. Powinni mieć przy sobie oświadczenie rodzica –> OTWÓRZ

W strefie czerwonej:

 • Obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej w całym kraju.
 • Pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:
  a) 50% liczby miejsc siedzących albo
  b) 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
  Limity dotyczą także transportu dla uczniów organizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego.

UZUPEŁNIENIE_REGUŁ_NAUCZANIA_ZDALNEGO
Zasady_organizacji_nauki_zdalnej
Szczegółowy_regulamin_oceniania_podczas_pracy_zdalnej

Procedury związane z COVID-19 – nauczanie stacjonarne (2020/2021).

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

W strefie czerwonej:
Pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:
a) 50% liczby miejsc siedzących albo
b) 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
Limity dotyczą także transportu dla uczniów organizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego.

Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wspólny list (OTWÓRZ LIST) dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust.

Załącznikiem do listu są Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce (OTWÓRZ ZAŁĄCZNIK). Zostały one opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym. W wytycznych zostały wymienione obowiązki, jakie leżą po stronie pasażera, kierowcy i obsługi pojazdu oraz przedsiębiorcy w czasie korzystania z transportu zbiorowego. 

APLIKACJA PROTEGO SAFE – WIADOMOŚĆ OD MEN I GIS

Poniżej przekazujemy treść listu od Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie aplikacji ProteGo Safe.

Aplikacja ProteGo Safe, to narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół. 

ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). 

O szczegółach dotyczących instalacji ProteGo Safe przeczytasz w liście –>OTWÓRZ LIST

Praca zdalna 2019/2020

Procedury obowiązujące od dnia 1 czerwca (dotyczące konsultacji grupowych i indywidualnych na terenie szkoły)

Od 12 br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

 • NIE SĄ TO DNI WOLNE OD NAUKI. 
 • Każdy uczeń może konsultować się z nauczycielem poprzez system Librus (lub z niektórymi przez aplikację Messenger, Skype, Zoom oraz e-mail). 
 • Dla naszych uczniów stworzyłam stronę do zdalnego nauczania (zakładka ZDALNE). Codzienie zamieszczane będą na niej lekcje odpowiednio z planem lekcji dla każdej z klas. Proszę o wywiązywanie się ze wszystkich zleconych zadań i stałe komunikowanie się z nauczycielami i systematyczną pracę.
 • Odpowiednie procedury i zarządzenia LO związane ze zdalnym nauczaniem znajdują się w zakładce SZKOŁA –> SZKOLNE PRAWO
 • Bardzo proszę o śledzenie na bieżąco komunikatów w Librusie (zarówno ogłoszeń, jak i wysyłanych indywidualnie wiadomości) oraz na stronie internetowej. Więcej informacji –> więcej

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do Rodziców –> MKO_Rodzice
List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do Uczniów –> MKO_Uczniowie

Dyrektor LO

Skip to content