Bezpłatne konsultacje i diagnoza – Poradnia Zdrowia Psychicznego EDUCATIO

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO EDUCATIO:
Wspólnie z Fundacją PSYCHE – Strefa Pozytywnych Myśli dzięki dofinansowaniu z budżetu Starostwa Powiatowego w Legionowie tworzymy projekt sprzyjający rozwojowi świadomości na temat wagi zdrowia psychicznego w życiu człowieka.

Dzięki nowemu programowi „Prowadzenie działań w ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2020 w powiecie legionowskim” realizujemy bezpłatne:

  • konsultacje psychologiczne, diagnozy, porady rodzinne
  • konsultacje i diagnozy logopedyczne
  • konsultacje i diagnozy neuropsychologiczne
  • warsztaty szkolne z zakresu tematyki zdrowia psychicznego dla uczniów

Program pt. „Prowadzenie działań w ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2020 w powiecie legionowskim.” zakłada udzielanie kompleksowej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Powiatu Legionowskiego. Realizowana specjalistyczna pomoc odbywać się będzie przy pomocy:

Utworzenia punktu poradnictwa psychicznego skierowanego dla dzieci, młodzieży oraz ich rodzin w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych tj. autyzm, Asperger, niepełnosprawność intelektualnej oraz zaburzenia nastroju (afektywne), zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną, zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi, zaburzenia rozwoju mowy i języka, zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych /dysleksja, dysortografia, akalkulia/ , zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym, zespół nadpobudliwości psychoruchowej /ADHD/, zaburzenia zachowania /ograniczone do środowiska rodzinnego, przejawiające się w szerszym środowisku społecznym z prawidłowym lub nieprawidłowym procesem socjalizacji, zachowania opozycyjno-buntownicze, mieszane zaburzenia zachowania i emocji /zachowania dysforyczne i reakcje depresyjne/ zaburzenia emocjonalne /lęk separacyjny, lęk społeczny, rywalizacja w rodzeństwie/ zaburzenia funkcjonowania społecznego /mutyzm wybiórczy/ tiki, moczenie nocne, zanieczyszczanie się kałem, jąkanie u dzieci w zakresie zdrowia psychicznego. Istotnym celem realizowanego punktu poradnictwa psychologicznego będzie świadczenie poradnictwa psychologicznego na najwyższym poziomie wraz z przeprowadzeniem diagnostyki psychologicznej potrzebnej do wykrycia powyższych wad rozwojowych u dzieci, młodzieży i pomoc ich rodzin. Diagnoza jest najważniejszym elementem pomocy dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom, ze względu na to, że do odpowiedniej diagnozy dopiero dostosowuje się program leczenia. Dlatego też w naszej ofercie duży nacisk kładziemy na profesjonalna diagnozę opartą  na wywiadzie, testach psychologicznych .

Dodatkowo w trosce o zdrowie dzieci i młodzieży będą realizowane spotkania z psychologiem w szkołach. Nasze przedsięwzięcie będziemy realizować poprzez realizację wykładu warsztatowego dotyczącego zaburzeń nerwicowych, depresyjnych i fobii prostych wśród młodzieży ponadpodstawowej (ćwiczenia) i psychoedukacji (jak utrzymać się w dobrym zdrowiu psychicznym; jak radzić sobie z objawami nerwicy; gdzie szukać pomocy; zagrożenia wynikające z aktualnych trendów;  poczucie samotności i wyobcowania z grupy rówieśniczej- jak sobie z tym poradzić oraz innych tematów istotnych z kręgu zaburzeń lękowych). Zadanie uwzględnia również prowadzenie punktu pomocy psychologicznej dla osób dorosłych będących mieszkańcami Powiatu Legionowskiego. Dzięki temu możliwe będzie wyjście naprzeciw rodzinom, bliskim, opiekunom którzy potrzebują specjalistycznej formy pomocy i nabycia praktycznych umiejętności współżycia z osobą chorą psychicznie czy też doświadczająca choroby otępiennej aby ich działania motywowały chorego do zmiany oraz usprawniało proces leczenia po to aby jak najszybciej usamodzielnić społecznie bliską osobę.

Więcej informacji na temat realizowanych zadań oraz zapisy pod numerem tel. 512 895 218

Program  został dofinansowany z budżetu Starostwa Powiatowego w Legionowie
UWAGA! Liczba miejsc ograniczona!

Skip to content