Kierunki kształcenia

Kierunki kształcenia w roku 2022/2023

Zapraszamy do
klasy matematyczno-geograficznej z rozszerzonym językiem angielskim (mat-geo-ang)
oraz
klasy dziennikarskiej z rozszerzonym językiem polskim, angielskim i WOS.

Dlaczego nie nadaliśmy klasie mat-geo-ang specjalnej nazwy? Odpowiedź jest prosta – po realizacji ww. rozszerzeń możesz się dostać nawet na medycynę. W opisie tej klasy znajdziesz kilkanaście przykładowych kierunków studiów, na które będziesz mógł aplikować.
Właściwie z klasą dziennikarską jest podobnie 🙂

Opis klas znajdziesz poniżej.
Nasza fotorelacja z lat 2019 – 2021:
OBEJRZYJ
FILM –> LO im. S. Lema – krótka historia:  https://www.youtube.com/watch?v=63a4aIYKgaw

Film OD UCZNIÓW DLA UCZNIÓW – poniżej, realizacja 2021: https://www.youtube.com/watch?v=BftOQFVP0Cg

Z myślą o uczniach ciekawych świata i ludzi oraz pragnących rozwijać się na miarę swoich potrzeb oferujemy następujące kierunki:

  • Klasa dziennikarska z rozszerzonym językiem polskim, WOS oraz językiem angielskim plus dodatkowa lekcja matematyki na poziomie podstawowym, by lepiej przygotować się do matury
  • Klasa matematyczno-geograficzna: rozszerzona matematyka, geografia oraz język angielski
  • Drugi język w obu klasach: j. hiszpański lub niemiecki.
    Uczeń wybiera poziom drugiego języka (spośród podstawowy lub kontynuacja) w czasie uzupełniania dokumentacji o oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (od 21do 27 lipca do godziny 15:00). Odpowiednia grupa drugiego języka obcego będzie utworzona, jeżeli zgłosi się co najmniej 12 chętnych. 
    W przypadku nieutworzenia grupy językowej w danym oddziale lub z powodu możliwości organizacyjnych szkoły lub zbyt małej liczebności grupy, dyrektor zastrzega sobie prawo do przydzielenia ucznia do grupy językowej innego języka niż wskazany przez ucznia

Naszym uczniom proponujemy konsultacje i zajęcia dodatkowe. Oferujemy spotkania z wykładowcami uczelni wyższych, wyjazdy do teatru, kina, na wykłady i warsztaty przedmiotowe, ciekawe wycieczki, udział w projektach i konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz w zawodach sportowych.

Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania literackie, poetyckie czy recytatorskie. W ramach zajęć koła dziennikarskiego redagują gazetkę szkolną Ucho Lema, piszą artykuły, przeprowadzają wywiady, zajmują się szatą graficzną. Poszukują inspiracji w dziełach znanych pisarzy, tworząc własne teksty, które wielokrotnie wysoko oceniono nawet w konkursach międzynarodowych. 

Szkoła współpracuje z instytutem Goethego w ramach projektu Deutsch Plus, realizując kreatywne wyzwania i rozwijając kompetencje językowe uczniów.

Klasa matematyczno-geograficzna z rozszerzonym j. angielskim, to klasa dla uczniów, którzy interesują się matematyką i geografią, którzy analizując świat społecznych zależności, lubią patrzeć nań przez pryzmat liczb. To klasa dla tych, którzy lubią podróżować, poznawać atrakcyjne miejsca, te bliskie i te odległe, lubią kontakt z przyrodą i interesuje ich świat – jego walory turystyczne i krajoznawcze.
Myśl przyświecająca tej klasie, to słowa jednego z największych polskich matematyków – Hugo Steinhausa : „Niezależnie od tego, co będziesz robić w przyszłości, po matematyce będziesz to robić lepiej.”

Matematyka jest nauką, która stanowi istotne wsparcie dla innych dziedzin, zwłaszcza dla nauk przyrodniczych i informatycznych. W klasie tej będziesz rozwijać zdolność myślenia konstruktywnego, uczyć się postępować nieschematycznie i twórczo, opanujesz umiejętności rozumowania matematycznego, co ułatwia w życiu codziennym odróżnianie prawdy od fałszu.

Na geografii dowiesz się, że:
– trzy najbogatsze rodziny na świecie mają w sumie więcej środków i zasobów niż 48 najbiedniejszych krajów łącznie?
– Zjednoczone Emiraty Arabskie mają największą liczebną przewagę mężczyzn nad kobietami? Na 100 kobiet przypada aż 219 mężczyzn!
– w Wielkiej Brytanii jedna na dziesięć par jest etnicznie zróżnicowana?
– Gene Cernan – ostatni człowiek, który chodził po Księżycu obiecał swojej córce, że zostawi jej inicjały na jego powierzchni. I zrobił to. TDC pozostaną na satelicie Ziemi przez następne dziesiątki tysięcy lat.
– tylko 15% Sahary pokryte jest piaskiem?
– w Singapurze zabronione jest żucie gumy?
To nieliczne ciekawostki, które poznasz na lekcjach w tej klasie…. 🙂

Po ukończeniu tej klasy masz możliwość przyszłego kształcenia na wielu kierunkach, na uczelniach takich jak: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Uniwersytet im. Kardynała Wyszyńskiego, SGGW, czy Szkoła Główna Handlowa i wielu innych. Poniżej podane są jedynie przykłady. Więcej możesz dowiedzieć się zaglądając do zakładki DLA UCZNIÓW –>STUDIA
Ekonomia, matematyka, informatyka, fizyka, ekonomia, informatyka i ekonometria, europeistyka, kulturoznawstwo, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna,  inżynieria ekologiczna, inżynieria systemów biotechnologicznych, nanoinżynieria, logistyka, finanse i rachunkowość, budownictwo, ochrona środowiska, zarządzanie i marketing, zarządzanie, bezpieczeństwo wewnętrzne, stosunki międzynarodowe, administracja, kulturoznawstwo, dziennikarstwo i medioznawstwa, prawo, turystyka i rekreacja, socjologia, etnologia, historia sztuki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), pedagogika, rolnictwo, bioinżynierią zwierząt, socjologia, transport, bezpieczeństwo narodowe, gastronomia i hotelarstwo, żywienie człowieka i bezpieczeństwo żywności, logopedia ogólna i kliniczna, leśnictwo i wiele innych w języku polskim i angielskim

Klasa dziennikarska z rozszerzonym językiem polskim, WOS oraz językiem angielskim to klasa dla tych, których interesuje świat – jego sytuacja polityczna, ekonomiczna, prawna i którzy pragną poznać rządzące przeszłością reguły: polityczne, społeczne, gospodarcze, religijne i kulturowe, by lepiej zrozumieć mechanizmy współczesności, by świadomie i odpowiedzialnie współtworzyć europejską wspólnotę wartości.
To klasa dla uczniów, którzy lubią odwiedzać kino, teatr, którzy chcieliby poszerzyć swoje umiejętności tworzenia wypowiedzi i argumentowania w różnorodnych formach pisarskich, a także dla tych, którzy chcą poznać własny kraj i świat jako zintegrowaną całość.

Na lekcjach WOS’u poszerzysz wiedzę z zakresu funkcjonowania państwa, prawa, polityki i społeczeństwa. Nauczysz się analizować, uzasadniać i wyciągać wnioski, dyskutować na tematy ważne dla dzisiejszego Świata.

Na lekcjach języka polskiego wzbogacisz swoją wiedzę związaną z przedmiotem, nauczysz się interpretowania tekstów poetyckich, samodzielnego i krytycznego myślenia, wnioskowania oraz pracy w zespole. Zdobędziesz umiejętności przydatne podczas publicznych wystąpień, a także nauczysz się tworzyć teksty prasowe, które zasilą łamy gazetki szkolnej Ucho Lema. Poznasz także różne formy literackie, a dzięki zdobytym tajnikom recytacji, będziesz osiągać wysokie lokaty w konkursach.

Po ukończeniu tej klasy masz możliwość przyszłego kształcenia na wielu kierunkach, na uczelniach takich jak: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Uniwersytet im. Kardynała Wyszyńskiego i wielu innych. Poniżej podane są jedynie przykłady. Więcej możesz dowiedzieć się zaglądając do zakładki DLA UCZNIÓW –>STUDIA
Europeistyka, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, administracja, kulturoznawstwo, dziennikarstwo i medioznawstwa, prawo, filozofia, animacja społeczno-kulturowa, architektura przestrzeni informacyjnych, lingwistyka i administrowanie w mediach, filologia polska, angielska, socjologia, administracja, etnologia i antropologia kulturowa, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, pedagogika, socjologia, logopedia ogólna i kliniczna, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, nauczanie języków obcych, organizowanie rynku pracy i wiele innych w języku polskim i angielskim…

Nazwy wyżej wymienionych klas definiują ich rozszerzenia. Jednak należy pamiętać, że liceum ogólnokształcące kształci ogólnie, zgodnie z podstawą programową przewidzianą dla liceum.

Naszą szkołę wyróżnia przyjazna, życzliwa atmosfera i kameralne warunki. Uczniowie naszej szkoły mogą spędzać przerwy w salach, na kanapach oraz korzystać z zaplecza socjalnego, które wyposażyli w potrzebne akcesoria, by na przerwie móc przygotować sobie kawę lub herbatę.

Na co dzień wynajmujemy sale od szkoły podstawowej w Stanisławowie Pierwszym. Budynek naszej szkoły jest już w fazie projektowej (patrz –> BUDOWA SZKOŁY), ale jeszcze trochę miesięcy musi upłynąć, zanim zobaczymy efekty projektu na żywo.

W czasie zajęć korzystamy nie tylko z dobrze wyposażonych pracowni (każda ma tablicę multimedialną, klimatyzację), którymi dysponują wyłącznie licealiści, ale i z sal przedmiotowych szkoły podstawowej takich jak: sala chemiczna, fizyczna, informatyczna oraz sale gimnastyczne.

Korzystamy także z całego zaplecza sportowego SP, ze stołówki, szatni.

Zachęcamy do przejrzenia naszych dotychczasowych aktywności prezentowanych na GŁÓWNEJ STRONIE oraz w zakładce GALERIA – zobrazuje to najlepiej kierunek naszych codziennych działań.
W zakładce ARCHIWUM – zapoznacie się z ważnymi dla szkoły wydarzeniami, które miały miejsce w ubiegłych latach.

Zapraszamy 🙂

Skip to content