Kierunki kształcenia

Kierunki kształcenia w roku 2021/2022

Zapraszamy do klasy matematyczno-biologicznej oraz klasy europejskiej z rozszerzoną geografią i WOS.
W obu klasach realizujemy rozszerzenie z języka angielskiego.

Opis klas znajdziesz pod slajdami i filmem – zapraszamy do zapoznania się naszą ofertą.
Nasza fotorelacja: OBEJRZYJ

FILM O NAS. Od uczniów dla uczniów. Miłego oglądania

Z myślą o uczniach ciekawych świata i ludzi oraz pragnących rozwijać się na miarę swoich potrzeb oferujemy następujące kierunki:

  • Klasa europejska z rozszerzoną geografią oraz WOS plus dodatkowa lekcja matematyki na poziomie podstawowym, by lepiej przygotować się do matury
  • Klasa matematyczno-biologiczna: rozszerzona matematyka, biologia (fakultatywne zajęcia algorytmiczno-robotyczne, koło fascynatów biologii)
  • W obu klasach realizujemy rozszerzenie z języka angielskiego
  • Drugi język w obu klasach: kontynuacja hiszpańskiego lub kontynuacja niemieckiego.

Naszym uczniom proponujemy konsultacje i zajęcia dodatkowe. Oferujemy spotkania z wykładowcami uczelni wyższych, wyjazdy do teatru, kina, na wykłady i warsztaty przedmiotowe, ciekawe wycieczki, udział w projektach i konkursach.

Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania literackie, poetyckie czy recytatorskie. W ramach zajęć koła dziennikarskiego redagują gazetkę szkolną Ucho Lema, piszą artykuły, przeprowadzają wywiady, zajmują się szatą graficzną. Poszukują inspiracji w dziełach znanych pisarzy, tworząc własne teksty, które wielokrotnie wysoko oceniono nawet w konkursach międzynarodowych. 

Szkoła współpracuje z instytutem Goethego w ramach projektu Deutsch Plus, realizując kreatywne wyzwania i rozwijając kompetencje językowe uczniów.

Klasa matematyczno-biologiczna, to klasa dla uczniów, którzy interesują się matematyką i biologią, którzy analizując świat społecznych zależności, lubią patrzeć nań przez pryzmat liczb. Myśl przyświecająca tej klasie, to słowa jednego z największych polskich matematyków – Hugo Steinhausa : „Niezależnie od tego, co będziesz robić w przyszłości, po matematyce będziesz to robić lepiej.”

Matematyka jest nauką, która stanowi istotne wsparcie dla innych dziedzin, zwłaszcza dla nauk przyrodniczych i informatycznych. W klasie tej będziesz rozwijać zdolność myślenia konstruktywnego, uczyć się postępować nieschematycznie i twórczo, opanujesz umiejętności rozumowania matematycznego, co ułatwia w życiu codziennym odróżnianie prawdy od fałszu.

Na biologii pogłębisz wiedzę o zjawiskach i procesach biologicznych, zachodzących na różnych poziomach organizacji życia, poznasz ich złożoność oraz zrozumiesz relacje między organizmami, a także między organizmem a środowiskiem. Nie unikniesz także tematów dotyczących racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody, reagowania na zmiany zachodzące w środowisku oraz ochrony różnorodności biologicznej jako wskaźnika zrównoważonego rozwoju.
W ramach tej klasy proponujemy dodatkowe zajęcia z biologii i matematyki, algorytmiki, udział w konkursach przedmiotowych, spotkaniach i warsztatach z ciekawymi ludźmi, wyjazdy na uczelnie wyższe, udział w wielu projektach edukacyjnych i wiele innych.

Po ukończeniu tej klasy masz możliwość przyszłego kształcenia na kierunkach takich jak: medycyna, matematyka, studia matematyczno-przyrodnicze, informatyka, informatyka i ekonometria, inżynieria, architektura krajobrazu (i sprawdzian z rysunku odręcznego), architektura, bezpieczeństwo żywności, bioinżynieria zwierząt, biotechnologia, budownictwo, i gospodarka wodna, inżynieria systemów biotechnicznych, inżynieria środowiska, leśnictwo, meblarstwo, ochrona środowiska, ochrona zdrowia roślin, ogrodnictwo, pedagogika, rolnictwo, socjologia (i j. nowożytny), technologia drewna, technologie energii odnawialnej, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo w biogospodarce, zarządzanie i inżynieria produkcji, zootechnika, żywienie człowieka i ocena żywności, ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności, gastronomia i hotelarstwo, hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, geologia, fizjoterapia, oceanografia, ochrona środowiska i wiele innych…

Klasa europejska z rozszerzoną geografią, wos i językiem angielskim, to klasa dla tych, którzy lubią podróżować, poznawać atrakcyjne miejsca, te bliskie i te odległe. Lubią kontakt z przyrodą i interesuje ich świat – jego walory turystyczne i krajoznawcze, ale także sytuacja polityczna, ekonomiczna, prawna. To klawa także dla uczniów, którzy pragną poznać rządzące przeszłością reguły: polityczne, społeczne, gospodarcze, religijne i kulturowe, by lepiej zrozumieć mechanizmy współczesności, by świadomie i odpowiedzialnie współtworzyć europejską wspólnotę wartości.

Na lekcjach WOS’u poszerzysz wiedzę z zakresu funkcjonowania państwa, prawa, polityki i społeczeństwa. Nauczysz się analizować, uzasadniać i wyciągać wnioski.

Na geografii dowiesz się, że:
– trzy najbogatsze rodziny na świecie mają w sumie więcej środków i zasobów niż 48 najbiedniejszych krajów łącznie?
– Zjednoczone Emiraty Arabskie mają największą liczebną przewagę mężczyzn nad kobietami? Na 100 kobiet przypada aż 219 mężczyzn!
– w Wielkiej Brytanii jedna na dziesięć par jest etnicznie zróżnicowana?
– Gene Cernan – ostatni człowiek, który chodził po Księżycu obiecał swojej córce, że zostawi jej inicjały na jego powierzchni. I zrobił to. TDC pozostaną na satelicie Ziemi przez następne dziesiątki tysięcy lat.
– tylko 15% Sahary pokryte jest piaskiem?
– w Singapurze zabronione jest żucie gumy?
To nieliczne ciekawostki, które poznasz na lekcjach w tej klasie…. 🙂

Po ukończeniu tej klasy masz możliwość przyszłego kształcenia na kierunkach takich jak: architektura krajobrazu SGGW), gospodarka przestrzenna (UW),  inżynieria ekologiczna (WSSG), ochrona środowiska (SGGW), logistyka (Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie), zarządzanie (Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie), bezpieczeństwo wewnętrzne (UW), stosunki międzynarodowe (UW), kulturoznawstwo (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet SWPS w Warszawie), ekonomia (Politechnika Warszawska, SGGW), prawo (Uniwersytet SWPS w Warszawie), pedagogika, (SGGW, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), turystyka
i rekreacja (SGGW), animacja społeczno-kulturowa, socjologia (SGGW,  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), administracja (Politechnika Warszawska), etnologia (UW), historia sztuki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), praca socjalna (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), transport (Politechnika Warszawska), zarządzanie (Politechnika Warszawska), bezpieczeństwo narodowe (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie) i wiele innych w języku polskim i angielskim…

Nazwy wyżej wymienionych klas definiują ich rozszerzenia. Jednak należy pamiętać, że liceum ogólnokształcące kształci ogólnie, zgodnie z podstawą programową przewidzianą dla liceum.

Naszą szkołę wyróżnia przyjazna, życzliwa atmosfera i kameralne warunki. Uczniowie naszej szkoły mogą spędzać przerwy w salach, na kanapach oraz korzystać z zaplecza socjalnego, które wyposażyli w potrzebne akcesoria, by na przerwie móc przygotować sobie kawę lub herbatę.

Na co dzień wynajmujemy sale od szkoły podstawowej w Stanisławowie Pierwszym. Budynek naszej szkoły jest już w fazie projektowej (patrz budowa szkoły), ale jeszcze trochę miesięcy musi upłynąć, zanim zobaczymy efekty projektu na żywo.

W czasie zajęć korzystamy nie tylko z dobrze wyposażonych pracowni (każda ma tablicę multimedialną, klimatyzację), do których nie mają dostępu uczniowie młodsi, ale i z sal przedmiotowych szkoły podstawowej takich jak: sala chemiczna, fizyczna, informatyczna oraz sale gimnastyczne.

Korzystamy także z całego zaplecza sportowego SP, ze stołówki oraz sklepiku i szatni.

Zachęcamy do przejrzenia naszych dotychczasowych aktywności prezentowanych na GŁÓWNEJ STRONIE oraz w zakładce GALERIA – zobrazuje to najlepiej kierunek naszych codziennych działań. W zakładce ARCHIWUM – zapoznacie się z ważnymi dla szkoły wydarzeniami, które miały miejsce w ubiegłym roku szkolnym – 2019/2020.

Zapraszamy 🙂