Kierunki kształcenia

ROK 2024 – 2025

Z myślą o uczniach ciekawych świata i ludzi oraz pragnących rozwijać się na miarę swoich potrzeb
zapraszamy do klasy
matematyczno-geograficznej (MAT-GEO-ANG) z rozszerzoną matematyką, geografią i językiem angielskim, z elementami Business English
dziennikarskiej (POL-WOS-ANG) z rozszerzonym językiem polskim, WOS oraz językiem angielskim plus dodatkowa lekcja matematyki na poziomie podstawowym, by lepiej przygotować się do matury.

 • WSZYSTKICH PRZYSZŁYCH LICEALISTÓW ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W KOLE DZIENNIKARSKIM, BY WSPÓLNIE TWORZYĆ GAZETKĘ UCHO LEMA do udziału w projektach językowych(np. Integrated Science), kołach przedmiotowych oraz w zajęciach sportowych, SKS.
 • Drugi język w obu klasach: j. hiszpański lub j. niemiecki. 
  Uczeń wybiera poziom drugiego języka (spośród podstawowy lub kontynuacja) w czasie uzupełniania dokumentacji o oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  Odpowiednia grupa drugiego języka obcego będzie utworzona, jeżeli zgłosi się co najmniej 12 chętnych. 
  W przypadku nieutworzenia grupy językowej w danym oddziale lub z powodu możliwości organizacyjnych szkoły lub zbyt małej liczebności grupy, dyrektor zastrzega sobie prawo do przydzielenia ucznia do grupy językowej innego języka niż wskazany przez ucznia.

Nazwy wyżej wymienionych klas definiują ich rozszerzenia. Jednak należy pamiętać, że liceum ogólnokształcące kształci ogólnie, zgodnie z podstawą programową przewidzianą dla liceum.

 • Naszą szkołę wyróżnia przyjazna, życzliwa atmosfera. Od września 2023 r. uczymy się w nowym budynku, który uczyniliśmy przytulnym, miłym miejscem
 • Naszym uczniom proponujemy konsultacje, warsztaty i zajęcia dodatkowe (koło chemiczno-doświadczalne, dziennikarskie, filmowe, matematyczne, biologiczno-ekologiczne). Oferujemy spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy do teatru, kina, na wykłady i warsztaty przedmiotowe, wesołe wycieczki, udział w projektach i konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz w zawodach sportowych.
 • Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania literackie, poetyckie czy recytatorskie. W ramach zajęć koła dziennikarskiego redagują gazetkę szkolną Ucho Lema, piszą artykuły, przeprowadzają wywiady, zajmują się szatą graficzną. Poszukują inspiracji w dziełach znanych pisarzy, tworząc własne teksty, które wielokrotnie wysoko oceniono nawet w konkursach międzynarodowych. 
 • Szkoła współpracuje z instytutem Goethego w ramach projektu Deutsch Plus, realizując kreatywne wyzwania i rozwijając kompetencje językowe uczniów. W ramach lekcji języka hiszpańskiego oraz angielskiego uczniowie realizują wiele projektów międzynarodowych i zajęć warsztatowych

OPIS KLAS

Klasa matematyczno-geograficzna z rozszerzonym j. angielskim, to klasa dla uczniów, którzy interesują się matematyką i geografią, którzy analizując świat społecznych zależności, lubią patrzeć nań przez pryzmat liczb. To klasa dla tych, którzy lubią podróżować, poznawać atrakcyjne miejsca, te bliskie i te odległe, lubią kontakt z przyrodą i interesuje ich świat – jego walory turystyczne i krajoznawcze.
Myśl przyświecająca tej klasie, to słowa jednego z największych polskich matematyków – Hugo Steinhausa : „Niezależnie od tego, co będziesz robić w przyszłości, po matematyce będziesz to robić lepiej.”

Matematyka jest nauką, która stanowi istotne wsparcie dla innych dziedzin, zwłaszcza dla nauk przyrodniczych i informatycznych. W klasie tej będziesz rozwijać zdolność myślenia konstruktywnego, uczyć się postępować nieschematycznie i twórczo, opanujesz umiejętności rozumowania matematycznego, co ułatwia w życiu codziennym odróżnianie prawdy od fałszu.

Na geografii dowiesz się, że:
– trzy najbogatsze rodziny na świecie mają w sumie więcej środków i zasobów niż 48 najbiedniejszych krajów łącznie?
– Zjednoczone Emiraty Arabskie mają największą liczebną przewagę mężczyzn nad kobietami? Na 100 kobiet przypada aż 219 mężczyzn!
– w Wielkiej Brytanii jedna na dziesięć par jest etnicznie zróżnicowana?
– Gene Cernan – ostatni człowiek, który chodził po Księżycu obiecał swojej córce, że zostawi jej inicjały na jego powierzchni. I zrobił to. TDC pozostaną na satelicie Ziemi przez następne dziesiątki tysięcy lat.
– tylko 15% Sahary pokryte jest piaskiem?
– w Singapurze zabronione jest żucie gumy?
To nieliczne ciekawostki, które poznasz na lekcjach w tej klasie…. 🙂

Na lekcjach języka angielskiego poznasz elementy kultury krajów obcojęzycznych, pokonasz barierę językową i zaczniesz porozumiewać się płynnie w tym języku, dzięki zastosowaniu takich metod jak immersja językowa czy metoda komunikatywna. Będziesz mieć okazję uczyć się języka nie tylko w oparciu o podręcznik, ale również autentyczne materiały jak artykuły prasowe, podcasty czy filmy. Weźmiesz również udział w projektach międzynarodowych we współpracy z uczniami z innych krajów europejskich.

Przedmioty punktowane: matematyka, język polski, geografia, język angielski

Po ukończeniu tej klasy masz możliwość przyszłego kształcenia na wielu kierunkach, na uczelniach takich jak: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Uniwersytet im. Kardynała Wyszyńskiego, SGGW, czy Szkoła Główna Handlowa i wielu innych. Poniżej podane są jedynie przykłady. Więcej możesz dowiedzieć się zaglądając do zakładki DLA UCZNIÓW –>STUDIA
Ekonomia, matematyka, informatyka, fizyka, ekonomia, informatyka i ekonometria, europeistyka, kulturoznawstwo, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna,  inżynieria ekologiczna, inżynieria systemów biotechnologicznych, nanoinżynieria, logistyka, finanse i rachunkowość, budownictwo, ochrona środowiska, zarządzanie i marketing, zarządzanie, bezpieczeństwo wewnętrzne, stosunki międzynarodowe, administracja, kulturoznawstwo, dziennikarstwo i medioznawstwa, prawo, turystyka i rekreacja, socjologia, etnologia, historia sztuki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), pedagogika, rolnictwo, bioinżynierią zwierząt, socjologia, transport, bezpieczeństwo narodowe, gastronomia i hotelarstwo, żywienie człowieka i bezpieczeństwo żywności, logopedia ogólna i kliniczna, leśnictwo i wiele innych w języku polskim i angielskim

Klasa dziennikarska (POL-WOS-ANG) z rozszerzonym językiem polskim, angielskim i WOS, to klasa dla tych, którzy interesują się literaturą, dziennikarstwem, a także dla tych, którzy pragną poznać rządzące przeszłością reguły: polityczne, społeczne, gospodarcze, religijne i kulturowe, by lepiej zrozumieć mechanizmy współczesności, by świadomie i odpowiedzialnie współtworzyć europejską wspólnotę wartości.  
To klasa dla uczniów, którzy lubią odwiedzać kino, teatr, którzy chcieliby poszerzyć swoje umiejętności tworzenia wypowiedzi i argumentowania w różnorodnych formach pisarskich, a także dla tych, którzy chcą poznać własny kraj i świat jako zintegrowaną całość…

Na lekcjach WOS’u poszerzysz wiedzę z zakresu funkcjonowania państwa, prawa, polityki i społeczeństwa. Nauczysz się analizować, uzasadniać i wyciągać wnioski.

Na języku polskim uczniowie będą kształtować umiejętności świadomego i krytycznego odbioru dzieł literackich, ich interpretacji w różnych kontekstach, tworzenia tekstów nie tylko przydatnych na egzaminie maturalnym, ale także tekstów publicystycznych. Będą rozwijać swoje predyspozycje, by świadomie uczestniczyć w różnych sytuacjach komunikacyjnych oraz doskonalić umiejętności retoryczne.

Na lekcjach języka angielskiego poznasz elementy kultury krajów obcojęzycznych, pokonasz barierę językową i zaczniesz porozumiewać się płynnie w tym języku, dzięki zastosowaniu takich metod jak immersja językowa czy metoda komunikatywna. Będziesz mieć okazję uczyć się języka nie tylko w oparciu o podręcznik, ale również autentyczne materiały jak artykuły prasowe, podcasty czy filmy. Weźmiesz również udział w projektach międzynarodowych we współpracy z uczniami z innych krajów europejskich.

Przedmioty punktowane: matematyka, język polski, WOS, język angielski.

Po ukończeniu tej klasy masz możliwość przyszłego kształcenia na kierunkach takich jak: prawo, administracja, filologia angielska, filologia polska, dziennikarstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, prawo, prawo kanoniczne, filozofia, turystyka i rekreacja, ochrona środowiska, realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego, reżyseria, pedagogika, psychologia, pedagogiką specjalna, logopedia, bibliotekoznawstwo, aktorstwo, historia, architektura wnętrz, socjologia, ochrona dóbr kultury, etnologia, teologia i wiele innych…w języku polskim i angielskim…
Więcej możesz dowiedzieć się zaglądając do zakładki DLA UCZNIÓW –>STUDIA

Nasza fotorelacja z lat 2019 – 2021: OBEJRZYJ

FILM OD UCZNIÓW DLA UCZNIÓW, realizacja 2021: https://www.youtube.com/watch?v=BftOQFVP0Cg
FILM –> LO im. S. Lema – krótka historia:  https://www.youtube.com/watch?v=63a4aIYKgaw
————————————————————————————————–

Zachęcamy do przejrzenia naszych dotychczasowych aktywności prezentowanych w zakładce ARCHIWUM oraz w zakładce GALERIA – zobrazuje to najlepiej kierunek naszych codziennych działań.
Zajrzyjcie także na FB SZKOŁY.
W zakładce ARCHIWUM – znajdziecie opis ważnych dla nas wydarzeniami, które miały miejsce w ubiegłych latach.
UWAGA! NOWA STRONA SZKOŁY JUŻ DZIAŁA – zapraszamy: https://lolema.legionowski.pl
—————————————————————————————————-

Skip to content