KAAR-MED NFZ

W związku ze zmianą w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 19.06.2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień , ( Dz. U. poz.456 z dn. 16 marca 2020 r. ), Zakład Medyczny „KAAR-MED” Sp. z o.o. zaprasza do skorzystania z oferty Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologiczno – Psychoterapeutycznej I stopnia referencyjności, które oferują bezpłatną pomoc psychoterapeutów, psychologów oraz terapeutów środowiskowych. Szczegółowe lokalizacje zawarte są w załączonej do wiadomości ulotce. Poradnie mieszczą się w trzech lokalizacjach: Warszawa (Ursynów), Ząbki oraz Legionowo.

Od dnia 01.04.2020r zostaje uruchomiony jeden ogólnodostępny numer do recepcji dla wszystkich poradni 535–154-731. Pod tym numerem telefonu pracownik recepcji,  po weryfikacji danych osobowych pacjenta, uzgadnia termin teleporady do konkretnego psychologa/psychoterapeuty/terapeuty środowiskowego w dogodnym dla pacjenta terminie i lokalizacji tylko i wyłącznie na teleporadę, ze względu na obecnie panującą sytuację epidemiologiczną. Teleporady będą odbywać się w dwóch postaciach: 1. Przez Skype; 2. Przez telefon. Docelowo placówki będą prowadzić wszystkie świadczenia stacjonarnie.

Chcielibyśmy zaproponować współpracę z nami w nowopowstałych Ośrodkach Opieki Psychologiczno – Psychoterapeutycznej, zwłaszcza w tak trudnym dla nas wszystkich czasie. Nasze placówki proponują pomoc dla dzieci i ich rodzin prowadzoną przez zweryfikowanych w procedurze NFZ specjalistów w zakresie psychologii i psychoterapii dzieci i młodzieży, z dużym doświadczeniem zawodowym.

Wszystkie świadczenia przeprowadzane przez nasz Ośrodek realizowane są bezpłatnie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Adresowane są do dzieci i młodzieży do 21 roku życia.

Oferujemy pomoc psychologa, psychoterapeuty oraz terapeuty środowiskowego, a świadczenia realizujemy z zakresu porady psychologicznej, diagnozy psychologicznej, psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej, wsparcia psychospołecznego oraz wizyt/porad indywidualnych i środowiskowych. 

Skip to content