Szczepienia

NOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE OD MZ (MAJ 2023)

WZW I SALMONELLA –> OTWÓRZ

POLIO –> OTWÓRZ

ODRA –> OTWÓRZ

KRZTUSIEC –> OTWÓRZ

COVID-19 –> OTWÓRZ

MATERIAŁY EDUKACYJNE

LIST MINISTRA ZDROWIA DO DYREKTORÓW, PEDAGOGÓW, RODZICÓW przedstawiający pełną informację na temat prowadzonych w Polsce szczepień przeciw COVID-19. Minister Zdrowia zaznaczył, że szczepionki zostały dopuszczone do stosowania po przejściu odpowiedniej procedury potwierdzającej ich bezpieczeństwo i skuteczność. Wskazał, które szczepionki mogą być podawane dzieciom od 12. roku życia, a także przywołał dane związane z badaniami klinicznymi w tej grupie wiekowej. Podkreślił, że działania niepożądane wśród nastolatków w wieku od 12 do 17 lat są podobne do tych, jakie pojawiają się u osób po 18. roku życia i starszych. Zazwyczaj mają one łagodny charakter i obejmują: ból i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, gorączkę, zmęczenie, ból głowy, mięśni i stawów.

List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej prof. dr. hab. med. Andrzeja Matyi w sprawie szczepień dzieci powyżej 12 roku, skierowany do Rodziców

List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej prof. dr. hab. med. Andrzeja Matyi w sprawie szczepień dzieci powyżej 12 roku, skierowany do Uczniów

SZCZEPIENIA – PROFILAKTYKA CHORÓB ZAKAŹNYCH – materiały przygotowane przez specjalistów (profesorów wirusologii i epidemiologii) – aktualne informacje na temat roli szczepień w zapobieganiu epidemii. Prezentacja odnosi się do najczęściej pojawiających się pytań i wątpliwości związanych ze szczepieniami przeciwko COVID-19.

FILM EDUKACYJNY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ – film w atrakcyjny sposób przybliża historię wynalezienia szczepionki, istotę jej działania oraz wpływ na choroby zakaźne, które mogą być zwalczane dzięki szczepieniom, przedstawia konsekwencje związane z brakiem szczepień.

BEZPŁATNE WEBINARIUM DLA RODZICÓW (spotkanie online, aplikacja MS Teams) – 3 i 4 września o godzinie 18:00

DEKLARACJA NA SZCZEPIENIA – wypełnia Rodzic i przekazuje do szkoły na początku drugiego tygodnia września.

KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEGO WYWIADU PRZESIEWOWEGO PRZED SZCZEPIENIEM OSOBY MAŁOLETNIEJ PRZECIW COVID-19 – kwestionariusz należy wypełnić przed wizytą w punkcie szczepień (najlepiej rano, przed szczepieniem, dotyczy bowiem aktualnego stanu zdrowia dziecka).

KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEGO WYWIADU PRZESIEWOWEGO PRZED SZCZEPIENIEM OSOBY DOROSŁEJ PRZECIW COVID-19

Skip to content