Poradnia zdrowia psychicznego

Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Powiatu Legionowskiego z zakresu (3 konsultacje dla każdego mieszkańca):
– psycholog /psychoterapeuta, 
– neuropsychologa,
– diagnoza logopedyczna, 
– diagnoza zaburzeń rozwojowych. 
ZAPISY: TEL. 505 68 54 54 

Bezpłatne konsultacje prowadzane przez Fundacje Psyche – Strefa Pozytywnych Myśli (1 konsultacja dla każdej osoby) z zakresu: 
– psycholog /psychoterapeuta, 
– neuropsychologa, 
– lekarz psychiatra od 18 r.ż. 
– grupy wsparcia, warsztaty terapeutyczna, w tym: 
– grupa samopomocowa (6 bezpłatnych spotkań) 
– warsztaty na trening umiejętności społecznych (4 bezpłatnych spotkań), 
– grupa wsparcia dla rodzin i opiekunów osób chorujących (14 bezpłatnych spotkań), 
– warsztaty terapii zajęciowej dla osób chorujących (6 bezpłatnych spotkań), 
– trening funkcji poznawczych (4 bezpłatnych spotkań), 
– zajęcia terapii ruchowej, gimnastycznej i tanecznej (4 bezpłatnych spotkań), 
– warsztaty grupowe dla osób chorujących (8 bezpłatnych spotkań). ZAPISY: TEL.  505 68 54 54 

Skip to content