STUDIA

Drodzy Maturzyści,
za nami inauguracja cyklu webinariów poświęconych prezentacji kierunków studiów na SGGW. Miło nam, że cieszył się on tak dużym zainteresowaniem maturzystów. W najbliższy czwartek 19 stycznia zaprezentujemy Państwu kierunek Żywienie człowieka i ocena żywności. Będzie on dostępny pod linkiem:https://www.sggw.edu.pl/webinaria-2023/. Tamże znajdą Państwo także poprzedni odcinek. 

Z serdecznymi pozdrowieniami 
prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski 
Prorektor SGGW ds. dydaktyki

Drodzy Uczniowie, Rodzice
Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów klas maturalnych, Wydział Żywienia Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przygotował webinar dotyczący kierunku Żywienie Człowieka i Ocena Żywności, prezentujący w krótkiej formie (15 minut) profil kształcenia na tym kierunku. Webinar został przygotowany przy współudziale naszych Studentów i prezentuje nie tylko konkretne informacje dotyczące kierunku, ale także opinie Studentów oraz fragment przykładowych zajęć.
Link do  webinarium do Uczniów klas maturalnych oraz ich Rodziców: https://liblink.pl/KdHscgnSFH
Dodatkowe informacje dotyczące innych kierunków realizowanych na Wydziale Żywienia Człowieka znajdują się na stronie Wydziału: https://liblink.pl/hXeHyGgZGK
Z wyrazami szacunku
Dominika Guzek
Dziekan 
Wydział Żywienia Człowieka/ Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka
ul. Nowoursynowska 159, bud. 32, pok. 105, 02-776 Warszawa
tel. +48 22 593 71 34
www.sggw.edu.pl

Drodzy uczniowie, poniżej zamieszczone zostały linki do kierunków studiów na danym wydziale, oferty rekrutacyjnej i wymagań

UW (Uniwersytet Warszawski)–> OTWÓRZ ,

SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) –> OTWÓRZ,

UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) –> OTWÓRZ,

SGH (Szkoła Główna Handlowa) –> KANDYDAT,

APS (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej) –> ZASADY REKRUTACJI – jeszcze brak nowych informacji

Politechnika Warszawska –> KIERUNKI i SPECJALNOŚCI – ROK 2022/2023

WAT (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie) –> https://www.wojsko-polskie.pl/wat/dla-kandydatow/

Szkoła Główna Służby Pożarniczej –> https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=40

Skip to content