STUDIA

Cykl webinariów poświęconych prezentacji kierunków studiów na SGGW : https://www.sggw.edu.pl/webinaria-2023/. 

Drodzy uczniowie, poniżej zamieszczone zostały linki do kierunków studiów na danym wydziale, oferty rekrutacyjnej i wymagań

UW (Uniwersytet Warszawski)–> OTWÓRZ ,

SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) –> OTWÓRZ,  www.sggw.edu.pl , Link do informatora: https://bit.ly/46aTxZ5 

UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) –> OTWÓRZ,

SGH (Szkoła Główna Handlowa) –> KANDYDAT,

APS (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej) –> ZASADY REKRUTACJI – jeszcze brak nowych informacji

Politechnika Warszawska –> KIERUNKI i SPECJALNOŚCI – ROK 2022/2023

WAT (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie) –> https://www.wojsko-polskie.pl/wat/dla-kandydatow/

Szkoła Główna Służby Pożarniczej –> https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=40

Skip to content