Strona główna

SPRZĄTAMY ŚWIAT

W dniu 20 września uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym zakasali rękawy i udali się w teren, by posprzątać świat.

Akcja „Sprzątanie Świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzona jest działalność propagująca ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukiwanie i w miarę możliwości usuwanie dzikich wysypisk.

Młodzież udała się do pobliskiego lasu, w którym znalazła pokaźną ilość śmieci (co widać na załączonych zdjęciach). Poprzez udział w tej akcji chciała również nawiązać do ważnej kwestii, jaką jest ochrona naszego klimatu. To, czego teraz doświadczamy, jest konsekwencją zmian dokonujących się w przyrodzie w związku z działalnością człowieka. 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć –> sprzatamy świat

I.K.


Akcja Narodowe Czytanie

9 września w naszej szkole zainaugurowano akcję Narodowe Czytanie, której ideą jest przypomnienie wybitnych dzieł literatury narodowej, uwrażliwianie na piękno polszczyzny i promowanie czytelnictwa.

Codziennie, na lekcjach języka polskiego, uczniowie w 5-minutowych odsłonach czytali fragmenty jednej z nowel pozytywistycznych – „Dym” Marii Konopnickiej. W ten właśnie symboliczny sposób dołączyli do akcji promowanej przez Parę Prezydencką. Dzięki lekturze mogli poznać realia epoki, a także uwrażliwić się na ludzką niedolę.

IK

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 – Pierwszy dzwonek

2 września 2019 r. również i dla nas zadzwonił pierwszy dzwonek, czyli dla pierwszego rocznika licealistów. Razem, przez cztery lata, będziemy kroczyć ścieżką edukacyjną przygotowującą nas do podjęcia wyzwań na uczelniach wyższych oraz do bycia dobrym człowiekiem.

Na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego przywitali nas m.in. zaproszeni goście: Starosta Powiatu Legionowskiego p. Robert Wróbel, Wójt Gminy Nieporęt p. Sławomir Maciej Mazur, Kierownik Referatu Edukacji Starostwa Powiatowego w Legionowie p. Tomasz Lisowski, Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty p. Henryka Galas, radni gminy Nieporęt, sołtys Nieporętu oraz proboszcz tutejszej parafii, ksiądz Tomasza Osiadacz. 

Pani dyrektor mgr Magdalena Grodzka-Bulge ciepło zwróciła się do nas – licealistów, życząc nam samych sukcesów w nadchodzącym nowym roku szkolnym. Przedstawiła kadrę pedagogiczną oraz wychowawców klasy I a (p. Anna Wenerska) i klasy I b (p. Marzena Muda).

Po uroczystości mieliśmy okazję poznać swoich opiekunów oraz kolegów z klasy podczas zabawy integracyjnej i wycieczki po szkole.

Siedzibą naszego Liceum Ogólnokształcącego stała sie na razie Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym. Mamy do swojej dyspozycji dwie dobrze wyposażone sale lekcyjne oraz możemy korzystać z pracowni przedmiotowych szkoły podstawowej. Najmilszym miejscem, w którym spędzamy każdą niemalże przerwę, jest miniświetlica, gdzie stoją kanapy, stoliki, fotele. To tam się relaksujemy i nabieramy sił do kolejnych lekcji.

Mamy nadzieję, że niedługo lepiej się poznamy i pokażemy, jakie drzemią w nas talenty.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć –> galeria_rozpoczecie_roku