Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji –> OTWÓRZ

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany z systemu komputerowego wspomagania rekrutacji lub złożony elektronicznie poprzez system Vulcan (z podpisem elektronicznym).
  • Dwie aktualne fotografie (30×42 mm) z danymi na odwrocie (imię, nazwisko, data urodzenia oraz adres zamieszkania).
  • Dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i olimpiadach.
  • Dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.
  • Świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  • Kwestionariusz kandydata (do pobrania poniżej z zakładki REKRUTACJA –> DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA) z deklaracją dotycząca woli uczestnictwa w zajęciach z religii bądź etyki oraz zajęć WDŻR.
Skip to content