Jak…?

Czyli informacja o rekrutacji w kilku krokach

Rekrutacja uzupełniająca – uzupełnienie dokumentacji

 1. Jeżeli zakwalifikowałeś się do LO w Stanisławowie Pierwszym, powinieneś dostarczyć do sekretariatu szkoły następujące dokumenty: oryginał świadectwa, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu, kartę zdrowia, dwa zdjęcia podpisane z tyłu. Ewentualnie deklaracje wyboru: religia-etyka, wdżr , jeżeli do tej pory ich nie złożyłeś.
 2. Deklaracja wyboru etyka-religia –>Religia-etyka
 3. Deklaracja uczestnictwa w zajęciach WDŻR –>WDŻR

Rekrutacja uzupełniająca

 1. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się bez użycia elektronicznego systemu rekrutacji.
 2. Podania o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej do szkoły składa się w formie papierowej do każdej wybranej szkoły w terminie od 26 lipca (piątek i poniedziałek od godz. 8.00 do 16:00) do 30 lipca do godz. 12.00 (na drukach szkolnych).
 3. Do podania należy dołączyć kopie świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Do podania dołącza się także dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych, deklaracje uczestnictwa w zajęciach: religia, etyka, wdżr.
 4. Podanie do porania –>PODANIE
  Kwestionariusz –> KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
 5. Deklaracja wyboru religia/etyka –>Religia-etyka
 6. Deklaracja uczestnictwa w zajęciach WDŻR –>WDŻR

Rekrutacja podstawowa

 1. Od 13 maja możesz logować się na www.warszawa.edu.com.pl
 2. Wejdź w zakładkę OFERTA
 3. Wyszukaj Liceum Ogólnokształcące w Stanisławowie Pierwszym (kliknij wyszukiwanie zaawansowane i znajdź miejscowość Stanisławów Pierwszy)
 4. Wybierz odpowiedni profil
 5. Wygenerowane dokumenty musisz dostarczyć do Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Legionowie (szkoła ta pomaga nam w rekrutacji i do niej będziesz musiał zanosić wszystkie dokumenty – także te wydrukowane z naszej strony internetowej: deklarację wyboru etyka/religia, wola uczestnictwa w zajęciach wdżr, kwestionariusz osobowy)
 6. Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajdziesz w zakładce Harmonogram rekrutacji oraz Regulamnin rekrutacji