Jak…?

Czyli informacja o rekrutacji w kilku krokach…

HARMONOGRAM W REKRUTACJI ONLINE (co i kiedy wprowadzać) –> OTWÓRZ
Szkolenie online z obsługi rekrutacji (9.06 godz. 14:00) –> https://youtu.be/2cRjtr30HZc

Rekrutacja podstawowa

 1. Od 4 czerwca możesz logować się na www.warszawa.edu.com.pl.
 2. Wejdź w zakładkę OFERTA.
 3. Wyszukaj Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym (kliknij wyszukiwanie zaawansowane i znajdź miejscowość Stanisławów Pierwszy).
 4. Wybierz odpowiednią dla ciebie klasę.
 5. Wydrukowany oraz podpisany wniosek, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym musisz dostarczyć do sekretariatu LO lub wysłać na adres e-mail (jeżeli wniosek był podpisany podpisem elektronicznym): lo_stani@lostanislawow.legionowski.pl .
 6. Na dostarczenie dokumentów masz czas od 15 czerwca do 10 lipca do godziny 15:00.
 7. Jeżeli nasza szkoła jest szkołą pierwszego wyboru, to od 26.06 do 10.07 (do godz. 15:00) musisz złożyć w sekretariacie kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
 8. UWAGA! Uczniowie ósmych klas, dla których Warszawa nie jest organem prowadzącym, samodzielnie wprowadzają do systemu oceny ze świadectwa i informacje o osiągnięciach (od dnia 26.06 od godz. 12:00 do 10.07 do godz. 14:00).
 9. Jeżeli nie masz drukarki, możesz potrzebne do uzupełnienia dokumenty pobrać bezpośrednio z naszego sekretariatu oraz skorzystać z naszej drukarki, by wydrukować wygenerowany przez Ciebie wniosek.
 10. od 31 lipca do 4 sierpnia do godz. 16:00 powinieneś dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
 11. Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajdziesz w zakładce Harmonogram rekrutacji oraz Regulamnin rekrutacji.

Rekrutacja – uzupełnienie dokumentacji

 1. Jeżeli zakwalifikowałeś się do LO im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym, powinieneś dostarczyć do sekretariatu szkoły następujące dokumenty: oryginał świadectwa, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu, kartę zdrowia, dwa zdjęcia podpisane z tyłu oraz kwestionariusz kandydata pobrany ze strony szkoły –>Otwórz_kwestionariusz

Rekrutacja uzupełniająca – od 19 sierpnia

Jeśli po przeprowadzeniu rekrutacji właściwej szkoła dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się rekrutację uzupełniającą. W takim przypadku prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły (507  130  918).

 1. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się bez użycia elektronicznego systemu rekrutacji.
 2. Podania o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej do szkoły składa się w formie papierowej do każdej wybranej szkoły w terminie od 19 sierpnia  (na drukach szkolnych).
 3. Do podania należy dołączyć kopie świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Do podania dołącza się także dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych, oraz Kwestionariusz kandydata.
 4. Podanie do porania –>PODANIE
  Kwestionariusz –> Otwórz_kwestionariusz

Szczegółowy regulamin rekrutacji–>otwórz_regulamin