Planowana Kadra Pedagogiczna w roku szkolnym 2019/2020

Dyrektor

Magdalena Grodzka-Bulge

Nauczyciele

Język Polski, Filozofia, Wiedza o Kulturze – Iwona Kutra

Matematyka – Aneta Bala

Matematyka, Fizyka – Magdalena Grodzka-Bulge

Historia, WOS, Elementy Prawa – Marzena Muda

Język Niemiecki, Język Hiszpański – Iza Kudła

Język Angielski – Urszula Wronowska

Geografia – Monika Wysocka

Biologia – Emilia Turek

Chemia – Małgorzata Piotrowska

Informatyka, Podstawy Przedsiębiorczości – Piotr Kutra

Wychowanie Fizyczne – Anna Wenerska, Przemysław Źródło

WDŻR, EDB – Renata Wróbel

Etyka – Jolanta Mazur

Religia

Pedagog – Renata Wróbel