Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców
Przewodniczący – pan Jacek Jacyna
Wiceprzewodniczący – pan Adam Wiśniewski
Sekretarz – pani Aneta Wójcik
Skarbnik – pani Renata Białek

Członkowie Komisji Rewizyjnej
pani Patrycja Kowalska
pani Anna Kunysz