Rada Rodziców

Rok szkolny 2021/2020

Prezydium Rady Rodziców
Przewodnicząca – pani Izabela Jacyna
Wiceprzewodnicząca – pani Anna Wrześniewska-Szczepańska
Sekretarz – pani Aneta Wójcik
Skarbnik – pan Ireneusz Przybyszewski

Członkowie Komisji Rewizyjnej
pani Olimpia Rumianowska-Zapiór
pani Anna Filip

Rok szkolny 2019/2021

Prezydium Rady Rodziców
Przewodniczący – pan Jacek Jacyna
Wiceprzewodniczący – pan Adam Wiśniewski
Sekretarz – pani Aneta Wójcik
Skarbnik – pani Renata Białek

Członkowie Komisji Rewizyjnej
pani Patrycja Kowalska
pani Anna Kunysz

Regulamin Rady Rodziców

Protokoły ze spotkań Rady Rodziców