Harmonogram rekrutacji

Szczegółowy harmonogram rekrutacji do wszystkich typów szkół ponadpodstawowych–> pobierz harmonogram

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym – tura I

 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami – od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r. do godz. 15.00
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty – od 26 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do naszego LO i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – do 24 czerwca 2020 r.
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do naszego LO i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza, prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach – do 10 lipca 2020 r.
 • Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 13 lipca 2020 r. godz. 12.00
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do naszego LO – od 13 lipca 2020 r. do 20 lipca 2020 r. do godz. 15.00
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 21 lipca 2020 r. godz 14.00
 • Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole – 21 lipca 2020 r.
 • Opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych – do 22 lipca 2020 r.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami – od 22 lipca 2020 r. do 27 lipca 2020 r. do godz. 15.00
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – do 29 lipca 2020 r.
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza, prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach – do 14 sierpnia 2020 r.
 • Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 17 sierpnia 2020 r. godz. 12.00
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do naszego LO – od 17 sierpnia 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 24 sierpnia 2020 r. godz 14.00
 • Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole – 24 sierpnia 2020 r.
 • Opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych – do 25 sierpnia 2020 r.