Rok szkolny 2019/2020

Uroczystość ślubowania klas pierwszych

W dniu 11 października w Liceum Ogólnokształcącym w Stanisławowie Pierwszym miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Uczniowie klas pierwszych, w obecności Kierownika Referatu Edukacji Starostwa Powiatowego p. Tomasza Lisowskiego, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym p. Joanny Sobczak, proboszcza parafii pw. NMP Wspomożycielki Wiernych ks. Tomasza Osiadacza, zaproszonych gości, nauczycieli oraz rodziców, złożyli ślubowanie, stając się pierwszymi w historii szkoły prawdziwymi uczniami, świadomymi swoich praw i obowiązków. Swoją obecność potwierdzili wpisem do kroniki szkolnej, która istnieje od momentu podjęcia przez władze Starostwa Powiatu Legionowskiego i Gminy Nieporęt decyzji o powstaniu Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym.

Gospodarzem uroczystości była dyrektor liceum, p. Magdalena Grodzka – Bulge, która serdecznie powitała gości, nauczycieli, rodziców, a w szczególności uczniów, życząc im wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i realizowaniu swoich marzeń. Ponadto nawiązała do bardzo ważnego wydarzenia, jakie miało miejsce w 1773 r., kiedy to na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego powołana została Komisja Edukacji Narodowej. Była ona zarazem pierwszą w Polsce jak i w całej Europie władzą oświatową o charakterze współczesnego ministerstwa oświaty publicznej.

Uroczystość ślubowania klas pierwszych prowadzili nauczyciele liceum, a uczniowie uświetniali ją, prezentując swoje talenty recytatorskie, wokalne i taneczne. Nie zabrakło historii szkoły w iście Homerowskiej odsłonie czy quizu sprawdzającego wiedzę uczniów 
z zakresu funkcjonowania liceum. Nie tylko uczniowie musieli zdać „egzamin”, również wychowawczynie klas, p. Anna Wenerska i p. Marzena Muda, zostały wezwane do odpowiedzi.

Miłym akcentem podczas uroczystości były życzenia od dzieci i rodziców skierowane do nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. Także słowa Kierownika Referatu Edukacji Starostwa Powiatowego p. Tomasza Lisowskiego obfitowały w pochwały skierowane do uczniów, którzy wybrali Liceum Ogólnokształcące w Stanisławowie Pierwszym oraz w życzenia dotyczące realizacji życiowych planów i osiągania jak najlepszych wyników.

Na zakończenie uroczystości ogłoszono konkurs, adresowany do młodzieży Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym oraz uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt, dotyczący wyboru Patrona szkoły, a następnie zaproszono na słodki poczęstunek.

Po uczcie dla ciała uczniowie klas pierwszych, pod opieką dyrektor szkoły 
i nauczycielki języka polskiego, udali się na strawę duchową. W teatrze Palladium w Warszawie obejrzeli spektakl „Projekt Sofokles”, łączący dwie tragedie Sofoklesa – „Króla Edypa” i „Antygonę”. To dzięki nim uczniowie mogli przenieść się do świata starożytnych Teb i uczestniczyć w życiu rodu Labdakidów. W ten sposób podsumowali wiedzę o funkcjonowaniu teatru antycznego i konstrukcji dramatu według ówczesnych schematów, 
a także utrwalili treść lektur obowiązkowych. 

Iwona Kutra

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć -> zdjecia_slubowanie

Liceum Ogólnokształcące w Stanisławowie Pierwszym ogłasza konkurs dotyczący wyboru Patrona szkoły

Konkurs skierowany jest do młodzieży licealnej oraz uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt.

Zgłaszanie kandydatur na Patrona liceum odbywać się będzie w terminie 11-25 października 2019 r.

Aby zgłosić kandydaturę, wystarczy wypełnić kartę zgłoszeniową znajdującą się na stronie internetowej liceum –http://lostanislawow.legionowski.pl, na której należy uzasadnić swój wybór, i przesłać ją drogą elektroniczną na adres: lo_stani@lostanislawow.legionowski.pl

lub przynieść osobiście do sekretariatu szkoły w godzinach jego urzędowania.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, który znajduje sie na stronie internetowej liceum.

Na zwycięzcę oraz finalistów czekają atrakcyjne nagrody.  

Dyrektor liceum i Zespół ds. wyboru Patrona szkoły

Do pobrania:
Plan działań związanych z wyborem patrona –> plan_dzialan
Regulamin konkursu –> regulamin
Karta zgłoszenia –> załącznik_1
Prezentacja multimedialna (zasady) –> załącznik_2
Poznajemy Patrona, konkurs dla Licealistów –> załącznik_3
Zgoda Rodziców (Opiekunów) na udział w konkursie –> załącznik_4

Uczeń naszej szkoły zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego w indywidualnych biegach przełajowych

Filip Surdyk

Dnia 7 października 2019 r. młodzież naszego liceum brała udział w międzypowiatowych indywidualnych  biegach przełajowych, które odbyły się w Pomiechówku w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Były to już drugi etap zawodów, które rozpoczęły się pod koniec września.

Naszą szkołę reprezentowało sześcioro uczniów:

1. Surdyk Filip – VI miejsce
2. Jaźwińska Patrycja 
3. Zając Karolina 
4. Chodorowska Wiktoria
5. Dzięgałło Natalia
6. Kowalski Maksymilian

Filip Surdyk zajmując VI miejsce zakwalifikował się do następnego etapu, czyli na wojewódzkie indywidualne biegi przełajowe, które odbędą się na przełomie kwietnia i maja 2020 roku.

Jaźwińska Natalia otrzymała dyplom za postawę fair-play. Nie ukończyła swojego biegu, ponieważ udzieliła pomocy koleżance, która upadła na trasie i nie była w stanie dalej uczestniczyć w zawodach. Sportowca przestrzegającego zasadę fair play można poznać po godnym zachowaniu zarówno w wypadku zwycięstwa jak i porażki. 

Gratulujemy młodym biegaczom występu na zawodach i życzymy dalszych sukcesów. 

Zawody –> zdjęcia

Niecodzienna lekcja historii w języku angielskim

lekcja historii

W dniu 4 października 2019 r. w naszej szkole odbyły się historyczno – badawcze warsztaty w języku angielskim.

Prowadzącym był dr Michał Palacz, który studiował historię na Jacobs University Bremen i Universität Bremen w Niemczech. W 2015 r. obronił doktorat na wydziale historii Uniwersytetu Edynburskiego w Szkocji. Od 2016 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Oxford Brookes University w Anglii. Specjalizuje się w dziejach powszechnych XIX i XX wieku, a jego zainteresowania badawcze dotyczą zwłaszcza historii migracji i medycyny w okresie II wojny światowej. Obecnie przebywa w Warszawie na stypendium Niemieckiego Instytutu Historycznego, gdzie prowadzi badania nad identyfikacją ofiar epidemii tyfusu plamistego w latach 1939-1940.

lekcja historii

Uczniowie liceum mieli możliwość zadawania pytań i konwersowania z prowadzącym w języku angielskim. Spotkanie uświadomiło im, jak strasznych eksperymentów dokonywali Niemcy na ludności cywilnej Warszawy w pierwszym roku wojny. Naukowiec wyjaśnił także, na czym polega praca ze źródłem historycznym, przedstawił działalność historyka-badacza z detektywistycznego punktu widzenia, zachęcił młodzież do samodzielnego prowadzenia poszukiwań historycznych.

lekcja historii

lekcja historii –> zdjęcia

Powiatowe indywidualne biegi przełajowe – eliminacje

Dnia 2 października 2019 r. młodzież naszego liceum brała udział w powiatowych indywidualnych  biegach przełajowych, które odbyły się w Komornicy w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Naszą szkołę reprezentowało sześcioro uczniów:

1. Karolina Zając – VIII miejsce 
2. Maksymilian Kowalski – X miejsce 
3. Krzysztof Frelik
4. Tomasz Kamiński
5. Wojciech Walczyk
6. Aleksander Krzyżanowski

Karolina Zając i Maksymilian Kowalski zakwalifikowali się do następnego etapu, czyli na międzypowiatowe biegi przełajowe. Gratulujemy młodym sportowcom i życzymy dalszych sukcesów.

AW

LEKCJA HISTORII W KINIE

kadr z filmu „Piłsudski”

30 września 2019 r. uczniowie naszego liceum, wraz z opiekunami, udali się do kina na niecodzienną lekcję historii. Uczestniczyli w seansie filmowym, podczas którego obejrzeli dzieło Michała Rosy „Piłsudski”. 

Podczas filmu uczniowie zdobyli wiedzę dotyczącą kształtowania się zalążka polskiego państwa podziemnego, na którego czele stanął „Ziuk”, czyli Józef Piłsudski. Poznali wiele faktów z życia marszałka, nie tylko związanych z państwem, ale także tych osobistych.

Młodzież mogła także doświadczyć, oglądając film, jak dynamiczną postacią był marszałek. Od delikatnego i dobrego względem kobiet – do porywczego i zdeterminowanego. Przykładem mogą być zdarzenia, podczas których wraz z najbliższymi współpracownikami nie cofnął się przed niczym – zamachami na carskich urzędników i najwyższych oficerów, szmuglowaniem bomb, zuchwałym napadem na pociąg, po to tylko, by osiągnąć swój cel – niepodległą Polskę.

Film „Piłsudski” to żywa lekcja historii. Zachęcamy do obejrzenia tych, którzy jeszcze go nie widzieli.

Wyjazd integracyjny

24 września 2019 r. wyjechaliśmy na całodniową wycieczkę do Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym. Celem naszej wycieczki było lepsze poznanie się obu klas oraz praca w grupach na zasadzie zainteresowań.

Na początku odbyły się zabawy integracyjne, które w bardzo krótkim czasie spowodowały, że wszyscy uczniowie naszego liceum stali się zgranym zespołem. Następnie każda klasa wybrała się na warsztaty edukacyjne, zgodne z jej profilem.

integracja w toku

Klasa I A ekonomiczno – bankowa wcielała się w rolę przedsiębiorców prowadzących własne, rywalizujące ze sobą firmy. Uczniowie grali w angażującą grę biznesową która wymagała od nich podejmowania dobrych decyzji inwestycyjnych na podstawie analizy dostarczonych danych i umiejętności trafnego przewidywania działań konkurencji. Ostatnia część warsztatu to rozwijanie tzw. przedsiębiorczości społecznej, która wymagała wykazania się umiejętnością współpracy oraz kreatywnością, aby w krótkim czasie przygotować jak najlepszą wizytówkę, reklamę swojej firmy.

intergacja

Klasa I B europejsko – prawna zapoznawała się z informacjami dotyczącymi Legionów Polskich oraz ważnymi wydarzeniami mającymi miejsce podczas I wojny światowej. Uczniowie, by poczuć namiastkę żołnierskiego życia z 1918 roku, podzieleni zostali na mniejsze zespoły, w których mieli za zadanie m.in. rozwiązać szyfr w labiryncie, pracować z mapą, pokonać tor sprawnościowy i pole minowe, a także opatrzyć rannego w szpitalu polowym. Druga część warsztatów, to gra historyczna, sprawdzająca wiedzę uczniów oraz informacje zapamiętane podczas zajęć praktycznych. Podsumowanie warsztatu stanowiła dyskusja dotycząca patriotyzmu.

Po wspólnej zabawie i poczęstunku wszyscy uczestnicy z dobrymi humorami udali się w drogę powrotną do domu. 
zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć z wyjazdu. Niebawem będzie ich więcej 🙂 –> galeria_wyjazd_integracyjny

————————————————————————————————————-

Projekt CMI

PROJEKT CMI w naszym liceum

Dzięki zaangażowaniu pani dyrektor, Magdaleny Grodzkiej – Bulge, oraz nauczyciela informatyki, pana Piotra Kutra, nasza szkoła przystąpiła do projektu CMI.

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym. CMI przyczyni się do podniesienia kompetencji dydaktycznych 1500 osób prowadzących koła informatyczne oraz 12000 uczniów, wśród których znaleźli się także nasi licealiści oraz uczniowie klas VI-VIII Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w tym możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych, a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych.

Dzięki udziałowi w  projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, uczniowie uczestniczący w zajęciach wspieranych przez Granty ogólne (algorytmiczne) oraz Granty projektowe (aplikacyjne), uzyskają możliwość startowania w zawodach algorytmicznych i projektowych organizowanych przez Politechnikę Łódzką.

Życzymy sukcesów naszej grupie grantowej i czekamy na relacje z jej działalności.

Ulotka_Grant –> pokaż

SPRZĄTAMY ŚWIAT

W dniu 20 września uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym zakasali rękawy i udali się w teren, by posprzątać świat.

Akcja „Sprzątanie Świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzona jest działalność propagująca ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukiwanie i w miarę możliwości usuwanie dzikich wysypisk.

Młodzież udała się do pobliskiego lasu, w którym znalazła pokaźną ilość śmieci (co widać na załączonych zdjęciach). Poprzez udział w tej akcji chciała również nawiązać do ważnej kwestii, jaką jest ochrona naszego klimatu. To, czego teraz doświadczamy, jest konsekwencją zmian dokonujących się w przyrodzie w związku z działalnością człowieka. 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć –> sprzatamy świat

I.K.

Akcja Narodowe Czytanie

9 września w naszej szkole zainaugurowano akcję Narodowe Czytanie, której ideą jest przypomnienie wybitnych dzieł literatury narodowej, uwrażliwianie na piękno polszczyzny i promowanie czytelnictwa.

Codziennie, na lekcjach języka polskiego, uczniowie w 5-minutowych odsłonach czytali fragmenty jednej z nowel pozytywistycznych – „Dym” Marii Konopnickiej. W ten właśnie symboliczny sposób dołączyli do akcji promowanej przez Parę Prezydencką. Dzięki lekturze mogli poznać realia epoki, a także uwrażliwić się na ludzką niedolę.
IK

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 – Pierwszy dzwonek

2 września 2019 r. również i dla nas zadzwonił pierwszy dzwonek, czyli dla pierwszego rocznika licealistów. Razem, przez cztery lata, będziemy kroczyć ścieżką edukacyjną przygotowującą nas do podjęcia wyzwań na uczelniach wyższych oraz do bycia dobrym człowiekiem.

Na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego przywitali nas m.in. zaproszeni goście: Starosta Powiatu Legionowskiego p. Robert Wróbel, Wójt Gminy Nieporęt p. Sławomir Maciej Mazur, Kierownik Referatu Edukacji Starostwa Powiatowego w Legionowie p. Tomasz Lisowski, Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty p. Henryka Galas, radni gminy Nieporęt, sołtys Nieporętu oraz proboszcz tutejszej parafii, ksiądz Tomasza Osiadacz. 

Pani dyrektor mgr Magdalena Grodzka-Bulge ciepło zwróciła się do nas – licealistów, życząc nam samych sukcesów w nadchodzącym nowym roku szkolnym. Przedstawiła kadrę pedagogiczną oraz wychowawców klasy I a (p. Anna Wenerska) i klasy I b (p. Marzena Muda).

Po uroczystości mieliśmy okazję poznać swoich opiekunów oraz kolegów z klasy podczas zabawy integracyjnej i wycieczki po szkole.

Siedzibą naszego Liceum Ogólnokształcącego stała sie na razie Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym. Mamy do swojej dyspozycji dwie dobrze wyposażone sale lekcyjne oraz możemy korzystać z pracowni przedmiotowych szkoły podstawowej. Najmilszym miejscem, w którym spędzamy każdą niemalże przerwę, jest miniświetlica, gdzie stoją kanapy, stoliki, fotele. To tam się relaksujemy i nabieramy sił do kolejnych lekcji.

Mamy nadzieję, że niedługo lepiej się poznamy i pokażemy, jakie drzemią w nas talenty.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć –> galeria_rozpoczecie_roku