STUDIA

Drodzy uczniowie, poniżej zamieszczone zostały wymagania na poszczególne kierunki studiów (jakie przedmioty trzeba zdawać na maturze, z jaką wagą będą liczone wyniki matur na poszczególnych kierunkach studiów).

W każdej z klas w naszym liceum realizujecie rozszerzenia, które pozwolą wam dostać się na bardzo wiele kierunków na różnych wydziałach. Zwróćcie uwagę na wymagania – czasem konieczne jest zdanie tylko jednego rozszerzenia, a czasem dwóch lub trzech, by dostać się na wymarzone studia. Zwróćcie uwagę na wagę, z jaką każdy przedmiot jest liczony w rekrutacji (inna waga jest dla przedmiotu zdanego na podstawie, a inna dla rozszerzenia).

UW (Uniwersytet Warszawski)–> OTWÓRZ

SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) –> OTWÓRZ

UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) –> OTWÓRZ

SGH (Szkoła Główna Handlowa) –> REKRUTACJA KROK PO KROKU (tutaj trzeba zdawać drugi język jako rozszerzony (oprócz trzech rozszerzeń, które realizujecie)

APS (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej) –> KIERUNKI, ZASADY REKRUTACJI

Politechnika Warszawska –> KIERUNKI i SPECJALNOŚCI, OPIS KIERUNKÓW, ZASADY REKRUTACJI

WAT (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie) –> https://www.wojsko-polskie.pl/wat/dla-kandydatow/

Szkoła Główna Służby Pożarniczej –> https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=40

Skip to content