Harmonogramy

Decyzją Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców, na wniosek uczniów dzień 4 maja 2021 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Uwaga! w zawiązku ze zmianami okresu feryjnego (ferie trwają od 4 do 17 stycznia 2021 r), klasyfikacja semestralna odbędzie się po zakończeniu ferii.
Od dnia 18 stycznia do 22 stycznia uczniowie będą mieli szansę poprawy ocen.
W kolejnym tygodniu odbędzie się rada klasyfikacyjna i podsumowanie I semestru.
Drugi semestr rozpoczniemy bez zmian – dnia 1 lutego 2021 r.

Zmiana w harmonogramie zebrań:

  • 5 listopada zamiast dnia otwartego odbyły się zebrania klasowe, w celu podsumowania dotychczasowych działań szkoły i oraz zdalnej pracy uczniów, przekazania informacji bieżących.
  • w dniu 10 grudnia nie odbędą się zebrania klasowe. O ocenach przewidywanych oraz zagrożeniach zostaną Państwo poinformowani poprzez dziennik Librus. W razie potrzeby proszę umawiać się z nauczycielami na rozmowy indywidualne.

Prosimy na bieżąco monitorować ogłoszenia zamieszczane w dzienniku Librus oraz na naszej stronie internetowej.
Zachęcamy także do czytania gazetki szkolnej UCHO LEMA, której zespół redakcyjny tworzą nasi uczniowie wraz z opiekunem – p. Iwoną Kutra.

Harmonogram zebrań oraz klasyfikacji i promocji –> OTWÓRZ

Kalendarz roku szkolnego i dni wolne od zajęć dydaktycznych –> OTWÓRZ

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych –> OTWÓRZ