Harmonogramy

Uwaga! w zawiązku ze zmianami okresu feryjnego (ferie trwają od 4 do 17 stycznia 2021 r), klasyfikacja semestralna odbędzie się po zakończeniu ferii.
Od dnia 18 stycznia do 22 stycznia uczniowie będą mieli szansę poprawy ocen.
W kolejnym tygodniu odbędzie się rada klasyfikacyjna i podsumowanie I semestru.
Drugi semestr rozpoczniemy bez zmian – dnia 1 lutego 2021 r.

Harmonogram zebrań oraz klasyfikacji i promocji –> OTWÓRZ

Kalendarz roku szkolnego i dni wolne od zajęć dydaktycznych –> OTWÓRZ

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych –> OTWÓRZ