Jak…?

Jak…? Czyli informacja o rekrutacji w kilku krokach…
FilM SZKOLENIOWY DLA KANDYDATÓW, dotyczący SKŁADANIA WNIOSKÓW –> https://youtu.be/a6NYo9pGIJk

Rekrutacja podstawowa

 1. Od 15 maja możesz zapoznać się z ofertą szkół, kryteriami i zasadami punktacji w systemie rekrutacyjnym – wystarczy wejść na stronę https://warszawa.edu.com.pl/kandydat/
 2. Wejdź w zakładkę OFERTA.
 3. Wyszukaj Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym (kliknij wyszukiwanie zaawansowane i znajdź miejscowość Stanisławów Pierwszy).
 4. Wybierz odpowiednią dla ciebie klasę.
 5. Wydrukowany oraz podpisany wniosek, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym musisz dostarczyć do sekretariatu LO lub wysłać na adres e-mail (jeżeli wniosek był podpisany podpisem elektronicznym): sekretariat@lostanislawow.legionowski.pl.
 6. Na dostarczenie dokumentów masz czas od 15 maja do 19 czerwca do godziny 15:00.
 7. Jeżeli nasza szkoła jest szkołą pierwszego wyboru, to od 23.06 do 12.07 (do godz. 15:00) musisz złożyć w sekretariacie kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej potwierdzoną za zgodność z oryginałem oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 8. UWAGA! Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych samodzielnie wprowadzają do systemu oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie osiągnięciach.
 9. Jeżeli nie masz drukarki, możesz potrzebne do uzupełnienia dokumenty pobrać bezpośrednio z naszego sekretariatu oraz skorzystać z naszej drukarki, by wydrukować wygenerowany przez Ciebie wniosek.
 10. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 21 lipca.
 11. W terminie od 21 lipca do 26 lipca , w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, musisz złożyć potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone wcześniej.
 12. 27 lipca do godziny 14:00 szkoła poda do wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Uzupełnienie dokumentacji

Jeżeli zakwalifikowałeś się do LO im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym, powinieneś dostarczyć do sekretariatu szkoły następujące dokumenty:

 • oryginał świadectwa
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu
 • kartę zdrowia
 • dwa zdjęcia podpisane z tyłu
 • kwestionariusz kandydata –> do pobrania z zakładki REKRUTACJA –> DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA

Rekrutacja uzupełniająca – od 31 lipca do 2 sierpnia do godz. 15.00.

Jeśli po przeprowadzeniu rekrutacji właściwej, szkoła dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się rekrutację uzupełniającą.

 1. Dodatkowa rekrutacja uzupełniająca odbywa się bez użycia elektronicznego systemu rekrutacji.
 2. Podania o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej do szkoły składa się w formie papierowej do szkoły w terminie od 31 lipca do 2 sierpnia  (na drukach szkolnych do pobrania z zakładki REKRUTACJA –> DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA).
 3. Do podania należy dołączyć kopie świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Do podania dołącza się także dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych, oraz Kwestionariusz kandydata.
 4. 9 sierpnia do godziny 14.00 szkoła poda do wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej i niezakwalifikowanych.
 5. Potwierdzenie woli przyjęcia: od 9 do 10 sierpnia do godziny 15.00
 6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 11 sierpnia 14.00.
Skip to content