Jak…?

Jak…? Czyli informacja o rekrutacji w kilku krokach…

HARMONOGRAM REKRUTACJI MEN –> OTWÓRZ
HARMONOGRAM REKRUTACJI, WERSJA BARDZIEJ PRZYSTĘPNA –> OTWÓRZ
FilM SZKOLENIOWY DLA KANDYDATÓW, dotyczący SKŁADANIA WNIOSKÓW –> https://youtu.be/a6NYo9pGIJk

Rekrutacja podstawowa

 1. Od 9 maja 2022 r. możesz zapoznać się z ofertą szkół, kryteriami i zasadami punktacji w systemie rekrutacyjnym – wystarczy wejść na stronę https://warszawa.edu.com.pl/kandydat/
 2. Wejdź w zakładkę OFERTA.
 3. Wyszukaj Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym (kliknij wyszukiwanie zaawansowane i znajdź miejscowość Stanisławów Pierwszy).
 4. Wybierz odpowiednią dla ciebie klasę.
 5. Wydrukowany oraz podpisany wniosek, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym musisz dostarczyć do sekretariatu LO lub wysłać na adres e-mail (jeżeli wniosek był podpisany podpisem elektronicznym): lo_stani@lostanislawow.legionowski.pl.
 6. Na dostarczenie dokumentów masz czas od 16 maja do 20 czerwca do godziny 15:00.
 7. Jeżeli nasza szkoła jest szkołą pierwszego wyboru, to od 24.06 do 13.07 (do godz. 15:00) musisz złożyć w sekretariacie kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej potwierdzoną za zgodność z oryginałem oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 8. UWAGA! Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych samodzielnie wprowadzają do systemu oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie osiągnięciach.
 9. Jeżeli nie masz drukarki, możesz potrzebne do uzupełnienia dokumenty pobrać bezpośrednio z naszego sekretariatu oraz skorzystać z naszej drukarki, by wydrukować wygenerowany przez Ciebie wniosek.
 10. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 20 lipca 2021 r
 11. W terminie od 21 lipca 2021 r. do 27 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, musisz złożyć potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone wcześniej.
 12. 28 lipca do godziny 14:00 szkoła poda do wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 13. Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajdziesz w zakładce Harmonogram rekrutacji oraz w szkolnym Regulamninie rekrutacji.

Rekrutacja – uzupełnienie dokumentacji

 1. Jeżeli zakwalifikowałeś się do LO im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym, powinieneś dostarczyć do sekretariatu szkoły następujące dokumenty: oryginał świadectwa, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu, kartę zdrowia, dwa zdjęcia podpisane z tyłu oraz kwestionariusz kandydata –> OTWÓRZ

Rekrutacja uzupełniająca – od 1 do 3 sierpnia

Jeśli po przeprowadzeniu rekrutacji właściwej, szkoła dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się rekrutację uzupełniającą.

 1. Dodatkowa rekrutacja uzupełniająca odbywa się bez użycia elektronicznego systemu rekrutacji.
 2. Podania o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej do szkoły składa się w formie papierowej do szkoły w terminie od 1 do 3 sierpnia  (na drukach szkolnych).
 3. Do podania należy dołączyć kopie świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Do podania dołącza się także dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych, oraz Kwestionariusz kandydata.

Podanie do pobrania –> OTWÓRZ
Kwestionariusz –> OTWÓRZ

Dodatkowa rekrutacja uzupełniająca – od 23 sierpnia

Jeśli po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej (zasadniczej) szkoła dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się dodatkową rekrutację uzupełniającą. W takim przypadku prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły (507  130  918).

 1. Dodatkowa rekrutacja uzupełniająca odbywa się bez użycia elektronicznego systemu rekrutacji.
 2. Podania o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej do szkoły składa się w formie papierowej do każdej wybranej szkoły w terminie od 23 sierpnia  (na drukach szkolnych).
 3. Do podania należy dołączyć kopie świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Do podania dołącza się także dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych, oraz Kwestionariusz kandydata.
 4. Podanie do pobrania –> OTWÓRZ
  Kwestionariusz –> OTWÓRZ

Szczegółowy regulamin rekrutacji –> OTWÓRZ

Skip to content