Rok szkolny 2019/2020

Obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.

14 sierpnia w Wólce Radzymińskiej przedstawiciele naszego liceum wraz z dyrektorem szkoły p. Magdaleną Grodzką-Bulge, uczestniczyli w obchodach 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Mikołaj Jacyna, uczeń klasy 2B

Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej, odprawionej przez biskupa Marka Stolarczyka, a koncelebrowanej przez Biskupa Warszawsko-Praskiego Romualda Kamińskiego oraz  księży diecezji i z terenu gminy Nieporęt. W czasie obchodów poświęcono także sztandar Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym.

Po mszy nastąpiło uroczyste odsłonięcie odrestaurowanego pomnika 28. Pułku Strzelców Kaniowskich, który odzyskał swój pierwotny wygląd z 1924 roku – na jego szczycie znajduje się kula z wizerunkiem Orderu Virtuti Militari. Nad realizacją przedsięwzięcia czuwało Nieporęckie Stowarzyszenie Historyczne, do którego należy także uczeń naszej szkoły – Mikołaj Jacyna.

Po poświęceniu pomnika oraz odczytaniu Apelu Pamięci i salwie honorowej Kompanii, delegacje władz powiatowych, gminnych, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Województwa Mazowieckiego i przedstawiciele społeczności lokalnej wraz z liczną reprezentacją Nieporęckiego Stowarzyszenia Historycznego złożyły przy pomniku kwiaty i pamiątkowe wieńce. Delegatem naszego Liceum był Mikołaj Jacyna.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w małym skrócie, czyli na wesoło i na luzie, wśród fruwających kartek, podrywanych przez wiatr. 

Z powodu COVID-19 spotkaliśmy się przed budynkiem szkoły. Na szczęcie pogoda dopisała i ciepłe promienie słońca towarzyszyły nam aż do samego końca naszej małej uroczystości.

Nasi uczniowie oprócz świadectw otrzymali nagrody i dyplomy za udział w konkursach (wszystkie zapakowane w folię i po kilkudniowej kwarantannie, wręczane po uprzedniej dezynfekcji rąk): Kangur Matematyczny, Galileo i Olimpus z biologii, Olimpiada Wiedzy Antycznej (Patrycja Jaźwińska), konkurs historyczno-literacki (Mikołaj Jacyna), osiągnięcia sportowe (Filip Surdyk), działanie na rzecz samorządu szkolnego (Karolina Zając i Nikola Kunysz), 100% frekwencja (Maksymilian Kowalski).  

Wręczyliśmy także dyplomy i nagrody przyznane w szkolnym konkursie „Poznajemy patrona szkoły” (Mateusz Ciesielski – I miejsce, Martyna Białek – II miejsce oraz Bartosz Banaszek, Hubert Rachwalik i Mikołaj Jacyna – wyróżnienie). Nie zabrakło także stypendiów za bardzo wysokie wyniki w nauce (Martyna Białek, Przemysław Wójcik, Maksymilian Kowalski).

tort z podobizną Lema – prezent od księdza M. Wojtczaka

W dniu zakończenia roku podziękowaliśmy nauczycielom za ich pracę, rodzicom za wsparcie, a uczniom pogratulowaliśmy sukcesów w nauce (każdy dał radę – mimo pandemii). 

Pożegnaliśmy panią Urszulę Filipek-Wronowską, która odeszła na zasłużoną emeryturę po wielu latach pracy, podziękowaliśmy nauczycielkom historii, które wspierały nas podczas zastępstw (p. Anna Kalinowska i p. Anna Przybyłkowska) oraz pani od fizyki – Joannie Sobczak, a także księdzu Marcinowi Wojtczakowi, który wyruszył wspierać parafię w Legionowie.  

Do zobaczenia w nowym roku szkolnym.

Zakończenie –> Galeria zdjęć

———————————————————————————————–

Mikołaj Jacyna wyróżniony w XI Ogólnopolskim Konkursie Historyczno – Literacki „II wojna światowa i czasy powojenne we wspomnieniach”

Mimo że w całej Polsce trwa pandemia, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym nie tracą czasu, by sięgać po laur zwycięzcy.

W połowie maja został rozstrzygnięty XI Ogólnopolski Konkurs Historyczno – Literacki „II wojna światowa i czasy powojenne we wspomnieniach”, organizowany przez SP nr 15 w Raciborzu, którego celem było spisanie wspomnień członków rodziny, którzy przeżyli II wojnę światową oraz podkreślenie ich wkładu w odzyskanie niepodległości przez Polskę. 

Mikołaj Jacyna

Naszą szkołę reprezentował Mikołaj Jacyna, uczeń klasy I B. Pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego, pani Iwony Kutra, napisał ciekawą pracę poświęconą swojemu pradziadkowi, Władysławowi Jacynie, za którą otrzymał wyróżnienie.  

W formie wspomnień przedstawił losy dziadka, którego tak naprawdę poznał dzięki relacjom swojej babci. Opowiedział o młodości pana Władysława Jacyny, o trudach podróży z Wileńszczyzny do Lublina, gdzie wstąpił do wojska, a także jego losach powojennych. Pracę opatrzył licznymi zdjęciami, na których widnieją odznaczenia, dokumenty czy legitymacje. Dzięki fotografiom poznajemy również sylwetki wojskowych kolegów pana Jacyny, a także chwile z życia osobistego.

Władysław Jacyna

Praca przepełniona jest niezwykłą wnikliwością i starannością. Mikołaj pragnął jak najdokładniej opowiedzieć o życiu wojskowym i rodzinnym swego pradziadka. Zwraca uwagę na najdrobniejsze szczegóły, rozważając, czy dziadek szedł pieszo, czy jechał koleją. Pokazuje także trud, jaki musiał włożyć w poznanie pradziadka, w przybliżenie go czytelnikom, by stał się w ich oczach postacią niezwykle wyjątkową. A taki był pan Władysław Jacyna.

Wyróżnienie przyznane Mikołajowi w Ogólnopolskim Konkursie Historyczno – Literackim pokazuje, że wartości patriotyczne wśród młodzieży nie zgasły. A dzięki pracy zatytułowanej „Mój dziadzio, Władysław Jacyna” rozsławił imię swego przodka i sięgnął po laur.  

Warto dodać, że Honorowy patronat nad konkursem objęło wiele instytucji m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach, Śląski Kurator Oświaty, Starosta Raciborski, Prezydent Miasta Raciborza, Muzeum w Raciborzu, Związek Sybiraków czy przede wszystkim Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Raciborzu Pan Marian Szlapański, z którego inicjatywy kilkanaście lat temu, narodził się pomysł organizacji konkursu. 

Z reportażem Mikołaja Jacyny można się zapoznać tutaj –> otwórz

26 maja 2020 r

1 marca 2020 – Narodowy dzień pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

„Żołnierze Wyklęci”, to żołnierze polskiego podziemia antykomunistycznego. Ich działalność miała zostać zdławiona tuż po wkroczeniu Armii Czerwonej na ziemie polskie. Poddawani nieustającym represjom, oskarżani przez aparat propagandy – nie poddali się. Ich cicha wojna trwała od 1944 do 1963 roku, kiedy to śmierć poniósł ostatni z walczących, Józef Franczak ”Lalek”.

Zespół IPN pod kierownictwem prof. Szwagrzyka w latach 2012-2017 prowadził prace ekshumacyjne na kwaterze „Ł” warszawskich Powązek, gdzie pochowano w bezimiennych mogiłach ofiary komunistycznego reżimu. Do tej pory zidentyfikowano ponad 50 osób spośród 300. Wśród nich są m.in. major Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, major Hieronim Dekutowski „Zapora”, czy ostatni dowódca Narodowych Sił Zbrojnych podpułkownik Stanisław Kasznica. Na identyfikację czekają prawdopodobnie szczątki rtm. Witolda Pileckiego i gen. Augusta Fieldorfa „Nila”.

Wspominając „Żołnierzy Wyklętych” nasi uczniowie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych, wykonując plakaty, rozmawiając o poległych żołnierzach oraz słuchając prezentacji, którą przygotował dla swoich kolegów uczeń klasy 1 B Mikołaj Jacyna.

Wizyta dr. Adama Kaczyńskiego w naszym LO

dr Adam Rafał Kaczyński

25 lutego na gościnny wykład do uczniów w Stanisławowie Pierwszym przyjechał dr Adam Rafał Kaczyński – historyk z filii „Piaski” Muzeum Historycznego w Legionowie. 

Wykładowca w niezykle interesujący sposób opowiadał uczniom o Bitwie Warszawskiej 1920 r., która rozegrała się w dniach 13-15 sierpnia na przedpolach Warszawy i była decydującą bitwą wojny polsko-bolszewickiej. Została uznana za 18. przełomową bitwę w historii świata. Zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i zatrzymała marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią.

Oprócz wielu ciekawych historii, dr Adam Kaczyński zaprezentował także sowieckie i polskie plakaty propagandowe, rysunki i odezwy tamtych czasów, opisując ich symbolikę i przeznaczenie. Pokazał tym samym, że walka toczyła się również o umysły ludzkie, a propaganda była w tej walce bardzo ważnym narzędziem.

Oglądając i czytając polskie plakaty propagandowe uczniowie mogli dowiedzieć się np., że należało „bronić przed wrogiem swoją rodzinę”. Na jednym z nich pokazano, jak będzie wyglądała wieś zajęta przez bolszewików (ruiny domów, płonący krzyż). Inne plakaty informowały m.in., że „Bolszewicy mordują bezbronne kobiety” a „Potwór bolszewicki niesie do Polski mord, pożogę i zniszczenie”. Rysunki ostrzegały też Polaków, aby informowały policję o osobach podejrzanych, bo „bandy bolszewickie zagrażają Tobie i Twemu mieniu”.

Z kolei plakaty sowieckie informowały m.in., że „Polska jest ostatnim psem Entanty”, a „Każde uderzenie młota, to uderzenie we wroga”. Dowiedzieć się z nich też możemy, że należało się „spieszyć z biciem pana i nie zapominać o baronie”. Plakaty zwracały się również do polskiego chłopa i informowały go, że „polski obszarnik chce z niego zrobić niewolnika”. Ciekawostką wystawy jest plakat rosyjskiego poety i dramaturga Włodzimierza Majakowskiego zatytułowany „Bohaterowie na Warszawę”.

Mikiłaj Jacyna i dr Adam Kaczyński

Na zakończenie zajęć wykładowca odpowiedział na pytania uczniów.
Bardzo dziękujemy za interesujace spotkanie.
M.G-B.

II etap Olimpiady o Świecie Antycznym

II etap Olimpiady o Świecie Antycznym

10 lutego 2020 r., czyli już w ferie, uczennica klasy I a naszego Liceum – Patrycja Jaźwińska uczestniczyła w II etapie Olimpiady o Świecie Antycznym. Patrycja pojechała na zawody wraz ze swoim mentorem – panią Iwoną Kutra.

II etap Olimpiady odbył się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W sali wykładowej im. R. Schumana rywalizowali uczniowie z województwa mazowieckiego, łódzkiego i świętokrzyskiego. Mieli do rozwiązania 50 zadań zamkniętych i 20 zadań otwartych z wiedzy dotyczącej szeroko pojętej kultury antycznej, w szczególności starożytnej Grecji oraz starożytnego Rzymu, która swoim zakresem obejmuje takie dziedziny jak historia, prawo, filozofia, sztuka oraz literatura antyczna.

Trzymamy kciuki za Patrycję i czekamy na wyniki.

Patrycja Jaźwińska

Kolejna lekcja historii poza murami szkoły – film „1917”

6 lutego 2020 r. uczniowie naszego liceum wraz z opiekunami udali się do kina na najnowszy film Sama Mendesa „1917”, który opowiadał historię brytyjskich żołnierzy na froncie zachodnim I wojny światowej. Ekranizajca znalazła się na liście nominowanych do Oscara w aż 10 kategoriach. 

Mendes przedstawił losy dwóch brytyjskich żołnierzy, którzy dostają niebezpieczną i zarazem niezwykle ważna misję. Mają przedostać się przez linię wroga i powiadomić sojuszników o tym, by odwołali atak na niemieckie wojska, które są w trakcie wycofywania. Dowództwo wierzy, że Niemcy tak naprawdę nie wycofują się, tylko próbują w ten sposób zmylić Brytyjczyków i zaatakować ich z zaskoczenia. Od prawidłowo wykonanej misji, którą przydzielono dwójce żołnierzy, zależy życie ponad tysiąca ludzi, w tym brata jednego z mężczyzn. Ciekawy jet fakt, że fabuła została oparta na wspomnieniach dziadka samego reżysera.

Podczas filmu uczniowie zdobyli wiedzę dotyczącą realizmu i upiorności wojny, ukazanej oczami dwóch, pozornie zwykłych szeregowych. Film wzbudził wiele emocji, wzruszył oraz przeraził, a ujęcia niejednokrotnie sprawiły, że wstrzymaliśmy oddech – relacjonowali uczniowie po zakończonym seansie.

„1917” to nie jest film, który się tylko ogląda, ale też i przeżywa. 

Anna Wenerska

Rozstrzygnięcie konkursu szkolnego
„Poznajemy Patrona Szkoły”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie IMG_4803-524x1024.jpg
praca Mateusza Ciesielskiego, kl. 1A

Dziś, podczas gdy nasi licealiści delektowali się seansem filmowym w kinie, szacowne jury w składzie: dyrektor Liceum pani Magdalena Grodzka – Bulge, pani Aneta Bala, pani Iwona Kutra i pan Piotr Kutra, rozstrzygnęło szkolny konkurs pod hasłem „Poznajemy Patrona Szkoły”.

W konkursie brali udział wszyscy uczniowie  Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym . Ich prace przybrały różne formy: plastyczną, literacką, multimedialną czy konstrukcyjną.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie IMG_4815-1024x758.jpg
praca Martyny Białek, kl. 1A

Jury miało twardy orzech do zgryzienia, bo niektóre prace były niezwykle oryginalne, tak jak sam patron. Na pewno uwagę oceniających przykuły roboty wykonane przez chłopców: Filipa, Janka i Mateusza. Bardzo podobały się wiersze o patronie, a także kolorowe plakaty. Swą pomysłowość uczniowie pokazali w pracach plastycznych, projektując okładki książek czy rysując portrety patrona. Ciekawe również były prace multimedialne.

Podsumowując, jury spośród wszystkich uczniów Liceum wyłoniło dwóch laureatów i przyznało trzy wyróżnienia.

Oto zwycięzcy: I miejsce – Mateusz Ciesielski z klasy I a za wykonanie niezwykłego odkurzaczorobota, II miejsce – Martyna Białek z klasy I a za wykonanie portretu Stanisława Lema. Wyróżnienia: Bartosz Banaszek z klasy I b, Mikołaj Jacyna z klasy I b oraz Hubert Rachwalik z klasy I a. Wszyscy chłopcy pokazali swój kunszt poetycki.

Gratulujemy i zapraszamy wszystkich na wystawę konkursowych prac do sali 2.05.

Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się podczas uroczystości nadania szkole imienia, czyli 27 marca 2020 r.

II etap Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej – przygotowanie uczniów klasy 1 A

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie IMG_4778-1024x768.jpg

4 lutego uczniowie klasy 1 A po raz kolejny spotkali się z panem Kajetan Bulge – znawcą i praktykiem rynku finansowego. Pan Kajetan przybliżył uczniom zasady, które będą obowiązywały w drugim etapie Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej. Wytłumaczył, czym jest indeks WIG20 na Giełdzie Papierów Wartościowych, poruszył temat dźwigni finansowej, która pozwala zawierać większe transakcje (co oznacza także większe zyski lub straty). Wyjaśnił różnice między rynkiem natychmiastowym i terminowym, pozycją krótką a długą. 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie IMG_4779-1024x768.jpg
Kajetan Bulge, SIGG

Uczniowie rozwiązali mini quiz dotyczący omawianych zagadnień. Otrzymali także słodki poczęstunek, by uczcić zakończenie pierwszego etapu zabawy i zyskowne zamknięcie dotychczas zawieranych transakcji. 

M.G-B

———————————————————-

Liceum ma imię 🙂

Film i galeria zdjęć –> Liceum_ma_imie

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie DSC_3358-1024x628.jpg

27 stycznia 2020 r. na pewno zapisze się na kartach szkolnej kroniki, jak również w pamięci pierwszego rocznika uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym.

Oto dziś, na sesji powiatu, podjęto bardzo ważną do naszej szkoły uchwałę. Liceum Ogólnokształcące w Stanisławowie Pierwszym będzie nosić imię Stanisława Lema.

Radni jednogłośnie przyjęli propozycję patrona liceum. Zanim jednak przystąpili do głosowania, wysłuchali wystąpienia przedstawiciela społeczności szkolnej – Julii Kos (uczennicy klasy 1B), Rady Rodziców – pana Tomasza Rachwalika oraz Rady Pedagogicznej, w imieniu której głos zabrała pani dyrektor Magdalena Grodzka-Bulge.

Miłe słowa skierował do młodzieży radny, pan Zenon Durka, który pogratulował wyboru tak wyjątkowego patrona.

Pan starosta, Robert Wróbel, oraz pan Lisowski wręczyli pani dyrektor liceum Akt nadania szkole imienia.

Uroczyste obchody odbędą się 27 marca 2020 r., w 14. rocznicę śmierci patrona.

Już dziś serdecznie zapraszamy.
IK

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie IMG_2969-1-743x1024.jpg

Poniżej treść wystąpień przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej.

DYREKTOR
Szanowni Państwo, 
Jak wiecie, Stanisław Lem został wyłoniony podczas przeprowadzonego konkursu. To uczniowie zdecydowali, kto ma być patronem liceum. Wybrali postać wyjątkową, taką, z której możemy być dumni.


To laureat wielu prestiżowych nagród państwowych i międzynarodowych oraz kawaler Orderu Orła Białego; najwyższego polskiego odznaczenia. Posiada niebywałe sukcesy naukowe. To jedyny pisarz, którego środowisko naukowe traktowało zawsze z wyjątkowym szacunkiem. Współpracował jako ekspert przy tworzeniu programu naukowego SETI, którego celem jest poszukiwanie cywilizacji pozaziemskich. Otrzymał doktorat honoris causa uniwersytetu Lwowskiego, Opolskiego, Jagiellońskiego, Bielfeld i Politechniki Wrocławskiej. Jego oryginalna eseistyka filozoficzno – naukowa zapewniła mu sławę międzynarodowego autorytetu w sprawach problemów współczesnej cywilizacji. Jedna z planetoid otrzymała jego imię.

Pracę literata traktował jako połączenie eksperymentu naukowego i pasji filozofowania. Był poliglotą. Znał łacinę, niemiecki, francuski, angielski, ukraiński i rosyjski. To wyjątkowa osoba, bowiem łączy ze sobą dwa światy: literacki  i nauk ścisłych. Zatem każdy w jego twórczości odnajdzie coś dla siebie.

RODZICE
My, jako rodzice  zaufaliśmy naszym dzieciom. Kiedy przedstawiły nam sylwetkę Stanisława Lema, byliśmy przekonani, że to nazwisko powinno widnieć na tarczy/ tablicy Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym.

Jako rodzic, jestem przekonany, że taki patron będzie przyświecał naszym dzieciom, że będą poszukiwać różnych dróg, by realizować swoje marzenia, a w tej szkole mogą to zrobić. 

UCZNIOWIE
Stanisław Lem to polski pisarz science – fiction, filozof i futurolog oraz krytyk. Do nas, jako młodzieży, przemawiają jego utwory, w których pokazuje postawę człowieka ciekawego świata. My też tacy chcemy być. Jego bohaterowie wiele czasu spędzają w bibliotece, rozwiązują niesamowite zagadki czy próbują stworzyć maszyny mające ulepszyć ludzkie życie. Pan Lem pisał książki, w których opowiadał o dziwnych planetach, niesamowitych eksperymentach. Wprowadził do tekstów wiele neologizmów. Jego świat uczy spojrzenia na nas samych, wyrabia poczucie ciekawości. A my chcemy być ciekawi świata.

To postać niesamowicie interesująca. Stanisław Lem uważał, że nauka to wielka przygoda człowieka, podczas której powinniśmy odkrywać nasze niedoskonałości i postępować tak, by je naprawiać.  Uważał, że trzeba szukać w sobie nadziei, by realizować marzenia, by nie narzekać. 

Profilaktyka uzależnień – spektakl „Odjechani”

24 stycznia uczniowie klas pierwszych obejrzeli w GOK w Nieporęcie spektakl edukacyjny o tematyce profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży, pt. „ODJECHANI”.

Spektakl połączony został z krótką formą warsztatów, podczas których wybrani uczniowie na chwilę stawali się aktorami, by zaprezentować widzom zadane scenki profilaktyczne.

Udział w przedsięwzięciu został sfinansowany przez Urząd Gminy Nieporęt w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na Rok 2020.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie IMG_4745-768x1024.jpg
DZIĘKUJEMY

Pierwsze kroki w zawodach drużynowych – piłka koszykowa i halowa

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie IMG_4746-1024x570.jpg

Dnia 16 stycznia 2020 r. w Serocku odbyły się Powiatowe Mistrzostwa w piłkę halową chłopców  w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Do turnieju zgłosiło się siedem drużyn, które składały się przeważnie ze starszej młodzieży 3 i 4 klasy. Jedna szkoła tak jak my przywiozła pierwszoklasistów i w bezpośrednim spotkaniu to nasi uczniowie zwyciężyli zdobywając VI miejsce.

 1. Banaszek Bartosz (1B LO)          
 2. Frelik Krzysztof (1A LO)
 3. Homoncik Jan (1A LO)   
 4. Kamiński Tomasz (1A LO)
 5. Krzyżanowski Aleksander (1A LO)
 6. Mężyński Daniel (1A LO)
 7. Michalski Kacper (1B LO)
 8. Surdyk Filip (1A LO)
 9. Wiśniewski Kacper (1B LO)

Dnia 15 listopada w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie odbyły się powiatowe zawody w piłkę koszykową chłopców w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 

Uczniowie naszej szkoły rywalizowali ze szkołami z całego powiatu i pomimo że mamy tylko pierwsze klasy już uplasowaliśmy się na VI miejscu. 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie IMG_4747-567x1024.jpg
 1. Banaszek Bartosz (1B LO)
 2. Frelik Krzysztof (1A LO)
 3. Homoncik Jan (1A LO)   
 4. Kowalski Maksymilian (1B LO)   
 5. Krzyżanowski Aleksander (1A LO)
 6. Mężyński Daniel (1A LO)
 7. Surdyk Filip (1A LO)
 8. Walczyk Wojciech (1A LO)        
 9. Wiśniewski Kacper (1B LO)

Obrazek

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie IMG_4748-1024x570.jpg

Lekcja w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć –>Lekcja_w_Akademii

15 stycznia 2020 roku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym oraz Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku wybrali się na niecodzienną lekcję z zakresu prawa. Zajęcia odbyły się w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i polegały na czynnym udziale uczniów w symulacji karnej rozprawy sądowej. Do uczestnictwa w warsztatach zaprosili Nas studenci czwartego roku prawa Akademii im. Koźmińskiego.

autor: Magdalena G-Bulge

Młodzież naszego liceum uczestniczyła w symulacji rozprawy w ramach edukacji prawnej realizowanej w naszej szkole przez panią Marzenę Muda. Rozprawę poprowadził  rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa, Pan Sędzia Sądu Okręgowego Igor Tuleja. 

Podczas rozprawy karnej o zabójstwo młodzież wcieliła się w różne role: ławników, oskarżyciela, prokuratora, obrońcy, świadków, świadka anonimowego, specjalisty od broni, lekarza sądowego, czy biegłych psychiatrów. 

Oprócz prowadzenia rozprawy sędzia opowiedział o procedurach sądowych rozpraw i przekazał wiele ciekawostek. Poinformował, co oznaczają kolory żabotów i kto, w jakim występuje: prokurator – kolor czerwony (oznacza zagrożenie dla oskarżonego), adwokat – kolor zielony (symbolizuje nadzieję dla oskarżonego), sędzia – kolor fioletowy (sąd jest bezstronny), radca prawny – kolor niebieski (uspokaja, pobudza wyobraźnię, jest przyjazny), radca i starszy radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa – kolor błękitno-szary, sędzia Trybunału Konstytucyjnego – barwy narodowe, kolor biały i czerwony.

Udział w rozprawie pozwolił uczniom zdobyć wiedzę na temat tego,  jak funkcjonuje system sprawiedliwości w Polsce. Młodzież zdobyła wiele umiejętności społecznych, wcielając się w odgrywane role. Poznała też kompetencje, np. biegłych sądowych. 

Rozprawa budziła wiele kontrowersji i emocji, ponieważ do końca nie było wiadomo, czy oskarżonemu zostanie udowodniona wina, jaki będzie wyrok Sądu. Wszyscy aktorzy, którzy wcielali się w role, byli bardzo dobrze przygotowani, rzeczowo i skrupulatnie wypełniali swoje zadania. To na pewno zaowocuje ocenami celującymi z edukacji prawnej. 

Spotkanie w Akademii Leona Koźmińskiego na rozprawie sądowej na długo  pozostanie w pamięci uczniów. Być może wielu z nich pójdzie w ślady Sędziego, Prokuratora, Obrońcy i dalej będzie zgłębiać tajniki nauk prawnych. Nikomu nie życzymy oczywiście, by uczestniczył w rozprawie w roli oskarżonego. 

W ramach rozluźnienia studenci Akademii zorganizowali również konkurs z nagrodami, w którym pojawiły się pytania z zakresu wiedzy o społeczeństwie i edukacji prawnej. Po wspaniałej lekcji czekała na uczniów niespodzianka w postaci przepysznych przekąsek.

Na zakończenie zajęć uczestnicy zrobili pamiątkowe zdjęcie oraz otrzymali drobne upominki. Umożliwienie poznania wizerunku rozprawy sądowej i spotkanie z Sędzią, panem Igorem Tuleją, przyniosło uczniom wielu niezapomnianych wrażeń. 

Uczniowie klasy 1B wraz z Wychowawcą

Na warsztaty do Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie zaprosiliśmy uczniów z obu klas – zarówno europejsko-prawnej jaki i ekonomiczno-bankowej. Edukacja prawna, poznawanie systemu sądownictwa w Polsce, ustawodawstwa, czynny udział w symulacji rozprawy sądowej, poszerzanie wiadomości na temat odpowiedzialności karnej, to ważne czynniki w procesie kształtowania postawy obywatelskiej i samorządności wśród młodzieży.

Bardzo cieszę się z nawiązanej współpracy z Powiatowym Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku i mam nadzieję, że to dopiero początek wspólnych działań i dobrej znajomości.

Dyrektor LO,
Magdalena Grodzka-Bulge

XI edycji Konkursu Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, Armii Krajowej i Szarych Szeregach

W dniu 7 stycznia 2020 r. odbył się etap podstawowy konkursu. Z naszej szkoły  dwóch uczniów – Wojciech Walczyk i Mikołaj Jacyna –zakwalifikowało się do półfinału, który odbędzie się 4 lutego 2020 r. w Legionowie. Mamy nadzieję, że zobaczymy się również w finale – 3 marca 2020 r.

Życzymy sukcesów i trzymamy kciuki.
Marzena Muda

WOŚP – wspólne działanie uczniów i nauczycieli z LO

W drugim tygodniu stycznia uczniowie oraz nauczyciele naszego LO włączyli się do wspólnych działań na rzecz 28 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Młodzież przez dwa dni kwestowała na terenie szkoły, pomagała w dekorowaniu sali gimnastycznej SP w Józefowie – gminnego sztabu WOŚP, wspólnie z nauczycielami zorganizowała stoisko z różnościami, na którym znalazła się ręcznie robiona biżuteria, książki, zabawki, gry i wiele innych. Uczeń Bartosz Banaszek prezentował na scenie swoje utwory, przy głośnej owacji swoich fanów.

Wszystkie działania miały wspólny cel – wesprzeć zbiórkę pieniędzy na fundację Jurka Owsiaka, która od 28 lat aktywnie działa na rzecz poprawy jakości ochrony zdrowia, w szczególności dzieci. Cel ten realizuje nie tylko poprzez zbiórki finałowe i zakup sprzętu na oddziały medyczne szpitali w całej Polsce, a także przez prowadzenie siedmiu ogólnopolskich programów medycznych i jednego edukacyjnego.

Mimo iż nasza szkoła jest niewielka, dzięki wspólnym działaniom udało nam się przekazać na rzecz fundacji 1643,12 zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyłożyły się do tego sukcesu i mamy nadzieję, że spotkamy się razem podczas kolejnego finału WOŚP.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć –> 28_fianl_WOSP
M.G-B


Zapraszamy na stoisko LO do Józefowa.
Pierwsze pieniądze już zebraliśmy 🙂

Praca wolontariuszy na rzecz CARITAS

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zbiórce żywności w ramach akcji Cartias, wspólnie z uczniami ze szkoły podstawowej w Stanisławowie Pierwszym przygotowywali paczkę świąteczną w ramach akcji „Szlachetna Paczka”. Wzięli również udział w akcji Razem na Święta…

Przemek Wójcik półfinalistą międzynarodowego konkursu w zakresie programowania

Pix Programming Challenge to międzynarodowy konkurs programistyczny dla dzieci i młodzieży. Organizowany jest w pięciu krajach Europy, Indiach oraz w Nigerii i przeprowadzany za pośrednictwem aplikacji PixBlocks. Składa się z trzech etapów: eliminacji, półfinałów oraz finałów. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do nauki programowania oraz popularyzacja jej w szkołach.

Uczestnicy konkursu muszą rozwiązać zadania z zakresu programowania, które  dostosowane są do różnych grup wiekowych. Starsi uczestnicy konkursu wykonują zadania z zakresu programowania tekstowego w języku Python. Do konkursu przystąpiło 5318 uczestników.

W listopadzie 2019 r. odbyły się eliminacje do konkursu, w których nasze liceum reprezentowali Przemysław Wójcik, Filip Surdyk i Jan Homoncik z klasy I a. Przemek, rozwiązując poprawnie 20 zadań eliminacyjnych (uzyskał 100% poprawnych odpowiedzi), zakwalifikował się do półfinałów.

5 grudnia w godz. od 9.00 do 21.00 zmagał się z zestawem zadań półfinałowych. Tym razem liczył się również czas i pomimo osiągniętego wysokiego wyniku punktowego, nie zakwalifikował się do finału.

Gratulujemy Przemkowi zakwalifikowania się do półfinałów. To przedsięwzięcie wymagające wiedzy, skupienia i samodyscypliny. Warto również nadmienić, że Przemek uczęszcza na zajęcia programowania w ramach grantu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Projekt realizowany w liceum od września prowadzony jest przez nauczyciela informatyki, p. Piotra Kutra.

P.I.K.

Anglojęzyczne warsztaty z wolontariuszami z Euroweek

16 grudnia uczniów z LO w Stanisławowie Pierwszym odwiedzili długo oczekiwani goście – Nordianto Hartoyo Sanan (Antek) z Indonezji oraz Poul Deyvis z Peru, zaproszeni wspólnie przez LO oraz SP w Nieporęcie.

W liceum edukatorzy przez 4 godziny prowadzili mini-wykłady opisujące kulturę, obyczaje, religię, faunę oraz florę Peru i Indonezji. Podczas warsztatów uczniowie pracowali w grupach, przygotowując wypowiedzi dotyczące realizacji ich marzeń, pracy na rzecz potrzebujących. Ćwiczyli umiejętności wystąpień publicznych oraz integrowali się przy wspólnych zabawach, także podczas porannej pobudki energetyzującej.

Bardzo dziękujemy Poulowi oraz Antkowi za wspaniałe zajęcia.

WEE WILL MISS YOU 😊

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć –> warsztaty_Euroweek

W świątecznym nastroju w LO w Stanisławowie Pierwszym

W dniu 11 grudnia 2019 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Stanisławowie Pierwszym odbył się pierwszy w dziejach szkoły Wieczór Poezji Wigilijnej.

Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem dyrektor liceum, pani Magdaleny Grodzkiej – Bulge, która powitała zaproszonych gości: Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, p. Henrykę Galas, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym, panią Joannę Sobczak, radnego gminy Nieporęt, p. Andrzeja Olechowskiego, sołtysa Stanisławowa Pierwszego, p. Karola Maciejewskiego, sołtysa Białobrzegów, p. Adama Wiśniewskiego oraz wikariusza parafii w Stanisławowie Pierwszym, ks. Marcina Wojtczaka. Przywitała również gorąco młodzież, rodziców, nauczycieli, przyjaciół szkoły i pięknymi słowami z piosenki „Jest taki dzień” K. Dzikowskiego wprowadziła wszystkich w iście świąteczny nastrój.

Następnie dokonała podsumowania dwóch ważnych dla szkoły konkursów. Pierwszy, to XVII Międzynarodowy Konkurs Poetycki i Literacki „O autentyczną wiarę” i „O ludzkie serce człowieka”, w którym nasze uczennice: Natalia Dzięgałło z klasy I a oraz Agata Chojnacka i Karolina Zając z klasy I b zdobyły ex aequo I nagrodę w kategorii młodzież, stając się laureatkami konkursu. Dziewczęta przygotowały prace konkursowe w formie wierszy i opowiadań. Poruszyły w nich tematykę dotyczącą miłości, przyjaźni, dobroci względem drugiego człowieka. Nasze młode poetki i pisarki rywalizowały nie tylko z rówieśnikami z Polski, ale również z zagranicy.

Drugi konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt oraz młodzieży licealnej ze Stanisławowa Pierwszego. Dotyczył wyboru patrona Liceum. Spośród nadesłanych propozycji jury wyłoniło pięcioro laureatów.

III miejsce ex aequo zajęły: Zuzanna Wróbel, uczennica klasy VI b Szkoły Podstawowej w Białobrzegach, która zaprezentowała sylwetkę poetki Anny Czachorowskiej, Otylia Konwalska, uczennica klasy VI b Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym, z prezentacją o Marii Skłodowskiej – Curie i Hanna Woźnicka, uczennica klasy VI b także ze Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym, która przybliżyła młodzieży postać wybitnego wodza Józefa Piłsudskiego. 

II miejsce zajął Mikołaj Jacyna, uczeń z klasy I b Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym, który w bardzo interesujący sposób nie tylko przedstawił sylwetkę nieco zapomnianego bohatera Bitwy Warszawskiej 1920 r., Jerzego Boskiego, ale dał także dobrą lekcję historii, opowiadając o wydarzeniach związanych z wojną polsko-bolszewicką, Bitwą Warszawską i działaniami zbrojnymi, które miały miejsce na terenach Gminy Nieporęt.

Po wysłuchaniu wszystkich wystąpień, społeczność Liceum przystąpiła do głosowania i wyłoniła kolejne miejsca dla laureatów konkursu na Patrona Szkoły. O imieniu szkoły decydowali wszyscy licealiści, którzy wybrali sylwetkę STANISŁAWA LEMA. Była to propozycja zaprezentowana przez Wiktorię Borek, uczennicęklasy VII Szkoły Podstawowej w Wólce Radzymińskiej, która zdobyła I miejsce w konkursie. Gratulacje!

Pani dyrektor poinformowała także o złożeniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski do organu prowadzącego szkoły Uchwały o nadanie imienia Stanisława Lema Liceum Ogólnokształcącemu w Stanisławowie Pierwszym. Czekamy z niecierpliwością na decyzję.

Po części oficjalnej goście wysłuchali programu słowno-muzycznego przygotowanego przez młodzież liceum pod kierunkiem pani Iwony Kutry. Uczniowie zaprezentowali klasykę polskiej poezji wigilijnej, nie zabrakło tradycyjnych kolęd. Jedną z nich – „Cichą noc” zaśpiewali w języku angielskim, hiszpańskim i niemieckich. Na zakończenie, licealiści przystrojeni w mikołajowe czapeczki, zaśpiewali popularną piosenkę pt. Feliz Navidad”, wzbudzając tym samych radość u słuchaczy. Oczywiście za swoje umiejętności recytatorskie i wokalne otrzymali gromkie brawa.

Kwintesencją Wieczoru Poezji Wigilijnej było przesłanie ks. wikariusza, skierowane do wszystkich obecnych. Ksiądz Marcin życzył zebranym spokoju, miłości, wyrozumiałości i przebaczenia wobec drugiego człowieka, szczególnie w tym okresie oczekiwania na Bożą Dziecinę.

Po uroczystości pani dyrektor podziękowała p. Iwonie Kutra, p. Izabeli Kudła, p. Piotrowi Kutra oraz p. Katarzynie Tomaszewskiej, osobom odpowiedzialnym za przygotowanie Wieczoru Poezji Wigilijnej i zaprosiła wszystkich do wspólnego stołu, świątecznie udekorowanego i zastawionego różnymi smakołykami przygotowanymi przez rodziców licealistów.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć –> wieczór poezji wiglijnej

                                                                                                                      P.I.K.

SUKCES AGATY, KAROLINY I NATALII

Pod koniec października 2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Mszanie Dolnej ogłoszono wyniki XVII Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego i Literackiego „O autentyczną wiarę” i „O ludzkie serce człowieka”. 

Nasze uczennice: Natalia Dzięgałło z klasy I a oraz Agata Chojnacka i Karolina Zając z klasy I b zdobyły ex aequo I nagrodę w kategorii młodzież, stając się laureatkami konkursu. 

Dziewczęta przygotowały prace konkursowe  w formie wierszy i opowiadań. Poruszyły w nich tematykę  dotyczącą miłości, przyjaźni, dobroci względem drugiego człowieka. Nasze  młode poetki i pisarki rywalizowały nie tylko z rówieśnikami z Polski, ale również z zagranicy.

Ze względu na odległość dzielącą nas od miejsca organizacji konkursu, nie mogły odebrać nagród osobiście, dlatego też drobne upominki odbiorą z rąk dyrektor Liceum, pani Magdaleny Grodzkiej – Bulge, podczas Wieczoru Poezji Wigilijnej w dniu 11 grudnia 2019 r.

Serdecznie gratulujemy naszym licealistkom i życzymy dalszych sukcesów.

MŁODZIEŻ LO W SĄDZIE

W dniu 22 listopada 2019 r. uczniowie naszego liceum, z klasy o profilu europejsko – prawnego, wraz z wychowawcą p. Marzeną Muda uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do Sądu Rejonowego w Legionowie.

Celem wycieczki było poznanie pracy kuratorów sądowych w Polsce. Panie kurator ds. rodzinnych i zawodowych w bardzo przystępny sposób opowiedziały o swojej pracy. Zapoznały młodzież ze strukturą sądownictwa polskiego oraz uświadomiły, jakie prawa i obowiązki ma młody człowiek funkcjonujący w środowisku szkolnym i rodzinnym.

Drugim etapem wycieczki było spotkanie z Panem Sędzią, podczas którego uczniowie podejmowali się dyskusji na tematy, które ich interesowały. 

Po tym wykładzie licealiści podziękowali za przeprowadzoną prelekcję i z głowami pełnymi nowych wiadomości i wrażeń udali się do szkoły.

To była pouczająca lekcja o prawie.

                                                                       Maksymilian Kowalski, klasa I b LO

WYNIKI II ETAPU KONKURSU NA PATRONA LICEUM  

Prezentowała Wiktoria Borek,
klasa VII, SP Wólka Radzymińska

W dniu 26 listopada w Liceum Ogólnokształcącym odbyła się prezentacja postaci, które zostały wyłonione w konkursie dotyczącym wyboru Patrona liceum. 

Podczas spotkania młodzież obejrzała slajdy i wysłuchała informacji o Jerzym Boskim, Annie Czachorowskiej, Stanisławie Lemie, Józefie Piłsudskim i Marii Skłodowskiej – Curie.

Prezentowała Otylia Konwalska,
klasa VIB, SP Stanisławów

Po jednodniowym przemyśleniu decyzji, czyli 27 listopada, odbyło się głosowanie na patrona Liceum. Po wnikliwym przeliczeniu głosów, okazało się, że dwaj bohaterowie mają taką samą liczbę głosów. Jury zadecydowało o dogrywce. Ostatecznie 28 listopada wyłoniono patrona szkoły  – STANISŁAWA LEMA.

 Gratulujemy Wiktorii Borek, uczennicy klasy VII Szkoły Podstawowej w Wólce Radzymińskiej, której propozycja patrona zwyciężyła.

Prezentował Mikołaj Jacyna,
Klasa 1 B LO

II miejsce zajął Mikołaj Jacyna, uczeń z klasy I b Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym, który w bardzo interesujący sposób nie tylko przedstawił sylwetkę nieco zapomnianego bohatera Bitwy Warszawskiej 1920 r., Jerzego Boskiego, ale dał także dobrą lekcję historii, opowiadając o wydarzeniach związanych z wojną Polsko-Bolszewicką, Bitwą Warszawską i działaniami zbrojnymi, które miały miejsce na terenach Gminy Nieporęt.
_____________________________________________________________________________

Prezentowała Zuzanna Wróbel,
klasa VI B, SP Białobrzegi
Prezentowała Hanna Woźnicka,
klasa VI B, SP Stanisławów

III miejsce ex aequo zajęły: Zuzanna Wróbel, uczennica klasy VI b Szkoły Podstawowej w Białobrzegach, która zaprezentowała sylwetkę poetki Anny Czachorowskiej, Otylia Konwalska, uczennica klasy VI b Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym, z prezentacją o Marii Skłodowskiej – Curie i Hanna Woźnicka, uczennica klasy VI b także ze Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym, która przybliżyła młodzieży postać wybitnego wodza Józefa Piłsudskiego. 

Uroczyste podsumowanie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 11 grudnia o godz. 18.30 podczas Wieczoru Poezji Wigilijnej.

Kolejnym etapem działań dotyczących wyboru Patrona Licem jest skierowanie do organu prowadzącego szkoły Uchwały o nadanie imienia Stanisława Lema Liceum Ogólnokształcącemu w Stanisławowie Pierwszym.

______________________________________________________________________________

DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH W DWÓCH ODSŁONACH:
GRECJA I WŁOCHY

ORAZ 
ŚWIĘTO ZMARŁYCH W RÓŻNYCH KRAJACH

9 października 2019 roku po raz pierwszy obchodziliśmy w naszej szkolne Dzień Języków Obcych. Łączył on elementy nauki i zabawy oraz stanowił niezwykłą motywację do działania uczniów. 

Dzień języków

W tym dniu uczniowie klasy 1A i klasy 1B zaprosili uczniów z klasy 6a Szkoły Podstawowej ze Stanisławowa Pierwszego na przedstawienie, które miało na celu przybliżenie kultur i zwyczajów z różnych stron świata. Uczniowie klas szóstych mogli się zmierzyć z wiadomościami dotyczącymi Grecji i Włoszech podczas quizów. Mogli również obejrzeć tańce narodowe tych krajów oraz „poznać” bliżej bogów greckich.

mała uczta

W tym dniu uczniowie Liceum przygotowali także tradycyjne greckie i włoskie przekąski, których można było skosztować podczas przerw.

ŚWIĘTO ZMARŁYCH W RÓŻNYCH KRAJACH, czyli DIA DE LOS MUERTOS EN PAISES DIFERENTES, to kolejna nietypowa lekcja językowa, która odbyła się 14 lisopada 2019 r.

Grupa uczniów uczących się języka hiszpańskiego przygotowała bardzo ciekawą lekcję dotyczący kultywowania Święta Zmarłych w różnych zakątkach świata. Na lekcję zaproszona została klasa VA Szkoły Podstawowej ze Stanisławowa Pierwszego.  Licealiści opowiadali młodszym kolegom ciekawe i niesamowite fakty dotyczące Uroczystości Wszystkich Świętych w Meksyku,  Hiszpanii, Ekwadorze, Izraelu oraz na Filipinach.

Czy wiedzieliście, że Dzień Zmarłych w Meksyku, jest świętem pełnym radości i tańca? A, w Ekwadorze Święto Zmarłych równoznaczne jest z jedzeniem? 😊

uczniowie klasy V

Uczniowie klasy piątej z ogromnym zaciekawieniem obejrzeli interesujące prezentacje wykonane przez licealistów z grupy hiszpańskiej, którzy przedstawili kraje, gdzie Święto Zmarłych obchodzi się według różnorodnych tradycji. Piątoklasiści mogli przy tym ćwiczyć uważną umiejętność słuchania ze zrozumieniem 😊, ponieważ mogli zmierzyć się w różnego rodzajach Quizach i zagadkach, dotyczących zaprezentowanych krajów.

Oj, nie za każdym razem było tak łatwo 😉 Uczniowie pracowali w czterech grupach i każda z nich po zwycięskiej turze gry otrzymywała nagrodę…. HURRAA!!!! 

Oprócz dobrej zabawy podczas tych zajęć, uczniowie klasy młodszej poznali wiele ciekawych faktów kulturowych dotyczących Święta Zmarłych, co służy rozwojowi nie tylko wrażliwości ale i szacunku oraz otwartości na inne kultury. 

Poprzez organizację Dni Języków Obcych chcieliśmy pokazać, że uczenie się języków obcych pomaga otworzyć się na świat i przełamać różnice kulturowe.
I. Kudła

Zdjęcia –>dzień_języków

SZKOŁA DO HYMNU

8 listopada w naszym liceum odbył się apel poświęcony 101. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Uczniowie, pod kierunkiem pani Marzeny Mudy, przeprowadzili lekcję patriotyczną, przypominając słuchaczom o ważnych dla Polakach wydarzeniach (rozbiory, powstania), które przywróciły Polsce wolność po 123 latach niewoli. 

Młodzież, w ramach akcji „Szkoła do hymnu”, o godz. 11.11 odśpiewała 4 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”.

Tego samego dnia uczniowie, wraz z opiekunami (p. A. Wenerską i M. Bulge), udali się na Plac Wolności w Nieporęcie, gdzie czekało na nich moc atrakcji związanych z obchodami 101. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W czasie trwania imprezy uczniowie mogli skorzystać z wielu atrakcji takich jak strzelanie z łuku, poszukiwanie skarbu wykrywaczem metali, przejazd starymi samochodami wojskowymi czy pokazy z ekwipunku żołnierzy. Licealiści wysłuchali mini-wykładu na temat Kokardy Narodowej oraz rozwiązali kilka historycznych zagadek.  

Mikołaj Jacyna, uczeń klasy 1B

Podczas pikniku historycznego można było także zobaczyć rekonstruktorów, którzy przedstawiali sylwetki Wojska Polskiego na Wchodzie oraz 2 Korpusu Polskiego. 

Wieczorem w kościele parafialnym w Nieporęcie odbyła się msza święta oraz Apel Pamięci z salwą honorową i złożenie kwiatów.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć:
#SzkołaDoHymnu –> Narodowe Świę†o Niepodległości w naszym LO

Mikołaj Jacyna, uczeń klasy 1B, członek Nieporęckiego Stowarzyszenia Historycznego

WYNIKI 1 ETAPU KONKURSU „PATRON SZKOŁY”

W dniu 31 października 2019 r.  jury rozstrzygnęło konkurs dotyczący wyboru Patrona liceum. Spośród 13 zgłoszeń wybrano następujące kandydatury:

Jerzy Boski – kandydatura zgłoszona przez Mikołaja Jacynę, ucznia z klasy I b Liceum Ogólnokszałcącego w Stanisławowie Pierwszym,

Stanisław Lem – kandydatura zgłoszona przez Wiktorię Borek, uczennicę klasy VII Szkoły Podstawowej w Wólce Radzymińskiej,

Maria Skłodowska – Curie – kandydatura zgłoszona przez Otylię Konwalską, uczennicę klasy VI b Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym,

Anna Czachorowska – kandydatura zgłoszona przez Zuzannę Wróbel, uczennicę klasy VI b Szkoły Podstawowej w Białobrzegach,

Józef Piłsudski – kandydatura zgłoszona przez Hannę Woźnicką, uczennicę klasy VI b Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszm.

Osoby, których kandydatury zostały wybrane, zgodnie z regulaminem, proszone są o przygotowanie prezentacji multimedialnej o Patronie (załącznik nr 2) do 22 listopada 2019 r.

Prace można zaprezentować osobiście lub dostarczyć w formie nagrania (krótki filmik z prezentacji) do sekretariatu liceum – w temacie PREZENTACJA O PATRONIE.

Wszystkim laureatom gratulujemy i zachęcamy do dalszej zabawy. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w grudniu podczas Wieczoru Wigilijnego.

PROJEKT „UPOLUJ SOBIE KSIĄŻKĘ”  

1 listopada wystartowała największa akcja czytelnicza w kraju „Czytaj PL”.

Nasze liceum, w ramach tej akcji, przystąpiło do projektu „Upoluj sobie książkę”.

Uczniowie, którzy zalogowali sie na platformie Czytaj.pl, zostali Ambasadorami w naszej szkole i otrzymali specjalne koszulki z kodem dającym dostęp do 12 książkowych bestsellerów. W ten sposób po zeskanowaniu kodu, każdy może pobrać wybraną przez siebie książkę i przystąpić do czytania.

Trzy uczennice, Nikola Kunysz, Gabrysia Małysz i Karolina Zając z klasy I b, przygotowują się także do konkursu, w którym do wygrania są czytniki e-booków i bony na zakupy w platformie Woblink oraz wyjątkowe spotkanie w Krakowie. 

Trzymamy za nie kciuki, by wszystko się udało.

Europejski Uniwersytet Latający  

30 października 2019 roku uczniowie klasy 1 B wraz z wychowawcą panią Marzeną Mudą uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Nieporęcie (przez p. Iwoną Bartosiewicz) we współpracy z Europejskim Uniwersytetem Latającym na temat Unii Europejskiej.

Celem warsztatów-wykładów było zainteresowanie młodzieży tematyką unijną oraz zwiększanie wiedzy uczniów i uczennic na tematy związane z praktycznym wymiarem członkostwa Polski w UE.  

Słuchacze poprzez lekcje europejskie dowiedzieli się, że Unia Europejska dotyczy bezpośrednio wielu obszarów ich codziennego życia, a oni sami mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez instytucje unijne.

W pierwszej części spotkania przedstawione zostały efekty prac uczniów szkoły podstawowej (prezentacji, plakatów, spotów, filmików), którzy przygotowali 10-15-minutową prezentację dotyczącą Unii Europejskiej w lokalnym środowisku oraz zaprezentowali działalności szkoły w tej dziedzinie. 

Dodatkowo specjalista od funduszy unijnych z UG Nieporęt przedstawił prezentację o wpływie UE na środowisko lokalne ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży (inwestycje lub inne zmiany gospodarcze i społeczne w środowisku lokalnym).

Młodzież omówiła wnioski ze spaceru badawczego oraz badania opinii mieszkańców dotyczącej UE i jej wpływu na ich życie i środowisko lokalne. Uczniowie podczas prezentacji podkreślili, w jaki sposób omawiane inicjatywy dotyczące UE zostały zrealizowane w ich miejscowości/gminie i jak przyczyniły się do poprawy sytuacji młodzieży.

W drugiej części spotkania animator wspierany merytorycznym komentarzem eksperta przeprowadził z uczniami interaktywne ćwiczenie wprowadzające słuchaczy do tematu przewodniego –„Ja i Unia”.

Animator opowiedział o własnych doświadczeniach zawodowych i osobistych w kontekście obywatelstwa UE – m.in. o udziale w międzynarodowych wymianach uczniowskich oraz studenckich i wyjazdach edukacyjnych, wolontariacie europejskim, studiach za granicą. Ponadto w trakcie prezentacji animator podkreślił, co sprawia, że czujemy się częścią Wspólnoty Europejskiej – nie tylko przez przynależność Polski do UE, ale i jakie są inne możliwości, jakie młodym ludziom stwarza Unia Europejska, np. studia, podróżowanie w granicach Schengen, możliwość korzystania z roamingu na terenie Wspólnoty Europejskiej, programy stypendialne, granty na projekty młodzieżowe, Europejski Korpus Solidarności.

Dalsza część spotkania to kolejne ćwiczenia interkatywne w grupach, które zakończone zostały prezentacją wypracowanych wniosków na forum publiczności oraz krótką dyskusją przeprowadzoną przez eksperta. Warsztaty podsumowano sesją pytań i odpowiedzi oraz dyskusją z uczestnikami.

Spotkanie było bardzo udane i twórcze. Pozwoliło uczniom zrozumieć mechanizmy działalności Unii Europejskiej –>zdjęcia

Dziękujemy za zaproszenie
Marzena Muda

Fundacja Edukacji Społecznej z warsztatami w naszym LO  

25 oraz 31 listopada uczniowie naszego LO brali udział w dwudniowych warsztatach z profilaktyki uzależnień, promocji zdrowego stylu życia oraz rozwoju osobistego. Spotkanie prowadzone było przez panią Monikę Raj oraz Magdalenę Szymalak w ramach projektu „Młodzieżowego Klubu Filmowego” realizowanego przez Fundację Edukacji Społecznej we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Głównym celem warsztatów była profilaktyka uzależnienia od alkoholu i promocja zdrowego stylu życia poprzez pokazanie tego, co dla młodych osób może być najbardziej żywe w temacie uzależnień, czyli etap eksperymentowania.

Podczas zajęć uczniowie obejrzeli wybrane fragmenty filmów poruszających problem uzależnień wśród młodych ludzi – motywy, konsekwencje, decyzje, trudności, relacje. Przyjrzeli się korzyściom i stratom w związku z sięganiem po środki psychoaktywne. Na warsztatach dyskutowali o powodach, dla których młode osoby sięgają po środki psychoaktywne oraz omawiali ryzyko społeczne, relacyjne i zdrowotne dotyczące eksperymentowania.

Licealiści mieli okazję porozmawiać także o potrzebach okresu dojrzewania, zmianach fizycznych i psychicznych oraz wspólnie z prowadzącymi zastanowić się nad rzetelnymi źródłami informacji w obszarze zdrowia i cielesności.

Na spotkaniu nie zabrakło też dobrej zabawy integracyjnej oraz serdecznej i wesołej atmosfery.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć –> Warsztaty–>galeria

Spotkanie z dr. inż. Janem Kunickim  

18 października uczniowie Liceum w Stanisławowie Pierwszym spotkali się z wykładowcą Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dr inż. Janem Stanisławem Kunickim. Aktualnie na uczelni dr Kunicki prowadzi wykłady z tematów takich jak: „Komputery i sieci komputerowe”, „Programowanie Automatyki Przemysłowej” oraz „Techniki Multimedialne Fotografii”. Przez wiele lat naukowo i przemysłowo zajmował się telefonią komórkową i telekomunikacją oraz Cyfrowym przetwarzaniem sygnałów i obrazów DIP zarówno w kraju jak i za granicą. 

Dr Kunicki przeprowadził z licealistami zajęcia pt.: „Inżynieria może być ciekawa”, podczas których w bardzo przystępny sposób opisał m.in. działanie sieci komórkowej, odwołując się do instalacji w pobliskiej okolicy. Na zakończenie spotkania wykładowca został nagrodzony gromkimi brawami.

Jeszcze raz dziękujemy za interesujące spotkanie.
Dyrektor wraz z Uczniami LO

dr inż. Jan Kunicki

Dyplom Fair Play dla Patrycji Jaźwińskiej 

18 października uczennica Patrycja Jaźwińska otrzymała dyplom Fair Play przekazany przez Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego za udzielenie pierwszej pomocy rywalizującej zawodniczce.

Patrycja podczas zawodów przerwała bieg, by pomóc koleżance, straciła tym samym możliwość zakwalifikowania się do finału wojewódzkiego w indywidualnych biegach przełajowych. 

Serdecznie gratulujemy wspaniałej postawy. Grono Pedagogiczne i Uczniowie LO

Ruszamy z projektem giełdowym

W miniony wtorek szkołę odwiedził znawca i praktyk rynku finansowego, w tym giełdowego p. Kajetan Bulge. Wiele lat funkcjonowania w otoczeniu akcji, obligacji i walut pozwoliło mu zdobyć wielki bagaż wiedzy i doświadczenia. 

Podczas spotkania starał się zaszczepić w uczniach myśl, że zrozumienie ryzyka, specyfiki instrumentów finansowych oraz procesów gospodarczych są kluczem do sukcesu inwestycyjnego. W ciekawy sposób opowiedział uczniom o celach projektu. Aktywny i zaangażowany udział w SIGG pozwoli każdemu uczestnikowi na zdobycie wiedzy ekonomicznej i rozwinięcie umiejętności inwestycyjnych.  

Ciekawa przygoda zaczyna się w najbliższych dniach. Trzymamy kciuki za zwiększanie wartości portfeli inwestycyjnych na rynku kasowym (akcje – I etap) i terminowym (kontrakty futures – II etap). Wizyta na ul. Książęcej (siedziba Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie) będzie ostatnim przystankiem w projekcie, który startuje. Trzymajmy kciuki oby wszystkie zespoły z LO w Stanisławowie tam dotarły, chociaż droga nie będzie łatwa – z całej Polski w zabawie SIGG startuje ponad 5810 drużyn.

Uroczystość ślubowania klas pierwszych

W dniu 11 października w Liceum Ogólnokształcącym w Stanisławowie Pierwszym miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Uczniowie klas pierwszych, w obecności Kierownika Referatu Edukacji Starostwa Powiatowego p. Tomasza Lisowskiego, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym p. Joanny Sobczak, proboszcza parafii pw. NMP Wspomożycielki Wiernych ks. Tomasza Osiadacza, zaproszonych gości, nauczycieli oraz rodziców, złożyli ślubowanie, stając się pierwszymi w historii szkoły prawdziwymi uczniami, świadomymi swoich praw i obowiązków. Swoją obecność potwierdzili wpisem do kroniki szkolnej, która istnieje od momentu podjęcia przez władze Starostwa Powiatu Legionowskiego i Gminy Nieporęt decyzji o powstaniu Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym.

Gospodarzem uroczystości była dyrektor liceum, p. Magdalena Grodzka – Bulge, która serdecznie powitała gości, nauczycieli, rodziców, a w szczególności uczniów, życząc im wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i realizowaniu swoich marzeń. Ponadto nawiązała do bardzo ważnego wydarzenia, jakie miało miejsce w 1773 r., kiedy to na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego powołana została Komisja Edukacji Narodowej. Była ona zarazem pierwszą w Polsce jak i w całej Europie władzą oświatową o charakterze współczesnego ministerstwa oświaty publicznej.

Uroczystość ślubowania klas pierwszych prowadzili nauczyciele liceum, a uczniowie uświetniali ją, prezentując swoje talenty recytatorskie, wokalne i taneczne. Nie zabrakło historii szkoły w iście Homerowskiej odsłonie czy quizu sprawdzającego wiedzę uczniów 
z zakresu funkcjonowania liceum. Nie tylko uczniowie musieli zdać „egzamin”, również wychowawczynie klas, p. Anna Wenerska i p. Marzena Muda, zostały wezwane do odpowiedzi.

Miłym akcentem podczas uroczystości były życzenia od dzieci i rodziców skierowane do nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. Także słowa Kierownika Referatu Edukacji Starostwa Powiatowego p. Tomasza Lisowskiego obfitowały w pochwały skierowane do uczniów, którzy wybrali Liceum Ogólnokształcące w Stanisławowie Pierwszym oraz w życzenia dotyczące realizacji życiowych planów i osiągania jak najlepszych wyników.

Na zakończenie uroczystości ogłoszono konkurs, adresowany do młodzieży Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym oraz uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt, dotyczący wyboru Patrona szkoły, a następnie zaproszono na słodki poczęstunek.

Po uczcie dla ciała uczniowie klas pierwszych, pod opieką dyrektor szkoły 
i nauczycielki języka polskiego, udali się na strawę duchową. W teatrze Palladium w Warszawie obejrzeli spektakl „Projekt Sofokles”, łączący dwie tragedie Sofoklesa – „Króla Edypa” i „Antygonę”. To dzięki nim uczniowie mogli przenieść się do świata starożytnych Teb i uczestniczyć w życiu rodu Labdakidów. W ten sposób podsumowali wiedzę o funkcjonowaniu teatru antycznego i konstrukcji dramatu według ówczesnych schematów, 
a także utrwalili treść lektur obowiązkowych. 

Iwona Kutra

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć -> zdjecia_slubowanie

Liceum Ogólnokształcące w Stanisławowie Pierwszym ogłasza konkurs dotyczący wyboru Patrona szkoły

Konkurs skierowany jest do młodzieży licealnej oraz uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt.

Zgłaszanie kandydatur na Patrona liceum odbywać się będzie w terminie 11-25 października 2019 r.

Aby zgłosić kandydaturę, wystarczy wypełnić kartę zgłoszeniową znajdującą się na stronie internetowej liceum –https://lostanislawow.legionowski.pl, na której należy uzasadnić swój wybór, i przesłać ją drogą elektroniczną na adres: lo_stani@lostanislawow.legionowski.pl

lub przynieść osobiście do sekretariatu szkoły w godzinach jego urzędowania.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, który znajduje sie na stronie internetowej liceum.

Na zwycięzcę oraz finalistów czekają atrakcyjne nagrody.  

Dyrektor liceum i Zespół ds. wyboru Patrona szkoły

Do pobrania:
Plan działań związanych z wyborem patrona –> plan_dzialan
Regulamin konkursu –> regulamin
Karta zgłoszenia –> załącznik_1
Prezentacja multimedialna (zasady) –> załącznik_2
Poznajemy Patrona, konkurs dla Licealistów –> załącznik_3
Zgoda Rodziców (Opiekunów) na udział w konkursie –> załącznik_4

Uczeń naszej szkoły zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego w indywidualnych biegach przełajowych

Filip Surdyk

Dnia 7 października 2019 r. młodzież naszego liceum brała udział w międzypowiatowych indywidualnych  biegach przełajowych, które odbyły się w Pomiechówku w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Były to już drugi etap zawodów, które rozpoczęły się pod koniec września.

Naszą szkołę reprezentowało sześcioro uczniów:

1. Surdyk Filip – VI miejsce
2. Jaźwińska Patrycja 
3. Zając Karolina 
4. Chodorowska Wiktoria
5. Dzięgałło Natalia
6. Kowalski Maksymilian

Filip Surdyk zajmując VI miejsce zakwalifikował się do następnego etapu, czyli na wojewódzkie indywidualne biegi przełajowe, które odbędą się na przełomie kwietnia i maja 2020 roku.

Jaźwińska Natalia otrzymała dyplom za postawę fair-play. Nie ukończyła swojego biegu, ponieważ udzieliła pomocy koleżance, która upadła na trasie i nie była w stanie dalej uczestniczyć w zawodach. Sportowca przestrzegającego zasadę fair play można poznać po godnym zachowaniu zarówno w wypadku zwycięstwa jak i porażki. 

Gratulujemy młodym biegaczom występu na zawodach i życzymy dalszych sukcesów. 

Zawody –> zdjęcia

Niecodzienna lekcja historii w języku angielskim

lekcja historii

W dniu 4 października 2019 r. w naszej szkole odbyły się historyczno – badawcze warsztaty w języku angielskim.

Prowadzącym był dr Michał Palacz, który studiował historię na Jacobs University Bremen i Universität Bremen w Niemczech. W 2015 r. obronił doktorat na wydziale historii Uniwersytetu Edynburskiego w Szkocji. Od 2016 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Oxford Brookes University w Anglii. Specjalizuje się w dziejach powszechnych XIX i XX wieku, a jego zainteresowania badawcze dotyczą zwłaszcza historii migracji i medycyny w okresie II wojny światowej. Obecnie przebywa w Warszawie na stypendium Niemieckiego Instytutu Historycznego, gdzie prowadzi badania nad identyfikacją ofiar epidemii tyfusu plamistego w latach 1939-1940.

lekcja historii

Uczniowie liceum mieli możliwość zadawania pytań i konwersowania z prowadzącym w języku angielskim. Spotkanie uświadomiło im, jak strasznych eksperymentów dokonywali Niemcy na ludności cywilnej Warszawy w pierwszym roku wojny. Naukowiec wyjaśnił także, na czym polega praca ze źródłem historycznym, przedstawił działalność historyka-badacza z detektywistycznego punktu widzenia, zachęcił młodzież do samodzielnego prowadzenia poszukiwań historycznych.

lekcja historii

lekcja historii –> zdjęcia

Powiatowe indywidualne biegi przełajowe – eliminacje

Dnia 2 października 2019 r. młodzież naszego liceum brała udział w powiatowych indywidualnych  biegach przełajowych, które odbyły się w Komornicy w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Naszą szkołę reprezentowało sześcioro uczniów:

1. Karolina Zając – VIII miejsce 
2. Maksymilian Kowalski – X miejsce 
3. Krzysztof Frelik
4. Tomasz Kamiński
5. Wojciech Walczyk
6. Aleksander Krzyżanowski

Karolina Zając i Maksymilian Kowalski zakwalifikowali się do następnego etapu, czyli na międzypowiatowe biegi przełajowe. Gratulujemy młodym sportowcom i życzymy dalszych sukcesów.

AW

LEKCJA HISTORII W KINIE

kadr z filmu „Piłsudski”

30 września 2019 r. uczniowie naszego liceum, wraz z opiekunami, udali się do kina na niecodzienną lekcję historii. Uczestniczyli w seansie filmowym, podczas którego obejrzeli dzieło Michała Rosy „Piłsudski”. 

Podczas filmu uczniowie zdobyli wiedzę dotyczącą kształtowania się zalążka polskiego państwa podziemnego, na którego czele stanął „Ziuk”, czyli Józef Piłsudski. Poznali wiele faktów z życia marszałka, nie tylko związanych z państwem, ale także tych osobistych.

Młodzież mogła także doświadczyć, oglądając film, jak dynamiczną postacią był marszałek. Od delikatnego i dobrego względem kobiet – do porywczego i zdeterminowanego. Przykładem mogą być zdarzenia, podczas których wraz z najbliższymi współpracownikami nie cofnął się przed niczym – zamachami na carskich urzędników i najwyższych oficerów, szmuglowaniem bomb, zuchwałym napadem na pociąg, po to tylko, by osiągnąć swój cel – niepodległą Polskę.

Film „Piłsudski” to żywa lekcja historii. Zachęcamy do obejrzenia tych, którzy jeszcze go nie widzieli.

Wyjazd integracyjny

24 września 2019 r. wyjechaliśmy na całodniową wycieczkę do Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym. Celem naszej wycieczki było lepsze poznanie się obu klas oraz praca w grupach na zasadzie zainteresowań.

Na początku odbyły się zabawy integracyjne, które w bardzo krótkim czasie spowodowały, że wszyscy uczniowie naszego liceum stali się zgranym zespołem. Następnie każda klasa wybrała się na warsztaty edukacyjne, zgodne z jej profilem.

integracja w toku

Klasa I A ekonomiczno – bankowa wcielała się w rolę przedsiębiorców prowadzących własne, rywalizujące ze sobą firmy. Uczniowie grali w angażującą grę biznesową która wymagała od nich podejmowania dobrych decyzji inwestycyjnych na podstawie analizy dostarczonych danych i umiejętności trafnego przewidywania działań konkurencji. Ostatnia część warsztatu to rozwijanie tzw. przedsiębiorczości społecznej, która wymagała wykazania się umiejętnością współpracy oraz kreatywnością, aby w krótkim czasie przygotować jak najlepszą wizytówkę, reklamę swojej firmy.

intergacja

Klasa I B europejsko – prawna zapoznawała się z informacjami dotyczącymi Legionów Polskich oraz ważnymi wydarzeniami mającymi miejsce podczas I wojny światowej. Uczniowie, by poczuć namiastkę żołnierskiego życia z 1918 roku, podzieleni zostali na mniejsze zespoły, w których mieli za zadanie m.in. rozwiązać szyfr w labiryncie, pracować z mapą, pokonać tor sprawnościowy i pole minowe, a także opatrzyć rannego w szpitalu polowym. Druga część warsztatów, to gra historyczna, sprawdzająca wiedzę uczniów oraz informacje zapamiętane podczas zajęć praktycznych. Podsumowanie warsztatu stanowiła dyskusja dotycząca patriotyzmu.

Po wspólnej zabawie i poczęstunku wszyscy uczestnicy z dobrymi humorami udali się w drogę powrotną do domu. 
zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć z wyjazdu. Niebawem będzie ich więcej 🙂 –> galeria_wyjazd_integracyjny

————————————————————————————————————-

Projekt CMI

PROJEKT CMI w naszym liceum

Dzięki zaangażowaniu pani dyrektor, Magdaleny Grodzkiej – Bulge, oraz nauczyciela informatyki, pana Piotra Kutra, nasza szkoła przystąpiła do projektu CMI.

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym. CMI przyczyni się do podniesienia kompetencji dydaktycznych 1500 osób prowadzących koła informatyczne oraz 12000 uczniów, wśród których znaleźli się także nasi licealiści oraz uczniowie klas VI-VIII Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w tym możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych, a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych.

Dzięki udziałowi w  projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, uczniowie uczestniczący w zajęciach wspieranych przez Granty ogólne (algorytmiczne) oraz Granty projektowe (aplikacyjne), uzyskają możliwość startowania w zawodach algorytmicznych i projektowych organizowanych przez Politechnikę Łódzką.

Życzymy sukcesów naszej grupie grantowej i czekamy na relacje z jej działalności.

Ulotka_Grant –> pokaż

SPRZĄTAMY ŚWIAT

W dniu 20 września uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym zakasali rękawy i udali się w teren, by posprzątać świat.

Akcja „Sprzątanie Świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzona jest działalność propagująca ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukiwanie i w miarę możliwości usuwanie dzikich wysypisk.

Młodzież udała się do pobliskiego lasu, w którym znalazła pokaźną ilość śmieci (co widać na załączonych zdjęciach). Poprzez udział w tej akcji chciała również nawiązać do ważnej kwestii, jaką jest ochrona naszego klimatu. To, czego teraz doświadczamy, jest konsekwencją zmian dokonujących się w przyrodzie w związku z działalnością człowieka. 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć –> sprzatamy świat

I.K.

Akcja Narodowe Czytanie

9 września w naszej szkole zainaugurowano akcję Narodowe Czytanie, której ideą jest przypomnienie wybitnych dzieł literatury narodowej, uwrażliwianie na piękno polszczyzny i promowanie czytelnictwa.

Codziennie, na lekcjach języka polskiego, uczniowie w 5-minutowych odsłonach czytali fragmenty jednej z nowel pozytywistycznych – „Dym” Marii Konopnickiej. W ten właśnie symboliczny sposób dołączyli do akcji promowanej przez Parę Prezydencką. Dzięki lekturze mogli poznać realia epoki, a także uwrażliwić się na ludzką niedolę.
IK

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 – Pierwszy dzwonek

2 września 2019 r. również i dla nas zadzwonił pierwszy dzwonek, czyli dla pierwszego rocznika licealistów. Razem, przez cztery lata, będziemy kroczyć ścieżką edukacyjną przygotowującą nas do podjęcia wyzwań na uczelniach wyższych oraz do bycia dobrym człowiekiem.

Na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego przywitali nas m.in. zaproszeni goście: Starosta Powiatu Legionowskiego p. Robert Wróbel, Wójt Gminy Nieporęt p. Sławomir Maciej Mazur, Kierownik Referatu Edukacji Starostwa Powiatowego w Legionowie p. Tomasz Lisowski, Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty p. Henryka Galas, radni gminy Nieporęt, sołtys Nieporętu oraz proboszcz tutejszej parafii, ksiądz Tomasza Osiadacz. 

Pani dyrektor mgr Magdalena Grodzka-Bulge ciepło zwróciła się do nas – licealistów, życząc nam samych sukcesów w nadchodzącym nowym roku szkolnym. Przedstawiła kadrę pedagogiczną oraz wychowawców klasy I a (p. Anna Wenerska) i klasy I b (p. Marzena Muda).

Po uroczystości mieliśmy okazję poznać swoich opiekunów oraz kolegów z klasy podczas zabawy integracyjnej i wycieczki po szkole.

Siedzibą naszego Liceum Ogólnokształcącego stała sie na razie Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym. Mamy do swojej dyspozycji dwie dobrze wyposażone sale lekcyjne oraz możemy korzystać z pracowni przedmiotowych szkoły podstawowej. Najmilszym miejscem, w którym spędzamy każdą niemalże przerwę, jest miniświetlica, gdzie stoją kanapy, stoliki, fotele. To tam się relaksujemy i nabieramy sił do kolejnych lekcji.

Mamy nadzieję, że niedługo lepiej się poznamy i pokażemy, jakie drzemią w nas talenty.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć –> galeria_rozpoczecie_roku


Skip to content