PROJEKT CMI w naszym liceum

PROJEKT CMI w naszym liceum

Dzięki zaangażowaniu pani dyrektor, Magdaleny Grodzkiej – Bulge, oraz nauczyciela informatyki, pana Piotra Kutra, nasza szkoła przystąpiła do projektu CMI.

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym. CMI przyczyni się do podniesienia kompetencji dydaktycznych 1500 osób prowadzących koła informatyczne oraz 12000 uczniów, wśród których znaleźli się także nasi licealiści oraz uczniowie klas VI-VIII Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w tym możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych, a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych.

Dzięki udziałowi w  projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, uczniowie uczestniczący w zajęciach wspieranych przez Granty ogólne (algorytmiczne) oraz Granty projektowe (aplikacyjne), uzyskają możliwość startowania w zawodach algorytmicznych i projektowych organizowanych przez Politechnikę Łódzką.

Życzymy sukcesów naszej grupie grantowej i czekamy na relacje z jej działalności.

projekt CMI

Nowe informacje z MEN – bezpieczne korzystanie z transportu publicznego

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wspólny list (OTWÓRZ LIST) dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust.

Załącznikiem do listu są Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce (OTWÓRZ ZAŁĄCZNIK). Zostały one opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym. W wytycznych zostały wymienione obowiązki, jakie leżą po stronie pasażera, kierowcy i obsługi pojazdu oraz przedsiębiorcy w czasie korzystania z transportu zbiorowego. 

Aplikacja Prote Go Safe – list MEN i GIS

Poniżej przekazujemy treść listu od Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie aplikacji ProteGo Safe.

Aplikacja ProteGo Safe, to narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół. 

ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

O szczegółach dotyczących instalacji ProteGo Safe przeczytasz w liście –>OTWÓRZ LIST

MIKOŁAJ JACYNA WYRÓŻNIONY W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE

Mikołaj Jacyna wyróżniony w XI Ogólnopolskim Konkursie Historyczno – Literacki „II wojna światowa i czasy powojenne we wspomnieniach”

Mimo że w całej Polsce trwa pandemia, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym nie tracą czasu, by sięgać po laur zwycięzcy.

W połowie maja został rozstrzygnięty XI Ogólnopolski Konkurs Historyczno – Literacki „II wojna światowa i czasy powojenne we wspomnieniach”, organizowany przez SP nr 15 w Raciborzu, którego celem było spisanie wspomnień członków rodziny, którzy przeżyli II wojnę światową oraz podkreślenie ich wkładu w odzyskanie niepodległości przez Polskę. 

Mikołaj Jacyna

Naszą szkołę reprezentował Mikołaj Jacyna, uczeń klasy I B. Pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego, pani Iwony Kutra, napisał ciekawą pracę poświęconą swojemu pradziadkowi, Władysławowi Jacynie, za którą otrzymał wyróżnienie.  

W formie wspomnień przedstawił losy dziadka, którego tak naprawdę poznał dzięki relacjom swojej babci. Opowiedział o młodości pana Władysława Jacyny, o trudach podróży z Wileńszczyzny do Lublina, gdzie wstąpił do wojska, a także jego losach powojennych. Pracę opatrzył licznymi zdjęciami, na których widnieją odznaczenia, dokumenty czy legitymacje. Dzięki fotografiom poznajemy również sylwetki wojskowych kolegów pana Jacyny, a także chwile z życia osobistego.

Władysław Jacyna

Praca przepełniona jest niezwykłą wnikliwością i starannością. Mikołaj pragnął jak najdokładniej opowiedzieć o życiu wojskowym i rodzinnym swego pradziadka. Zwraca uwagę na najdrobniejsze szczegóły, rozważając, czy dziadek szedł pieszo, czy jechał koleją. Pokazuje także trud, jaki musiał włożyć w poznanie pradziadka, w przybliżenie go czytelnikom, by stał się w ich oczach postacią niezwykle wyjątkową. A taki był pan Władysław Jacyna.

Wyróżnienie przyznane Mikołajowi w Ogólnopolskim Konkursie Historyczno – Literackim pokazuje, że wartości patriotyczne wśród młodzieży nie zgasły. A dzięki pracy zatytułowanej „Mój dziadzio, Władysław Jacyna” rozsławił imię swego przodka i sięgnął po laur.  

Warto dodać, że Honorowy patronat nad konkursem objęło wiele instytucji m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach, Śląski Kurator Oświaty, Starosta Raciborski, Prezydent Miasta Raciborza, Muzeum w Raciborzu, Związek Sybiraków czy przede wszystkim Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Raciborzu Pan Marian Szlapański, z którego inicjatywy kilkanaście lat temu, narodził się pomysł organizacji konkursu. 

Z reportażem Mikołaja Jacyny można się zapoznać tutaj –> otwórz