PROJEKT CMI w naszym liceum

PROJEKT CMI w naszym liceum

Dzięki zaangażowaniu pani dyrektor, Magdaleny Grodzkiej – Bulge, oraz nauczyciela informatyki, pana Piotra Kutra, nasza szkoła przystąpiła do projektu CMI.

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym. CMI przyczyni się do podniesienia kompetencji dydaktycznych 1500 osób prowadzących koła informatyczne oraz 12000 uczniów, wśród których znaleźli się także nasi licealiści oraz uczniowie klas VI-VIII Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w tym możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych, a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych.

Dzięki udziałowi w  projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, uczniowie uczestniczący w zajęciach wspieranych przez Granty ogólne (algorytmiczne) oraz Granty projektowe (aplikacyjne), uzyskają możliwość startowania w zawodach algorytmicznych i projektowych organizowanych przez Politechnikę Łódzką.

Życzymy sukcesów naszej grupie grantowej i czekamy na relacje z jej działalności.

projekt CMI

XI edycji Konkursu Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, Armii Krajowej i Szarych Szeregach

Drodzy uczniowie, szanowni Państwo,

Muzeum Historyczne w Legionowie i Stowarzyszenie Zespół Ochrony Pamięci Armii Krajowej „Brzozów” w Legionowie serdecznie zapraszają Uczniów Państwa Szkoły wraz z ich Opiekunami, a także osoby dorosłe, do wzięcia udziału w XI edycji Konkursu Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, Armii Krajowej i Szarych Szeregach, odbywającego się pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo, Starosty Legionowskiego i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Pragniemy zwrócić uwagę na zmiany w tegorocznym regulaminie, szczególnie w proponowanej literaturze. 

Zachęcamy do zapoznania się z dołączonym regulaminem konkursu. Zgłoszenia udziału  przyjmowane są przez Muzeum Historyczne w Legionowie, tel. 22 774 21 66 lub e-mail: katarzyna.ziulkowska@muzeum.legionowo.pl 

Z poważaniem 
Dr hab. Jacek Szczepański 
Dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie

Do pobrania:
formularz_zgłoszeniowy
regulamin_konkursu

WYNIKI 1 ETAPU KONKURSU „PATRON SZKOŁY”

W dniu 31 października 2019 r.  jury rozstrzygnęło konkurs dotyczący wyboru Patrona liceum. Spośród 13 zgłoszeń wybrano następujące kandydatury:

Jerzy Boski – kandydatura zgłoszona przez Mikołaja Jacynę, ucznia z klasy I b Liceum Ogólnokszałcącego w Stanisławowie Pierwszym,

Stanisław Lem – kandydatura zgłoszona przez Wiktorię Borek, uczennicę klasy VII Szkoły Podstawowej w Wólce Radzymińskiej,

Maria Skłodowska – Curie – kandydatura zgłoszona przez Otylię Konwalską, uczennicę klasy VI b Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym,

Anna Czachorowska – kandydatura zgłoszona przez Zuzannę Wróbel, uczennicę klasy VI b Szkoły Podstawowej w Białobrzegach,

Józef Piłsudski – kandydatura zgłoszona przez Hannę Woźnicką, uczennicę klasy VI b Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszm.

Osoby, których kandydatury zostały wybrane, zgodnie z regulaminem, proszone są o przygotowanie prezentacji multimedialnej o Patronie (załącznik nr 2) do 22 listopada 2019 r.

Prace można zaprezentować osobiście lub dostarczyć w formie nagrania (krótki filmik z prezentacji) do sekretariatu liceum – w temacie PREZENTACJA O PATRONIE.

Wszystkim laureatom gratulujemy i zachęcamy do dalszej zabawy. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w grudniu podczas Wieczoru Wigilijnego.

Konkurs – wybór Patrona szkoły

Liceum Ogólnokształcące w Stanisławowie Pierwszym ogłasza konkurs dotyczący wyboru Patrona szkoły

Konkurs skierowany jest do młodzieży licealnej oraz uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt.

Zgłaszanie kandydatur na Patrona liceum odbywać się będzie w terminie 11-25 października 2019 r.

Aby zgłosić kandydaturę, wystarczy wypełnić kartę zgłoszeniową znajdującą się na stronie internetowej liceum –http://lostanislawow.legionowski.pl, na której należy uzasadnić swój wybór, i przesłać ją drogą elektroniczną na adres: lo_stani@lostanislawow.legionowski.pl

lub przynieść osobiście do sekretariatu szkoły w godzinach jego urzędowania.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, który znajduje sie na stronie internetowej liceum.

Na zwycięzcę oraz finalistów czekają atrakcyjne nagrody.  

Dyrektor liceum i Zespół ds. wyboru Patrona szkoły

Do pobrania:
Plan działań związanych z wyborem patrona –> plan_dzialan
Regulamin konkursu –> regulamin
Karta zgłoszenia –> załącznik_1
Prezentacja multimedialna (zasady) –> załącznik_2
Poznajemy Patrona, konkurs dla Licealistów –> załącznik_3
Zgoda Rodziców (Opiekunów) na udział w konkursie –> załącznik_4