E-learning HDK

Kurs w postaci E-learningu przeznaczony dla szkół średnich ma za zadanie w szybki i zarazem nowoczesny sposób zapoznać młodzież z ideą honorowego krwiodawstwa przedstawiając jej najistotniejsze elementy. E-learning zainstalowany jest jako moduł funkcjonalny na Portalu Legion www.legionhdk.pl. 

Chcąc przejść kurs i otrzymać Certyfikat oraz pozytywną ocenę z WF i EDB (klasa 1) należy:

 1. Zarejestrować się na Portalu Legion (KLIKNIJ TUTAJ) pamiętając by wpisać swoje imię i nazwisko – dane te automatycznie wygenerują się na certyfikacie ukończenia kursu.
 2. Wejść na naszą stronę inetrentową i zapisać się na kurs HONOROWI DAWCY KRWI –> WEJDŹ NA KURS
 3. Wpisać kod promocyjny kod szkoły
 4. Rozpocznij kurs, klikając w pierwszą lekcję: „Wsparcie e-learningu”. 
 5. Zapoznać się z treścią wszystkich lekcji zamkieszczonych na kursie.
 6. Ukończyć pozytywnie egzamin końcowy (min 9 na 12 pytań)
 7. Zgłosić się do nauczyciela prowadzącego e-learning: pani Anny Wenerskiej lub p. Przemysława Źródło.

CELE E-LEARNINGU: 

 1. Wprowadzenie w ideę Honorowego Dawstwa Krwi. 
 2. Przedstawienie najważniejszych aspektów krwiodawstwa. 
 3. Zapoznanie z przysługującymi przywilejami honorowych dawców krwi.
 4. Przygotowanie uczniów do pierwszego oddania krwi.
 5. Zachęcenie uczniów do rozpoczęcia oddawania krwi. 

ZAGADNIENIA E-LEARNINGU:  

 1. Info Krew – podstawowe informacje o krwi.  
 2. Info HDK – informacje o honorowym krwiodawstwie.  
 3. Uprawnienia i przywileje – co przysługuje honorowym dawcom krwi. 
 4. Mity w krwiodawstwie – najczęstsze mity i niejasności. 
 5. Egzamin końcowy – sprawdzenie nabytej wiedzy. 

WYTYCZNE E-LEARNINGU DLA UCZNIÓW: 

 1. Czas nauki: e-learning możesz dowolnie czytać, podany czas to jedynie zbliżony okres przeglądu stron. 
 2. Możliwość wielokrotnego powracania do zagadnień z lekcji: w trakcie lekcji możesz dowolnie wybierać kolejność czytania poszczególnych lekcji. 
 3. Wymóg zaliczenia każdej lekcji: by ukończyć kurs i być dopuszczonym do egzaminu musisz przejrzeć wszystkie lekcje w kursie. 
 4. Certyfikat e-learningu: elementem finalnym kursu jest certyfikat, który możesz pobrać, wydrukować lub udostępnić. 

WYTYCZNE DO EGZAMINU: 

 1. Czas egzaminu: na zaliczenie sprawdzianu Twojej wiedzy jest maksymalnie 3 minuty. 
 2. Możliwość przeglądu wszstkich zadań: w trakcie sprawdzianu jest podgląd na wszystkie pytania egzaminacyjne. 
 3. 75% zalicza egzamin: by zakończyć pozytywnie egzamin należy odpowiedzieć poprawnie na 9 z 12 pytań. 
 4. Certyfikat e-learningu: aby otrzymać certyfikat muszą być ukończone wszystkie lekcje i zaliczony egzamin. 
 5. Możliwość poprawy: egzamin można poprawić maksymalnie 3 razy.

E-learnig Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Projekt realizowany przez Klub Honorowych Dawców Krwi Legion www.legionhdk.pl na zamówienie Starostwa Powiatowego w Legionowie

Kurs w postaci E-learningu przeznaczony dla szkół średnich ma za zadanie w szybki i zarazem nowoczesny sposób zapoznać młodzież z podstawowymi zasadami Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.
E-learning zainstalowany jest jako moduł funkcjonalny na Portalu Legion www.legionhdk.pl.

Aby zapisać się na kursy, wykonaj kolejne kroki:

 1. Zarejestruj się na Portalu Legion (KLIKNIJ TUTAJ) pamiętając by wpisać swoje imię i nazwisko – dane te automatycznie wygenerują się na certyfikacie ukończenia kursu.
 2. Wejdź na naszą stronę inetrentową i zapisz się na kurs naszej szkoły –> PIERWSZA POMOC
 3. Wpisz w kod promocyjny kod szkoły:
 4. Rozpocznij kurs, klikając w pierwszą lekcję: „Wsparcie e-learningu”. 

Chcąc przejść kurs i otrzymać Certyfikat oraz pozytywną ocenę z lekcji WF oraz Edukacji dla bezpieczeństwa (klasy 1A, 1B) należy:

 1. Zarejestrować się jako uczestnik kursu.
 2. Rozpocząć kurs wykorzystując kod promocyjny naszej szkoły: kurspowiat 
 3. Zapoznać się z treścią wszystkich lekcji zamieszczonych w danym kursie
 4. Ukończyć pozytywnie egzamin końcowy (min 9 na 12 pytań).
 5. Zgłosić się do nauczyciela prowadzącego e-learning: pani Anny Wenerskiej, pana Przemysława Źródło (chłpcy).

CELE E-LEARNINGU: 

 1. Nabycie wiedzy teoretycznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 2. Zapoznanie z najbardziej typowymi sytuacjami zagrożenia zdrowia i życia.
 3. Przygotowanie uczniów do ćwiczeń praktycznych z zakresu PPP.
 4. Przygotowanie do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach.
 5. Zwrócenie uwagi na potrzebę posiadania umiejętności w pomocy drugiej osobie.

ZAGADNIENIA E-LEARNINGU: 

 1. Ocena bezpieczeństwa
 2. Ocena przytomności
 3. Wezwanie pomocy
 4. Udrożnienie dróg oddechowych
 5. Ocena oddechu
 6. Telefon alarmowy
 7. Postępowanie wg. Stanu poszkodowanego
 8. Pozycja boczna ustalona
 9. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
 10. Defibrylator

WYTYCZNE E-LEARNINGU DLA UCZNIÓW: 

 1. Czas nauki: e-learning możesz dowolnie czytać, podany czas to jedynie zbliżony okres przeglądu stron. 
 2. Możliwość wielokrotnego powracania do zagadnień z lekcji: w trakcie lekcji możesz dowolnie wybierać kolejność czytania poszczególnych lekcji. 
 3. Wymóg zaliczenia każdej lekcji: by ukończyć kurs i być dopuszczonym do egzaminu musisz przejrzeć wszystkie lekcje w kursie. 
 4. Certyfikat e-learningu: elementem finalnym kursu jest certyfikat, który możesz pobrać, wydrukować lub udostępnić. 

WYTYCZNE DO EGZAMINU: 

 1. Czas egzaminu: na zaliczenie sprawdzianu Twojej wiedzy jest maksymalnie 3 minuty. 
 2. Możliwość przeglądu wszstkich zadań: w trakcie sprawdzianu jest podgląd na wszystkie pytania egzaminacyjne. 
 3. 75% zalicza egzamin: by zakończyć pozytywnie egzamin należy odpowiedzieć poprawnie na 9 z 12 pytań. 
 4. Certyfikat e-learningu: aby otrzymać certyfikat muszą być ukończone wszystkie lekcje i zaliczony egzamin. 
 5. Możliwość poprawy: egzamin można poprawić maksymalnie 3 razy.