PROJEKT DEUTSCH PLUS + w naszym LO

W dniu 26 października nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu DEUTSCH PLUS + i tym samym została członkiem w prestiżowej sieci szkół w Polsce. 

Projekt  ma na celu wsparcie szkoły w działaniach na rzecz języka niemieckiego. Nawiązując współpracę z Goethe- Institut, który jest ważnym partnerem, zapewniający polepszenie jakości zajęć lekcyjnych z języka niemieckiego, szkoła zostanie także  objęta patronatem Ambasady Niemiec w Polsce. 

Korzyści płynące dla naszej młodzieży licealnej to na przykład: możliwość kontaktu z „żywym językiem” dzięki wizytom młodych ludzi  z Niemiec w naszej szkole, udział w projektach i konkursach ogólnopolskich, udział w wymianie uczniowskiej online, udział w bezpłatnych lekcjach Skype. 

Także i dla nas nauczycieli uczących języka obcego udział w projekcie DUTSCH PLUS niesie ze sobą wartość dodaną, chociażby doradztwo metodyczno-dydaktyczne (otrzymanie   materiałów dydaktycznych do wykorzystania na zajęciach języka niemieckiego dla uczniów), udział w szkoleniach czy webinariach.
IK

Bezpłatny program dietetyczny

Z uwagi na narastający problem nadwagi oraz otyłości u nastolatków, pogłębiający się zwłaszcza teraz w okresie pandemii, zapraszamy serdecznie uczennice naszego Liceum do udziału w bezpłatnym, indywidualnym programie dietetycznym prowadzonym przez Panią dr inż. Aleksandrę Kołotaw Poradni Dietetycznej SGGW. 

E-learning PPP i HDK

Drodzy uczniowie, nauczyciele, pracownicy i rodzice!

Nasza szkoła bierze udział w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion zleconych przez Starostwo Powiatowe w Legionowie. Kursy odbywają się w postaci E-learningu i przeznaczone są dla wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników naszej placówki oświaty oraz chętnych rodziców.

Celem kursów jest zapoznanie się z podstawowymi zasadami Pierwszej Pomocy Przedmedycznej oraz Ideą Honorowego Dawstwa Krwi. Kursy kończą się otrzymaniem certyfikatu, który sami będziecie mogli pobrać ze strony szkoleniowej. Zakończenie i podsumowanie ilości biorących udział kursantów odbędzie się do dnia 12 grudnia 2021 r.
Nasi trenerzy – p. Anna Wenerska oraz p. Przemysław Źródło pomagą uczniom w realizacji niżej opisanych zadań.

Chcąc przejść kurs i otrzymać Certyfikat oraz pozytywną ocenę z WF (klasy 1,2,3) i EDB (klasa 1) należy:

 1. Jeżeli nie masz założonego profilu lub nie pamiętasz hasła:
  1. Wejdź na stronę https://legionhdk.pl
  2. Kliknij w link rejestracyjny (górny prawy róg, czerwony prostokąt z napisem E-learning) Lub od razu kliknij w link: https://legionhdk.pl/component/guru/guruLogin/
  3. Pamiętaj, by wpisać swoje imię i nazwisko – dane te automatycznie wygenerują się na certyfikacie ukończenia kursu.
  4. Kliknij w link do kursu:
   1. Kurs PPP VIDEO / LO Nieporęt – kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
   2. Kurs HDK Expert / LO Nieporęt – kurs honorowego krwiodawstwa
  5. Kliknij w banerek: ZAPISZ SIĘ
  6. Wpisz w kod promocyjny: kurspowiat i kliknij zastosuj – cena kursu będzie wtedy wynosić 0 zł.
  7. Po uzyskaniu rabatu kliknij zatwierdź
  8. Kliknij w nazwę kursu, który chcesz rozpocząć.
  9. Rozpocznij kurs klikając w pierwszą lekcję: Wsparcie szkolenia – gotowe. 

W razie chęci zaliczenia całego kursu i uzyskania certyfikatu postępuj z kolejnymi wytycznymi podanymi poniżej.

 1. Zarejestrować się jako uczestnik kursu.
 2. Rozpocząć kurs wykorzystując kod promocyjny naszej szkoły: kurspowiat
 3. Przejść (przejrzeć) wszystkie lekcje w kursie.  odznaczyć je na zielono!
 4. Ukończyć pozytywnie egzamin końcowy (min. 8 na 12 pytań).

Zgłosić się do nauczyciela prowadzącego e-learning: pani Anny Wenerskiej lub p. Przemysława Źródło i (w przypadku klasy 1B) do p. Renaty Wróbel.

WYTYCZNE E-LEARNINGU DLA UCZNIÓW: 

 1. Czas nauki: e-learning możesz dowolnie czytać, podany czas to jedynie zbliżony okres przeglądu stron. 
 2. Możliwość wielokrotnego powracania do zagadnień z lekcji: w trakcie lekcji możesz dowolnie wybierać kolejność czytania poszczególnych lekcji. 
 3. Wymóg zaliczenia każdej lekcji: by ukończyć kurs i być dopuszczonym do egzaminu musisz przejrzeć wszystkie lekcje w kursie. 
 4. Certyfikat e-learningu: elementem finalnym kursu jest certyfikat, który możesz pobrać, wydrukować lub udostępnić. 

WYTYCZNE DO EGZAMINU: 

 1. Czas egzaminu: na zaliczenie sprawdzianu Twojej wiedzy jest maksymalnie 3 minuty. 
 2. Możliwość przeglądu wszstkich zadań: w trakcie sprawdzianu jest podgląd na wszystkie pytania egzaminacyjne. 
 3. 75% zalicza egzamin: by zakończyć pozytywnie egzamin należy odpowiedzieć poprawnie na 9 z 12 pytań. 
 4. Certyfikat e-learningu: aby otrzymać certyfikat muszą być ukończone wszystkie lekcje i zaliczony egzamin. 
 5. Możliwość poprawy: egzamin można poprawić maksymalnie 3 razy.

Ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów

Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022, chcemy kontynuować pomoc dzieciom i młodzieży przeżywającym kłopoty i trudności, spowodowane m.in. skutkami izolacji rówieśniczej podczas epidemii COVID-19 oraz zapewnić im adekwatne wsparcie psychologiczne.

Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić na infolinię, gdzie profesjonalni konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania, doradzą, co można zrobić w danej sytuacji. Rozmówcy nie muszą się przedstawiać, mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

Zachęcamy także do skorzystania z kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl

Z wyrazami szacunku 
Departament Wychowania i Edukacji WłączającejMinisterstwo Edukacji i Nauki

Bezpłatne konsultacje i diagnoza – Poradnia Zdrowia Psychicznego EDUCATIO

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO EDUCATIO:
Wspólnie z Fundacją PSYCHE – Strefa Pozytywnych Myśli dzięki dofinansowaniu z budżetu Starostwa Powiatowego w Legionowie tworzymy projekt sprzyjający rozwojowi świadomości na temat wagi zdrowia psychicznego w życiu człowieka.

Dzięki nowemu programowi „Prowadzenie działań w ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2020 w powiecie legionowskim” realizujemy bezpłatne:

 • konsultacje psychologiczne, diagnozy, porady rodzinne
 • konsultacje i diagnozy logopedyczne
 • konsultacje i diagnozy neuropsychologiczne
 • warsztaty szkolne z zakresu tematyki zdrowia psychicznego dla uczniów

Program pt. „Prowadzenie działań w ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2020 w powiecie legionowskim.” zakłada udzielanie kompleksowej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Powiatu Legionowskiego. Realizowana specjalistyczna pomoc odbywać się będzie przy pomocy:

Utworzenia punktu poradnictwa psychicznego skierowanego dla dzieci, młodzieży oraz ich rodzin w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych tj. autyzm, Asperger, niepełnosprawność intelektualnej oraz zaburzenia nastroju (afektywne), zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną, zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi, zaburzenia rozwoju mowy i języka, zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych /dysleksja, dysortografia, akalkulia/ , zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym, zespół nadpobudliwości psychoruchowej /ADHD/, zaburzenia zachowania /ograniczone do środowiska rodzinnego, przejawiające się w szerszym środowisku społecznym z prawidłowym lub nieprawidłowym procesem socjalizacji, zachowania opozycyjno-buntownicze, mieszane zaburzenia zachowania i emocji /zachowania dysforyczne i reakcje depresyjne/ zaburzenia emocjonalne /lęk separacyjny, lęk społeczny, rywalizacja w rodzeństwie/ zaburzenia funkcjonowania społecznego /mutyzm wybiórczy/ tiki, moczenie nocne, zanieczyszczanie się kałem, jąkanie u dzieci w zakresie zdrowia psychicznego. Istotnym celem realizowanego punktu poradnictwa psychologicznego będzie świadczenie poradnictwa psychologicznego na najwyższym poziomie wraz z przeprowadzeniem diagnostyki psychologicznej potrzebnej do wykrycia powyższych wad rozwojowych u dzieci, młodzieży i pomoc ich rodzin. Diagnoza jest najważniejszym elementem pomocy dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom, ze względu na to, że do odpowiedniej diagnozy dopiero dostosowuje się program leczenia. Dlatego też w naszej ofercie duży nacisk kładziemy na profesjonalna diagnozę opartą  na wywiadzie, testach psychologicznych .

Dodatkowo w trosce o zdrowie dzieci i młodzieży będą realizowane spotkania z psychologiem w szkołach. Nasze przedsięwzięcie będziemy realizować poprzez realizację wykładu warsztatowego dotyczącego zaburzeń nerwicowych, depresyjnych i fobii prostych wśród młodzieży ponadpodstawowej (ćwiczenia) i psychoedukacji (jak utrzymać się w dobrym zdrowiu psychicznym; jak radzić sobie z objawami nerwicy; gdzie szukać pomocy; zagrożenia wynikające z aktualnych trendów;  poczucie samotności i wyobcowania z grupy rówieśniczej- jak sobie z tym poradzić oraz innych tematów istotnych z kręgu zaburzeń lękowych). Zadanie uwzględnia również prowadzenie punktu pomocy psychologicznej dla osób dorosłych będących mieszkańcami Powiatu Legionowskiego. Dzięki temu możliwe będzie wyjście naprzeciw rodzinom, bliskim, opiekunom którzy potrzebują specjalistycznej formy pomocy i nabycia praktycznych umiejętności współżycia z osobą chorą psychicznie czy też doświadczająca choroby otępiennej aby ich działania motywowały chorego do zmiany oraz usprawniało proces leczenia po to aby jak najszybciej usamodzielnić społecznie bliską osobę.

Więcej informacji na temat realizowanych zadań oraz zapisy pod numerem tel. 512 895 218

Program  został dofinansowany z budżetu Starostwa Powiatowego w Legionowie
UWAGA! Liczba miejsc ograniczona!

Dziecięcy telefon zaufania i czat

 • Całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12,
 • Bezpieczny czat internetowy prowadzony jest na stroniehttps://brpd.gov.pl/sos-czat/.

Wejdź tutaj,
by dowiedzieć się więcej

W naszej zakładce POMOC PP najdziesz informacje na temat bezpłatnej pomocy psychologicznej w postaci rozmowy telefonicznej albo czat’u i wiele innych

NIE BÓJ SIĘ PROSIĆ O POMOC

Skip to content