PROJEKT DEUTSCH PLUS + w naszym LO

W dniu 26 października nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu DEUTSCH PLUS + i tym samym została członkiem w prestiżowej sieci szkół w Polsce. 

Projekt  ma na celu wsparcie szkoły w działaniach na rzecz języka niemieckiego. Nawiązując współpracę z Goethe- Institut, który jest ważnym partnerem, zapewniający polepszenie jakości zajęć lekcyjnych z języka niemieckiego, szkoła zostanie także  objęta patronatem Ambasady Niemiec w Polsce. 

Korzyści płynące dla naszej młodzieży licealnej to na przykład: możliwość kontaktu z „żywym językiem” dzięki wizytom młodych ludzi  z Niemiec w naszej szkole, udział w projektach i konkursach ogólnopolskich, udział w wymianie uczniowskiej online, udział w bezpłatnych lekcjach Skype. 

Także i dla nas nauczycieli uczących języka obcego udział w projekcie DUTSCH PLUS niesie ze sobą wartość dodaną, chociażby doradztwo metodyczno-dydaktyczne (otrzymanie   materiałów dydaktycznych do wykorzystania na zajęciach języka niemieckiego dla uczniów), udział w szkoleniach czy webinariach.
IK

PROJEKT CMI w naszym liceum

PROJEKT CMI w naszym liceum

Dzięki zaangażowaniu pani dyrektor, Magdaleny Grodzkiej – Bulge, oraz nauczyciela informatyki, pana Piotra Kutra, nasza szkoła przystąpiła do projektu CMI.

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym. CMI przyczyni się do podniesienia kompetencji dydaktycznych 1500 osób prowadzących koła informatyczne oraz 12000 uczniów, wśród których znaleźli się także nasi licealiści oraz uczniowie klas VI-VIII Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w tym możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych, a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych.

Dzięki udziałowi w  projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, uczniowie uczestniczący w zajęciach wspieranych przez Granty ogólne (algorytmiczne) oraz Granty projektowe (aplikacyjne), uzyskają możliwość startowania w zawodach algorytmicznych i projektowych organizowanych przez Politechnikę Łódzką.

Życzymy sukcesów naszej grupie grantowej i czekamy na relacje z jej działalności.

projekt CMI

Olimpiada informatyczna

Drodzy uczniowie

Ministerstwo Edukacji i Nauki, Fundacja Rozwoju Informatyki oraz Komitet Główny Olimpiady Informatycznej serdecznie zapraszają Uczniów do startu w XXX Olimpiadzie Informatycznej, organizowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Zawody I stopnia Olimpiady rozpoczną się 17 października i potrwają do 21 listopada 2022 r. Zawody Olimpiady są indywidualne i mogą w nich brać udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych (oraz młodsi). Rejestracja na zawody I stopnia będzie otwarta 17 października w Systemie Internetowym Olimpiady. Uczniowie sami dokonują rejestracji w Systemie.  
Szczegóły dostępne są na stronie oi.edu.pl
Zalecamy zapoznanie się z zasadami startu w zawodach, które opisane są w zakładce „Jak zacząć”, dostępnymi pod linkiem 
W zakładce „XXX OI”, w folderze „Przepisy”, dostępna jest dokumentacja Olimpiady Informatycznej, w tym: Regulamin Olimpiady, Zasady organizacji zawodów oraz Ustalenia techniczne. Uczniowie w momencie zapisania się na zawody są zobowiązani zapoznać się z tymi dokumentami.

Uczniów, którzy chcą wystartować w Olimpiadzie oraz nauczycieli informatyki zapraszamy do obejrzenia dwóch webinariów, które mogą pomóc Uczniom w starcie w Olimpiadzie:

 • webinarium pt. „Jak wystartować w Olimpiadzie Informatycznej?”, które będzie dostępne już od najbliższego poniedziałku na naszym kanale YouTube pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=ugjX7BUshgM
 • webinarium pt. „Jak rozwiązywać zadania na Olimpiadzie Informatycznej?”, które jest już dostępne pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=JBOTmpXrn04. Jest to nagranie z zeszłego roku, ale treść jest aktualna.

Zadania z poprzednich edycji Olimpiady można znaleźć w serwisie szkopul.edu.pl.  
Omówienia zadań z pierwszych 23 edycji Olimpiady można znaleźć w naszych niebieskich książeczkach, które są do pobrania w formie pdf na naszej stronie pod adresem https://oi.edu.pl/l/40/, zadania z ostatnich edycji w formie webinariów znajdują się na naszym YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/user/olimpiadainf.  
Zachęcamy uczniów do przygotowywania się do zawodów za pośrednictwem naszych omówień i testowania swoich rozwiązań w serwisie Szkopuł.

W dniu rozpoczęcia zawodów wyślemy do Państwa pocztą elektroniczną treści zadań olimpijskich z prośbą o udostępnienie uczniom. Treści będą też dostępne na naszej stronie. 

W przypadku uczniów, którzy nie posługują się biegle językiem polskim, będzie możliwość kontaktu z organizatorami w języku angielskim.

Liczymy na owocną współpracę i życzymy Uczniom przystępującym do Olimpiady sukcesów w zawodach! 
Na laureatów czekają wysokie stypendia z programu Stypendialnego Olimpiady Informatyczne, fundowane przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy.

Z pozdrowieniami 
Przewodniczący Komitetu Głównego 
Olimpiady Informatycznej 
prof. dr hab. Krzysztof Diks 
Uniwersytet Warszawski

Dary do biblioteki szkolnej

W ostatnim tygodniu sierpnia i na początku września licealny księgozbiór bardzo się wzbogacił. A to za sprawą Wydawnictwa MUZA i Domu Wydawniczego REBIS, Wydawnictwa Albatros i Warszawskiej Firmy Wydawniczej, które odpowiedziały na prośbę p. Doroty Pająk i nieodpłatnie przekazały książki do naszej biblioteki. Ponad 100 nowiutkich i pachnących farbą pozycji trafi na biblioteczne półki i sprawi wiele radości czytelnikom, których grono stale się powiększa.

Społeczność Liceum Ogólnokształcącego im. S. Lema w Stanisławowie Pierwszych serdecznie i z całego serca dziękuje Wydawnictwu MUZA i Domowi Wydawniczemu REBIS, Wydawnictwu Albatros i Warszawskiej Firmie Wydawniczej za przekazane książki.

Zabranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami – 14 września, godzina 18:00
klasa 1A – sala 2.02;
klasa 1B – sala 2.07;
klasa 2B – sala 2.03;
klasa 3A – sala 2.05;
klasa 3B – sala 2.04; 
Spotkanie rodziców uczniów klas czwartych wraz z dyrektorem i wychowawcami: godzina 17:30
klasa 4A i 4B – sala 2.06

Bezpłatny program dietetyczny

Z uwagi na narastający problem nadwagi oraz otyłości u nastolatków, pogłębiający się zwłaszcza teraz w okresie pandemii, zapraszamy serdecznie uczennice naszego Liceum do udziału w bezpłatnym, indywidualnym programie dietetycznym prowadzonym przez Panią dr inż. Aleksandrę Kołotaw Poradni Dietetycznej SGGW. 

Szkolenie online „Reaguj i wspieraj – nowe oblicza zagrożeń”

Szanowni Państwo, 

Mazowiecki Kurator Oświaty, dostrzegając zjawisko coraz trudniejszego funkcjonowania dzieci i młodzieży zarówno w zakresie budowania relacji z rówieśnikami, jak i ogólnie rozumianych relacji społecznych, serdecznie zaprasza do udziału w konferencji  „Reaguj i wspieraj – nowe oblicze zagrożeń”, która odbędzie się w dniu 23 lutego 2022 r. w godzinach 11.00-14.00 (on-line): 

Link do transmisji konferencji: https://bit.ly/3HrbdDq

Dopełnieniem konferencji będą webinary, podczas których dowiecie się Państwo, jak rozpoznać i przeciwdziałać zaburzeniom depresyjnym wśród dzieci i młodzieży, jakie zagrożenia wynikają z nieświadomego, a często niezgodnego z prawem, korzystania z wirtualnej przestrzeni i jakie podjąć działania profilaktyczne.

Ze szczegółową tematyką konferencji oraz webinarów (wraz z planowanymi terminami spotkań) można zapoznać się tutaj: https://lostanislawow.legionowski.pl/wp-content/uploads/2022/02/AGENDA_konferecnji_i_webinaria.pdf

Podczas webinarów prelegenci odpowiedzą na Państwa pytania, które można przesyłać na adres nowe.oblicza.zagrozen@kuratorium.waw.pl, do dnia 18 lutego 2022 r.

LEM TV – na zaproszenie MSCDN

Na zaproszenie na konferencję organizowaną przez Warszawski Oddział MSCDN, poświęconą Literackim Patronom Roku 2021, przygotowaliśmy wraz z uczniami kilkuminutowy film, który podsumowuje działania naszego LO związane z patronem szkoły – Stanisławem Lemem.
Scenariusz – p. Iwona Kutra
Grafika – p. Magdalena Grodzka-Bulge
Montaż – p. Magdalena Grodzka-Bulge, Maciej Bulge
Zapraszamy do obejrzenia…

https://www.youtube.com/watch?v=63a4aIYKgaw

E-learning PPP i HDK

Drodzy uczniowie, nauczyciele, pracownicy i rodzice!

Nasza szkoła bierze udział w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion zleconych przez Starostwo Powiatowe w Legionowie. Kursy odbywają się w postaci E-learningu i przeznaczone są dla wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników naszej placówki oświaty oraz chętnych rodziców.

Celem kursów jest zapoznanie się z podstawowymi zasadami Pierwszej Pomocy Przedmedycznej oraz Ideą Honorowego Dawstwa Krwi. Kursy kończą się otrzymaniem certyfikatu, który sami będziecie mogli pobrać ze strony szkoleniowej. Zakończenie i podsumowanie ilości biorących udział kursantów odbędzie się do dnia 12 grudnia 2021 r.
Nasi trenerzy – p. Anna Wenerska oraz p. Przemysław Źródło pomagą uczniom w realizacji niżej opisanych zadań.

Chcąc przejść kurs i otrzymać Certyfikat oraz pozytywną ocenę z WF (klasy 1,2,3) i EDB (klasa 1) należy:

 1. Jeżeli nie masz założonego profilu lub nie pamiętasz hasła:
  1. Wejdź na stronę https://legionhdk.pl
  2. Kliknij w link rejestracyjny (górny prawy róg, czerwony prostokąt z napisem E-learning) Lub od razu kliknij w link: https://legionhdk.pl/component/guru/guruLogin/
  3. Pamiętaj, by wpisać swoje imię i nazwisko – dane te automatycznie wygenerują się na certyfikacie ukończenia kursu.
  4. Kliknij w link do kursu:
   1. Kurs PPP VIDEO / LO Nieporęt – kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
   2. Kurs HDK Expert / LO Nieporęt – kurs honorowego krwiodawstwa
  5. Kliknij w banerek: ZAPISZ SIĘ
  6. Wpisz w kod promocyjny: kurspowiat i kliknij zastosuj – cena kursu będzie wtedy wynosić 0 zł.
  7. Po uzyskaniu rabatu kliknij zatwierdź
  8. Kliknij w nazwę kursu, który chcesz rozpocząć.
  9. Rozpocznij kurs klikając w pierwszą lekcję: Wsparcie szkolenia – gotowe. 

W razie chęci zaliczenia całego kursu i uzyskania certyfikatu postępuj z kolejnymi wytycznymi podanymi poniżej.

 1. Zarejestrować się jako uczestnik kursu.
 2. Rozpocząć kurs wykorzystując kod promocyjny naszej szkoły: kurspowiat
 3. Przejść (przejrzeć) wszystkie lekcje w kursie.  odznaczyć je na zielono!
 4. Ukończyć pozytywnie egzamin końcowy (min. 8 na 12 pytań).

Zgłosić się do nauczyciela prowadzącego e-learning: pani Anny Wenerskiej lub p. Przemysława Źródło i (w przypadku klasy 1B) do p. Renaty Wróbel.

WYTYCZNE E-LEARNINGU DLA UCZNIÓW: 

 1. Czas nauki: e-learning możesz dowolnie czytać, podany czas to jedynie zbliżony okres przeglądu stron. 
 2. Możliwość wielokrotnego powracania do zagadnień z lekcji: w trakcie lekcji możesz dowolnie wybierać kolejność czytania poszczególnych lekcji. 
 3. Wymóg zaliczenia każdej lekcji: by ukończyć kurs i być dopuszczonym do egzaminu musisz przejrzeć wszystkie lekcje w kursie. 
 4. Certyfikat e-learningu: elementem finalnym kursu jest certyfikat, który możesz pobrać, wydrukować lub udostępnić. 

WYTYCZNE DO EGZAMINU: 

 1. Czas egzaminu: na zaliczenie sprawdzianu Twojej wiedzy jest maksymalnie 3 minuty. 
 2. Możliwość przeglądu wszstkich zadań: w trakcie sprawdzianu jest podgląd na wszystkie pytania egzaminacyjne. 
 3. 75% zalicza egzamin: by zakończyć pozytywnie egzamin należy odpowiedzieć poprawnie na 9 z 12 pytań. 
 4. Certyfikat e-learningu: aby otrzymać certyfikat muszą być ukończone wszystkie lekcje i zaliczony egzamin. 
 5. Możliwość poprawy: egzamin można poprawić maksymalnie 3 razy.

Ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów

Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022, chcemy kontynuować pomoc dzieciom i młodzieży przeżywającym kłopoty i trudności, spowodowane m.in. skutkami izolacji rówieśniczej podczas epidemii COVID-19 oraz zapewnić im adekwatne wsparcie psychologiczne.

Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić na infolinię, gdzie profesjonalni konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania, doradzą, co można zrobić w danej sytuacji. Rozmówcy nie muszą się przedstawiać, mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

Zachęcamy także do skorzystania z kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl

Z wyrazami szacunku 
Departament Wychowania i Edukacji WłączającejMinisterstwo Edukacji i Nauki

Bezpłatne konsultacje i diagnoza – Poradnia Zdrowia Psychicznego EDUCATIO

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO EDUCATIO:
Wspólnie z Fundacją PSYCHE – Strefa Pozytywnych Myśli dzięki dofinansowaniu z budżetu Starostwa Powiatowego w Legionowie tworzymy projekt sprzyjający rozwojowi świadomości na temat wagi zdrowia psychicznego w życiu człowieka.

Dzięki nowemu programowi „Prowadzenie działań w ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2020 w powiecie legionowskim” realizujemy bezpłatne:

 • konsultacje psychologiczne, diagnozy, porady rodzinne
 • konsultacje i diagnozy logopedyczne
 • konsultacje i diagnozy neuropsychologiczne
 • warsztaty szkolne z zakresu tematyki zdrowia psychicznego dla uczniów

Program pt. „Prowadzenie działań w ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2020 w powiecie legionowskim.” zakłada udzielanie kompleksowej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Powiatu Legionowskiego. Realizowana specjalistyczna pomoc odbywać się będzie przy pomocy:

Utworzenia punktu poradnictwa psychicznego skierowanego dla dzieci, młodzieży oraz ich rodzin w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych tj. autyzm, Asperger, niepełnosprawność intelektualnej oraz zaburzenia nastroju (afektywne), zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną, zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi, zaburzenia rozwoju mowy i języka, zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych /dysleksja, dysortografia, akalkulia/ , zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym, zespół nadpobudliwości psychoruchowej /ADHD/, zaburzenia zachowania /ograniczone do środowiska rodzinnego, przejawiające się w szerszym środowisku społecznym z prawidłowym lub nieprawidłowym procesem socjalizacji, zachowania opozycyjno-buntownicze, mieszane zaburzenia zachowania i emocji /zachowania dysforyczne i reakcje depresyjne/ zaburzenia emocjonalne /lęk separacyjny, lęk społeczny, rywalizacja w rodzeństwie/ zaburzenia funkcjonowania społecznego /mutyzm wybiórczy/ tiki, moczenie nocne, zanieczyszczanie się kałem, jąkanie u dzieci w zakresie zdrowia psychicznego. Istotnym celem realizowanego punktu poradnictwa psychologicznego będzie świadczenie poradnictwa psychologicznego na najwyższym poziomie wraz z przeprowadzeniem diagnostyki psychologicznej potrzebnej do wykrycia powyższych wad rozwojowych u dzieci, młodzieży i pomoc ich rodzin. Diagnoza jest najważniejszym elementem pomocy dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom, ze względu na to, że do odpowiedniej diagnozy dopiero dostosowuje się program leczenia. Dlatego też w naszej ofercie duży nacisk kładziemy na profesjonalna diagnozę opartą  na wywiadzie, testach psychologicznych .

Dodatkowo w trosce o zdrowie dzieci i młodzieży będą realizowane spotkania z psychologiem w szkołach. Nasze przedsięwzięcie będziemy realizować poprzez realizację wykładu warsztatowego dotyczącego zaburzeń nerwicowych, depresyjnych i fobii prostych wśród młodzieży ponadpodstawowej (ćwiczenia) i psychoedukacji (jak utrzymać się w dobrym zdrowiu psychicznym; jak radzić sobie z objawami nerwicy; gdzie szukać pomocy; zagrożenia wynikające z aktualnych trendów;  poczucie samotności i wyobcowania z grupy rówieśniczej- jak sobie z tym poradzić oraz innych tematów istotnych z kręgu zaburzeń lękowych). Zadanie uwzględnia również prowadzenie punktu pomocy psychologicznej dla osób dorosłych będących mieszkańcami Powiatu Legionowskiego. Dzięki temu możliwe będzie wyjście naprzeciw rodzinom, bliskim, opiekunom którzy potrzebują specjalistycznej formy pomocy i nabycia praktycznych umiejętności współżycia z osobą chorą psychicznie czy też doświadczająca choroby otępiennej aby ich działania motywowały chorego do zmiany oraz usprawniało proces leczenia po to aby jak najszybciej usamodzielnić społecznie bliską osobę.

Więcej informacji na temat realizowanych zadań oraz zapisy pod numerem tel. 512 895 218

Program  został dofinansowany z budżetu Starostwa Powiatowego w Legionowie
UWAGA! Liczba miejsc ograniczona!

Dziecięcy telefon zaufania i czat

 • Całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12,
 • Bezpieczny czat internetowy prowadzony jest na stroniehttps://brpd.gov.pl/sos-czat/.

Wejdź tutaj,
by dowiedzieć się więcej

W naszej zakładce POMOC PP najdziesz informacje na temat bezpłatnej pomocy psychologicznej w postaci rozmowy telefonicznej albo czat’u i wiele innych

NIE BÓJ SIĘ PROSIĆ O POMOC

Skip to content