COVID-19

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wspólny list (OTWÓRZ LIST) dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust.

Załącznikiem do listu są Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce (OTWÓRZ ZAŁĄCZNIK). Zostały one opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym. W wytycznych zostały wymienione obowiązki, jakie leżą po stronie pasażera, kierowcy i obsługi pojazdu oraz przedsiębiorcy w czasie korzystania z transportu zbiorowego. 

APLIKACJA PROTEGO SAFE – WIADOMOŚĆ OD MEN I GIS

Poniżej przekazujemy treść listu od Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie aplikacji ProteGo Safe.

Aplikacja ProteGo Safe, to narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół. 

ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). 

O szczegółach dotyczących instalacji ProteGo Safe przeczytasz w liście –>OTWÓRZ LIST

Praca zdalna

Procedury obowiązujące od dnia 1 czerwca (dotyczące konsultacji grupowych i indywidualnych na terenie szkoły)

Od 12 br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

  • NIE SĄ TO DNI WOLNE OD NAUKI. 
  • Każdy uczeń może konsultować się z nauczycielem poprzez system Librus (lub z niektórymi przez aplikację Messenger, Skype, Zoom oraz e-mail). 
  • Dla naszych uczniów stworzyłam stronę do zdalnego nauczania (zakładka ZDALNE). Codzienie zamieszczane będą na niej lekcje odpowiednio z planem lekcji dla każdej z klas. Proszę o wywiązywanie się ze wszystkich zleconych zadań i stałe komunikowanie się z nauczycielami i systematyczną pracę.
  • Odpowiednie procedury i zarządzenia LO związane ze zdalnym nauczaniem znajdują się w zakładce SZKOŁA –> SZKOLNE PRAWO
  • Bardzo proszę o śledzenie na bieżąco komunikatów w Librusie (zarówno ogłoszeń, jak i wysyłanych indywidualnie wiadomości) oraz na stronie internetowej. Więcej informacji –> więcej

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do Rodziców –> MKO_Rodzice
List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do Uczniów –> MKO_Uczniowie

Dyrektor LO