Konkursy – ogłoszenia

Konkurs „Pamięć dla przyszłości” –> regulamin konkursu

XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki i Literacki im. Ks. kan. Józefa Jamroza Kapłana – Męczennika pt. „O autentyczną wiarę” i „O ludzkie serce człowieka”(dla dorosłych, dzieci i młodzieży) –> Regulamin_XVIII_Ogolnopolskiego_Konkursu_Poetyckiego_i_Literackiego

Konkurs „Fizyka, to lubię” – fotografia lub film

Z okazji ustanowienia przez Senat RP roku 2020 Rokiem Fizyki Wydział Fizyki UW ogłasza dwa konkursy. 
Pierwszy, Fizyka, to lubię!, podzielony jest na dwie kategorie: 
fotografia ilustrująca fizykę w życiu codziennym oraz 
film przedstawiający eksperyment fizyczny.

Drugi konkurs, Mój nauczyciel fizyki, ma charakter literacki – wspomnienia dotyczące nauczyciela fizyki, który w sposób szczególny zapisał się w pamięci, mogą mieć formę wiersza, eseju, listu itp.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach.

Na autorów najwyżej ocenionych prac czekają nagrody!

Termin zgłaszania prac  upływa 27 września 2020.

Program stypendialny ART Gr ECo –> https://www.greco.services/pl/stypendia.html
UWAGA: Termin zgłoszeń przedłużony do 31.10.2020 r.!

Program stypendialny ART GrECo – Aktywny Rozwój Talentów GrECo to inicjatywa GrECo Foundation i GrECo Polska, mająca na celu wspieranie rozwoju młodych talentów. 

stypendia w wysokości 3.500 zł na realizację swoich pasji i zainteresowań mogą ubiegać się utalentowani uczniowie szkół podstawowych (od VI klasy) i ponadpodstawowych z miejscowości liczących do 30.000 mieszkańców na terenie województw mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego lub pomorskiego (czyli tam, gdzie GrECo Polska ma swoje oddziały).

Jak wziąć udział w programie ART GrECo?

  1. Zapoznaj się ze szczegółowym harmonogramem programu ART GrECo (Plik do pobrania)
  2. Napisz esej na temat „Jak chciałbym zmienić nasz świat, żeby uczynić go lepszym dla wszystkich”
  3. Przygotuj plan stypendialny – wzór znajdziesz w sekcji „Materiały dodatkowe”
  4. Poproś nauczyciela o napisanie listu rekomendacyjnego (list musi być podpisany także przez dyrektora Twojej szkoły lub inną osobę upoważnioną do reprezentowania szkoły albo np. przez Twojego nauczyciela, opiekuna sportowego lub artystycznego)
  5. Przygotuj kopie dokumentów poświadczających Twoje osiągnięcia (przeczytaj o nich w Regulaminie)
  6. Wypełnij formularz zgłoszeniowy (Plik do pobrania)
  7. Wyślij zgłoszenie (formularz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami) pocztą na adres GrECo Polska Sp. z o.o. (ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa) – masz czas do 31.10.2020 r. (Tutaj znajdziesz Instrukcję postępowania z wnioskiem)

POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNY

Dordzy Uczniowie i Rodzice, 

Przypominamy o konkursie ekologicznym: „Myśl globalnie, działaj lokalnie / Segregujesz – zyskujesz!

Zbierajcie plastikowe nakrętki, baterie i makulaturę. 

Szczegółowy opis konkursu zamieszczony jest tutaj –> otwórz_regulamin_konkursu

Karta zgłoszenia uczestnika konkursu –> otwórz_kartę

Formularz zgłoszeniowy –> otwórz
Regulamin konkursu –> otwórz
Plakat–>otwórz