Ogłoszenia drobne

Konkurs „Szkoła wolna od używek”

Główny Inspektorat Sanitarny planuje przeprowadzić w pierwszej połowie 2020 roku IV edycję konkursu „Szkoła wolna od używek”. Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim, skierowanym do szkół ponadpodstawowych, organizowanym w ramach programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.
W przedsięwzięciu mogą wziąć udział również szkoły ponadpodstawowe, które nie uczestniczą w tym programie.
Głównym celem konkursu jest edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych.
Zadanie konkursowe będzie polegało na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego dotyczącego profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.
Prace konkursowe szkoły będą przesyłać do właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych (pion oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia) do dnia 8 kwietnia 2020 r. Prace będą oceniane na trzech poziomach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym.
Wszelkie informacje na temat konkursu, w tym regulamin są dostępne pod adresem: http://www.szkolawolnaoduzywek.pl/.

Pliki do pobrania
Regulamin_konkursu
Deklaracja_uczestnictwa
Zgoda_na_wykorzystanie_wizerunku

Konkurs „Poznajemy patrona szkoły”

Wszystkich uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym zapraszamy do udziału w konkursie „Poznajemy Patrona Szkoły”.

Prace dotyczące Stanisława Lema mogą być wykonane formie plastycznej (rysunek, kolaż, zdjęcie, grafika, grafika komputerowa, plakat) lub literackiej (np. opowiadanie, list, rozprawka, wiersz).

Prace konkursowe należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 31 stycznia 2020 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 7 lutego podczas apelu podsumowującego przebieg wyboru Patrona Liceum.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Zaproszenie

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego 
w Stanisławowie Pierwszym 
zapraszają serdecznie
na Wieczór Poezji Wigilijnej
który odbędzie się dnia 11 grudnia 2019 roku o godzinie 18:30
w auli Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. 
w Stanisławowie Pierwszym przy ul. Jana Kazimierza 291.

XI edycji Konkursu Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, Armii Krajowej i Szarych Szeregach

Drodzy uczniowie, szanowni Państwo,

Muzeum Historyczne w Legionowie i Stowarzyszenie Zespół Ochrony Pamięci Armii Krajowej „Brzozów” w Legionowie serdecznie zapraszają Uczniów Państwa Szkoły wraz z ich Opiekunami, a także osoby dorosłe, do wzięcia udziału w XI edycji Konkursu Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, Armii Krajowej i Szarych Szeregach, odbywającego się pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo, Starosty Legionowskiego i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Pragniemy zwrócić uwagę na zmiany w tegorocznym regulaminie, szczególnie w proponowanej literaturze. 

Zachęcamy do zapoznania się z dołączonym regulaminem konkursu. Zgłoszenia udziału  przyjmowane są przez Muzeum Historyczne w Legionowie, tel. 22 774 21 66 lub e-mail: katarzyna.ziulkowska@muzeum.legionowo.pl

Z poważaniem 
Dr hab. Jacek Szczepański 
Dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie

Do pobrania:
formularz_zgłoszeniowy
regulamin_konkursu

WYNIKI 1 ETAPU KONKURSU „PATRON SZKOŁY”

W dniu 31 października 2019 r.  jury rozstrzygnęło konkurs dotyczący wyboru Patrona liceum. Spośród 13 zgłoszeń wybrano następujące kandydatury:

Jerzy Boski – kandydatura zgłoszona przez Mikołaja Jacynę, ucznia z klasy I b Liceum Ogólnokszałcącego w Stanisławowie Pierwszym,

Stanisław Lem – kandydatura zgłoszona przez Wiktorię Borek, uczennicę klasy VII Szkoły Podstawowej w Wólce Radzymińskiej,

Maria Skłodowska – Curie – kandydatura zgłoszona przez Otylię Konwalską, uczennicę klasy VI b Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym,

Anna Czachorowska – kandydatura zgłoszona przez Zuzannę Wróbel, uczennicę klasy VI b Szkoły Podstawowej w Białobrzegach,

Józef Piłsudski – kandydatura zgłoszona przez Hannę Woźnicką, uczennicę klasy VI b Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszm.

Osoby, których kandydatury zostały wybrane, zgodnie z regulaminem, proszone są o przygotowanie prezentacji multimedialnej o Patronie (załącznik nr 2) do 22 listopada 2019 r.

Prace można zaprezentować osobiście lub dostarczyć w formie nagrania (krótki filmik z prezentacji) do sekretariatu liceum – w temacie PREZENTACJA O PATRONIE.

Wszystkim laureatom gratulujemy i zachęcamy do dalszej zabawy. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w grudniu podczas Wieczoru Wigilijnego.

KONKURS HISTORYCZNY

Szanowni Państwo,
serdecznie zachęcamy do udziału Państwa uczniów w konkursie 
„Bohaterowie polskiej nauki i myśli technicznej” organizowanym przez młodzież Akademii Młodzieżowej działającej w ramach Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Jest on adresowany do wszystkich uczniów szkół podstawowych i średnich w wieku 13-19 lat.

Celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości własnej tożsamości poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii polskiej nauki i myśli technicznej wśród młodzieży.

Konkurs polega na rozwiązaniu 5 zagadek historycznych zawartych w krótkich filmach nagranych przez młodzież z Akademii Młodzieżowej. 
• Filmy będą publikowane na funpage’u Akademii Młodzieżowej na Facebooku oraz na kanale Telewizji Akademii Młodzieżowej na Youtube co dwa dni. Pierwszy z nich pojawi się 7 listopada 2019 r. o godz. 20.00., ostatni 15 listopada 2019 r. o godz. 20.00. 
• Wygrywa ten, kto w najkrótszym czasie dobrze rozwiąże wszystkie zagadki filmowe. 
• Do wygrania 3 nagrody w postaci kart podarunkowych do wykorzystania na materiały edukacyjne w sklepach sieci Empik 

1 nagroda o wartości 1000 zł 
2 nagroda o wartości 600 zł 
3 nagroda o wartości 300 zł 

Proponowany przez nas konkurs historyczny to ciekawa propozycja dla Państwa uczniów. Zachęcamy, a jednocześnie prosimy o zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w organizowanym przez nas konkursie. Będziemy wdzięczni za okazaną pomoc. 

Więcej szczegółów mogą dowiedzieć się Państwo na stronie internetowej www.konkurs-historyczny.akademiamlodziezowa.pl
oraz dzwoniąc pod numer tel. 512 440 046. 

MŁODZIEŻOWY SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO – zaproszenie uczniów do kandydowania w wyborach

Plakat sejmik –> sejmik_Plakat
Ogłoszenie – treść listu Marszałka Województwa Mazowieckiego o Młodzieżowym Sejmiku Wojewódzkim –> list
Pobierz:
lista poparcia.docx
formularz_zgloszeniowy.docx
ordynacja_wyborcza.pdf

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM OGŁASZA KONKURS DOTYCZĄCY WYBORU PATRONA SZKOŁY

Konkurs skierowany jest do młodzieży licealnej oraz uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt.

Zgłaszanie kandydatur na Patrona liceum odbywać się będzie w terminie 11-25 października 2019 r.

Aby zgłosić kandydaturę, wystarczy wypełnić kartę zgłoszeniową znajdującą się na stronie internetowej liceum –http://lostanislawow.legionowski.pl, na której należy uzasadnić swój wybór, i przesłać ją drogą elektroniczną na adres: lo_stani@lostanislawow.legionowski.pl

lub przynieść osobiście do sekretariatu szkoły w godzinach jego urzędowania.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, który znajduje sie na stronie internetowej liceum.

Na zwycięzcę oraz finalistów czekają atrakcyjne nagrody.  

Dyrektor liceum i Zespół ds. wyboru Patrona szkoły

Do pobrania:
Plan działań związanych z wyborem patrona –> plan_dzialan
Regulamin konkursu –> regulamin
Karta zgłoszenia –> załącznik_1
Prezentacja multimedialna (zasady) –> załącznik_2
Poznajemy Patrona, konkurs dla Licealistów –> załącznik_3
Zgoda Rodziców (Opiekunów) na udział w konkursie –> załącznik_4

Projekt CMI

PROJEKT CMI w naszym liceum

Dzięki zaangażowaniu pani dyrektor, Magdaleny Grodzkiej – Bulge, oraz nauczyciela informatyki, pana Piotra Kutra, nasza szkoła przystąpiła do projektu CMI.

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym. CMI przyczyni się do podniesienia kompetencji dydaktycznych 1500 osób prowadzących koła informatyczne oraz 12000 uczniów, wśród których znaleźli się także nasi licealiści oraz uczniowie klas VI-VIII Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w tym możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych, a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych.

Dzięki udziałowi w  projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, uczniowie uczestniczący w zajęciach wspieranych przez Granty ogólne (algorytmiczne) oraz Granty projektowe (aplikacyjne), uzyskają możliwość startowania w zawodach algorytmicznych i projektowych organizowanych przez Politechnikę Łódzką.

Życzymy sukcesów naszej grupie grantowej i czekamy na relacje z jej działalności.

Ulotka_Grant –> pokaż

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na pierwsze zebranie w LO, które odbędzie się dnia 10 września o godzinie 18:00. Klasa 1A – sala 2.06, klasa 1B – sala 2.04, piętro II.

WYJAZD INTEGRACYJNY

Wszystkich uczniów klas pierwszych zapraszamy na…
WYJAZD INTEGRACYJNY KLASY I A i I B
do Centrum Dobrego Wychowania
Motycz Leśny
w dniu 24 września 2019 r. 
w godz. 6.00 – 21.00
cena 140 zł
Szczegóły poniżej 🙂
Wycieczka
Zgoda na wycieczkę

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Uczniów, Rodziców oraz Przyjaciół Szkoły na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020, które odbędzie się 2 września o godzinie 9:00 (w auli na parterze szkoły, ul. Jana Kaziemirza 291, Stanisławów Pierwszy).
Ponieważ pomieszczenia szkolne będziemy współdzielić z uczniami Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym, by lepiej poznać naszych gospodarzy, początek roku uczcimy wspólnie.

O godz. 8.00 w Kościele pw. NMP Wspomożycielki Wiernych 
w Stanisławowie Pierwszym odprawiona zostanie msza święta
inaugurująca nowy rok katechetyczny.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

Miłego dnia 🙂