Ogłoszenia drobne

MŁODZIEŻOWY SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO – zaproszenie uczniów do kandydowania w wyborach

Plakat sejmik –> sejmik_Plakat
Ogłoszenie – treść listu Marszałka Województwa Mazowieckiego o Młodzieżowym Sejmiku Wojewódzkim –> list
Pobierz:
lista poparcia.docx
formularz_zgloszeniowy.docx
ordynacja_wyborcza.pdf

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM OGŁASZA KONKURS DOTYCZĄCY WYBORU PATRONA SZKOŁY

Konkurs skierowany jest do młodzieży licealnej oraz uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt.

Zgłaszanie kandydatur na Patrona liceum odbywać się będzie w terminie 11-25 października 2019 r.

Aby zgłosić kandydaturę, wystarczy wypełnić kartę zgłoszeniową znajdującą się na stronie internetowej liceum –http://lostanislawow.legionowski.pl, na której należy uzasadnić swój wybór, i przesłać ją drogą elektroniczną na adres: lo_stani@lostanislawow.legionowski.pl

lub przynieść osobiście do sekretariatu szkoły w godzinach jego urzędowania.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, który znajduje sie na stronie internetowej liceum.

Na zwycięzcę oraz finalistów czekają atrakcyjne nagrody.  

Dyrektor liceum i Zespół ds. wyboru Patrona szkoły

Do pobrania:
Plan działań związanych z wyborem patrona –> plan_dzialan
Regulamin konkursu –> regulamin
Karta zgłoszenia –> załącznik_1
Prezentacja multimedialna (zasady) –> załącznik_2
Poznajemy Patrona, konkurs dla Licealistów –> załącznik_3
Zgoda Rodziców (Opiekunów) na udział w konkursie –> załącznik_4

Projekt CMI

PROJEKT CMI w naszym liceum

Dzięki zaangażowaniu pani dyrektor, Magdaleny Grodzkiej – Bulge, oraz nauczyciela informatyki, pana Piotra Kutra, nasza szkoła przystąpiła do projektu CMI.

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym. CMI przyczyni się do podniesienia kompetencji dydaktycznych 1500 osób prowadzących koła informatyczne oraz 12000 uczniów, wśród których znaleźli się także nasi licealiści oraz uczniowie klas VI-VIII Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w tym możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych, a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych.

Dzięki udziałowi w  projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, uczniowie uczestniczący w zajęciach wspieranych przez Granty ogólne (algorytmiczne) oraz Granty projektowe (aplikacyjne), uzyskają możliwość startowania w zawodach algorytmicznych i projektowych organizowanych przez Politechnikę Łódzką.

Życzymy sukcesów naszej grupie grantowej i czekamy na relacje z jej działalności.

Ulotka_Grant –> pokaż

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na pierwsze zebranie w LO, które odbędzie się dnia 10 września o godzinie 18:00. Klasa 1A – sala 2.06, klasa 1B – sala 2.04, piętro II.

WYJAZD INTEGRACYJNY

Wszystkich uczniów klas pierwszych zapraszamy na…
WYJAZD INTEGRACYJNY KLASY I A i I B
do Centrum Dobrego Wychowania
Motycz Leśny
w dniu 24 września 2019 r. 
w godz. 6.00 – 21.00
cena 140 zł
Szczegóły poniżej 🙂
Wycieczka
Zgoda na wycieczkę

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Uczniów, Rodziców oraz Przyjaciół Szkoły na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020, które odbędzie się 2 września o godzinie 9:00 (w auli na parterze szkoły, ul. Jana Kaziemirza 291, Stanisławów Pierwszy).
Ponieważ pomieszczenia szkolne będziemy współdzielić z uczniami Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym, by lepiej poznać naszych gospodarzy, początek roku uczcimy wspólnie.

O godz. 8.00 w Kościele pw. NMP Wspomożycielki Wiernych 
w Stanisławowie Pierwszym odprawiona zostanie msza święta
inaugurująca nowy rok katechetyczny.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

Miłego dnia 🙂