Materiały dla nauczycieli – MAUTRA

Poniżej zamieszczone są materiały szkoleniowe oraz załączniki, z których będziemy korzystać podczas przeprowadzania egzaminów maturalnych (ustnych i pisemnych).

Matura pisemna
Matura ustna – j. polski
Matura ustna – j. angielski

ZAŁĄCZNIKI:

 • ZAŁĄCZNIK 9A – Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego
 • ZAŁĄCZNIK 9B – Karta indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego
 • ZAŁĄCZNIK 10A – Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (egzamin bez określania poziomu) zdawanego jako przedmiot obowiązkowy lub dodatkowy
 • ZAŁĄCZNIK 10B – Karta indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)
 • ZAŁĄCZNIK 12A – Protokół zbiorczy części ustnej egzaminu maturalnego (dla wszystkich przedmiotów)
 • ZAŁĄCZNIK 12B – Karta indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)
 • ZAŁĄCZNIK 12CWykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (wydruk z nazwiskami przygotujemy w sekretariacie)
 • ZAŁĄCZNIK 13 – Przykładowe plany sal egzaminacyjnych
 • ZAŁĄCZNIK 15Wykaz zdających w danej sali egzaminacyjnej (wydruk z nazwiskami przygotujemy w sekretariacie)
 • ZAŁĄCZNIK 16Protokół przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danej sali
 • ZAŁĄCZNIK 17 – Protokół zbiorczy przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu
 • ZAŁĄCZNIK 18 – Przerwanie i unieważnienie egzaminu maturalnego z danego przedmiotu
 • ZAŁĄCZNIK 28 – Potwierdzenie właściwego zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych
 • ZAŁĄCZNIK 29 – Protokół sprawdzenia nienaruszalności materiałów egzaminacyjnych
Skip to content